Berlińskie Espresso / 13.05.2022 - Tweeterowe negocjacje