Przywilej nie tylko dla bogatych

numer 1974 - 13.03.2018Kościół

Za nami pierwsza ustawowa niedziela wolna od pracy. Według głosu płynącego z Kościoła jest ona również standardem w nowoczesnych demokracjach, które szanują godność i prawo do wypoczynku każdego człowieka.

Jan Paweł II uważał: „Odpoczynek niedzielny pozwala sprowadzić do właściwych proporcji codzienne troski i zajęcia: rzeczy materialne, o które tak bardzo zabiegamy, ustępują miejsca wartościom duchowym; osoby, wśród których żyjemy, odzyskujemy prawdziwe oblicze, gdy się z nimi spotykamy i nawiązujemy spokojną rozmowę”.

Msza św. sercem niedzieli

W związku z niedzielą wolną od handlu na stronie internetowej episkopatu przypomniano słowo, które napisał w tej sprawie abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. „Na wartość świętowania niedzieli winniśmy spojrzeć całościowo – aspekt ekonomiczny jest tylko jednym z wymiarów poruszanej kwestii. Podnoszą go zasadniczo pracodawcy. Tymczasem w problematyce świętowania niedzieli zawiera się wielkie bogactwo treści duchowych i duszpasterskich. Aspekt religijny wspiera wymiar społeczny. W tym ostatnim odkrywamy ponadczasową rolę rodziny. Trzeba więc z całym przekonaniem zaznaczyć, że tylko niewolnik musi pracować siedem dni w tygodniu, w tym w niedzielę!” – pisze hierarcha.

Podkreślił też, że wolna od pracy niedziela nie może być jedynie przywilejem bogatych. Jest standardem w nowoczesnych demokracjach, szanujących godność i prawo do wypoczynku każdego człowieka.

Abp Skworc przypomniał, że Jan Paweł II nazwał zgromadzenie eucharystyczne sercem niedzieli, a w opublikowanym w 1998 r. liście apostolskim Dies Domini stwierdził: „Eucharystia karmi i kształtuje Kościół: »Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba«. Dzięki tej żywotnej więzi z Sakramentem Ciała i Krwi Pańskiej właśnie w Eucharystii można tę tajemnicę Kościoła najdoskonalej głosić, doświadczać i przeżywać. Wymiar eklezjalny wpisany w samą istotę Eucharystii urzeczywistnia się za każdym razem, gdy jest ona sprawowana. Tym pełniej jednak wyraża się w dniu, w którym cała wspólnota zostaje zwołana, aby obchodzić pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Znamienne jest stwierdzenie Katechizmu Kościoła Katolickiego, że niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła” – podkreśla arcybiskup.

Ożywiona parafia

Metropolita ma konkretne pomysły na praktykę duszpasterską. Uważa, że słowa papieża o Eucharystii powinny być przekuwane w wysiłek wspólnotowego przeżywania w parafiach liturgii niedzielnej. Msza śwzawartość zablokowana

Autor: Jarosław Wróblewski


Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się