Budżet państwa ma się coraz lepiej

FINANSE \ Państwowy dług publiczny na koniec 2017 r. spadł o 3,4 mld zł w stosunku do 2016 r. Był to pierwszy rok, w którym został zahamowany przyrost długu. Dobre dane dotyczą też wyniku za luty tego roku. Nadwyżka budżetowa wyniosła prawie 4,5 mld zł. Wzrosły też dochody podatkowe za styczeń i luty tego roku wobec tego samego okresu roku ubiegłego.
Minister finansów Teresa Czerwińska wyjaśniła, z czego wynikają dobre dane o długu publicznym. Stwierdziła, że umocnienie złotego to na pewno czynnik obiektywny, ale również zmniejszają się potrzeby pożyczkowe państwa. W lutym tego roku dochody wyniosły nieco ponad 62 mld zł, wydatki zaś nieco ponad 57,5 mld zł. Za styczeń i luty dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe o 1,1 proc. w stosunku do tego samego okresu sprzed roku. Tym razem nie było to zasługą zwiększających się wpływów z VAT‑u, ponieważ w tym okresie były one niższe niż przed rokiem.
Jak wyjaśnia resort, stało się tak z powodu znacznie przyspieszających w czwartym kwartale 2017 r. inwestycji. A z tym łączą się większe zwroty z VAT‑u na początku br. Za to odnotowano wzrost dochodów z PIT‑u, CIT‑u, akcyzy oraz gier, podatku od niektórych instytucji finansowych. W styczniu–lutym tego roku dochody, licząc rok do roku, z PIT‑u były wyższe o 13,4 proc. (tj. ok. 1,1 mld zł), z CIT‑u były wyższe o 17,2 proc. (tj. ok. 0,8 mld zł), z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 9,1 proc. (tj. ok. 0,9 mld zł), a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 2,6 proc.
Wysokie dochody z PIT‑u wiążą się z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą. Wyższe wpływy z CIT‑u związane są przede wszystkim z działaniami uszczelniającymi system podatkowy, dobrą sytuacją gospodarczą (wzrost PKB w IV kwartale 2017 r. w ujęciu rocznym wyniósł 5,1 proc.) oraz podwyższonym popytem inwestycyjnym w kraju i na głównych rynkach eksportowych. W ocenie prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, coraz lepsza sytuacja w finansach publicznych pozwala na podejmowanie dodatkowych przedsięwzięć ze strony państwa, a potrzeby budżetowe są związane z programem 500+ czy wydatkami na uruchamianie inwestycji publicznych. Nawet instytucje międzynarodowe są zgodne w dobrej ocenie polskiej gospodarki – stwierdziła prof. Mączyńska.
 
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze