Nauczycielskie podwyżki

numer 1950 - 13.02.2018Gospodarka

PIENIĄDZE Już od 1 kwietnia wzrosną płace nauczycieli – w zależności od stopnia awansu zawodowego od 123 do 168 zł brutto. MEN przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia dla nauczycieli.

Projekt rozporządzenia trafił do uzgodnień międzyresortowych. Zawiera tabelę z kwotami minimalnych stawek dla nauczycieli uwzględniających wszystkie stopnie awansu zawodowego i poziom wykształcenia. Wyróżniono trzy poziomy: magistra z przygotowaniem pedagogicznym, magistra bez przygotowania pedagogicznego, licencjata z przygotowaniem pedagogicznym oraz licencjata bez przygotowania pedagogicznego. Najwyższe kwoty będą przyznawane nauczycielom z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym. Taki poziom wykształcenia ma ponad 90 proc. nauczycieli.

Wynagrodzenie magistra z przygotowaniem pedagogicznym na poziomie stażysty będzie wynosiło 2417 zł brutto (to wzrost o 123 zł brutto), nauczyciela kontraktowego – 2487 zł brutto (wzrost o 126 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 2824 zł brutto (wzrost o 143 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 3317 zł brutto (wzrost o 168 zł brutto).

W ustawie na 2018 r. zapisano dwie kwoty bazowe, służace do wyliczenia średniego wynagrodzenia. Pierwsza, obowiązująca od 1 stycznia do 31 marca, wynosi 2752,92 zł, czyli tyle, ile w ubiegłym roku. Druga kwota, obowiązująca od 1 kwietnia, to 2900,20 zł, czyli jest wyższa od pierwszej o 5,35 proc.

Na wynagrodzenie nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki – po ich zsumowaniu wychodzi tzw. średnie wynagrodzenie.

Kwietniowa podwyżka wynagrodzeń nauczycieli jest pierwszą z trzech zaplanowanych. Następną nauczyciele mają dostać od 1 stycznia 2019 r., a kolejną – od 1 stycznia 2020 r. Łącznie w ciągu trzech lat wynagrodzenia nauczycieli mają wzrosnąć o 15 proc. Autor: Karol Lausz