​Opłaty sądowe w sprawach cywilnych

numer 2026 - 16.05.2018Prawo

ILE ZAPŁACISZ? Decydując się na złożenie pozwu lub wniosku do sądu, należy się liczyć z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty.

Zasady i tryb pobierania opłat sądowych w sprawach cywilnych, ich wysokość, możliwość rozkladania na raty, odraczania terminu zapłaty oraz zasady zwrotu i zwalniania z kosztów sądowych oraz ich umarzania określa Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.).

Do uiszczenia opłaty zobowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Są to m.in.: pozew i pozew wzajemny, apelacja i zażalenie, skarga kasacyjna, wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego czy też wniosek o ogłoszenie upadłościzawartość zablokowana

Autor: K.Bałęk.


Pozostało 50% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się