​Gala 25-lecia „GP” – Julia Przyłębska

numer 1948 - 10.02.2018Polska

NASI GOŚCIE W przeszłości sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, radca Ambasady RP w Berlinie i konsulatu w Kolonii, dzisiaj prezes Trybunału Konstytucyjnego – jednym z gości na uroczystej gali zorganizowanej z okazji 25-lecia „Gazety Polskiej” była Julia Przyłębska.

Julia Przyłębska na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego została powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę 21 grudnia 2016 r., a dzień wcześniej prezydent powierzył jej pełnienie obowiązków prezesa TK. Pierwszą jej decyzją było dopuszczenie do orzekania trzech sędziów – Lecha Morawskiego, Henryka Ciocha i Mariusza Muszyńskiego – których poprzedni prezes Andrzej Rzepliński do orzekania nie dopuszczał, za co była atakowana przez środowiska nieprzychylne dobrej zmianie i rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Na sędziego TK Przyłębska została wybrana 2 grudnia 2015 r., tydzień później prezydent odebrał od niej ślubowanie, a do orzekania została dopuszczona 12 grudnia.

Wcześniej Julia Przyłębska była m.in. sędzią Sądu Rejonowego w Poznaniu, a później Sądu Okręgowego w Poznaniu, gdzie specjalizowała się w sprawach dotyczących ubezpieczeń, rent i emerytur, przez pewien czas była też sędzią Sądu Okręgowego w Gdańsku. W latach 90. była również wiceprzewodniczącą wojewódzkiej komisji wyborczej w Poznaniu. W międzyczasie – od 1998 r. do 2001 r., a później 2003–2007 – pracowała w placówkach dyplomatycznych w Niemczech, m.in. jako radca Ambasady RP w Berlinie i konsulatu w Kolonii. Odpowiadała też za współpracę rzecznika interesu publicznego z Instytutem Gaucka, wspierała Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie podczas negocjacji dotyczących odszkodowań dla polskich obywateli za przymusową pracę w czasie II wojny światowej. Odznaczona medalem Stowarzyszenia Żydów Kombatantów RP i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.

Julia Przyłębska była też członkiem zespołu ds. pozyskiwania informacji przez obywateli polskich z archiwum Międzynarodowej Służby Poszukiwań w Bad Arolsen. Doprowadziła do zwrotu nabytej przez rząd RP w 1939 r. nieruchomości, która miała być przeznaczona na budowę Instytutu Polskiego w Berlinie. Przygotowywała analizy prawne z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Koordynowała też rozmowy na temat przyznania Polonii w Niemczech statusu mniejszości etnicznej i odszkodowań związanych z działaniami III Rzeszy wobec Polski i Polaków. Jej mężem jest Andrzej Przyłębski, profesor filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ambasador RP w Berlinie.Autor: Dorota Łomicka