Problem z VAT-em od unijnych dotacji

numer 1948 - 10.02.2018Gospodarka

PODATKI Ministerstwo Finansów przygotowuje publikację objaśnień dotyczących naliczania podatku VAT w programach unijnych. Konieczność jego płacenia grozi blokadą realizacji kilkunastu już prowadzonych projektów.

Opinia resortu finansów ma dotyczyć tylko zasad rozliczania podatku VAT przy projektach z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Dyrektor Radosław Antoszek z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju twierdzi, że kwestia ta dotyczy także innych funduszy unijnych. Zgodnie ze zmienioną interpretacją przepisów unijna dotacja jest uznana za dofinansowanie mające bezpośredni wpływ na cenę. W efekcie powinna zostać uwzględniona w podstawie opodatkowania VAT-em, a to oznacza wzrost kosztów programów o miliony złotych. 

– To dotyczy np. odnawialnych źródeł energii i dotacji do paneli fotowoltaicznych oraz pieców węglowych w programach prowadzonych przez samorządy, które finansują ich instalacje w domach mieszkańców – dodał dyrektor Antoszek. Problem ten ujawnia się obecnie głównie w kilku województwach wschodniej Polski. Tomasz Kisiel, ekspert NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego, informuje, że według szacunków związku tylko w regionie lubelskim problem dotyczy kilku programów unijnych o wartości 500 mln zł. 

Odnosząc się do kwestii należnego VAT-u od programów już zakończonych, dyrektor Antoszek stwierdził, że MIR chce, aby należności te zostały potraktowane grubą kreską. Z kolei dyrektor Kaute z Ministerstwa Finansów zapewnił, że podatnicy, którzy w poprzednich latach występowali o indywidualne interpretacje w sprawie rozliczenia VAT-u, nie muszą się obawiać zmian.Autor: Adam Maciejewski