​Co warto wiedzieć o umowie darowizny

numer 2026 - 16.05.2018Prawo

OBOWIĄZEK PODATKOWY Przyjęcie darowizny na ogół wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od spadków i darowizn. W niektórych przypadkach prawo przewiduje jednak zwolnienie z tego obowiązku.

Zgodnie art. 888 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny należy rozumieć zobowiązanie darczyńcy do dokonania bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Stronami umowy darowizny mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a świadczenie będące przedmiotem umowy może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. W wypadku świadczeń pieniężnych transakcja powinna zostać udokumentowana w formie przelewu na konto bankowe lub przekazem pocztowym.

Ustawodawca nie wskazuje szczególnej formy dla oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny. Z kolei oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jeśli jednak forma ta nie została dochowana, a świadczenie zostało spełnione, wtedy umowa darowizny jest ważna. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której przeniesienie własności danego przedmiotu umowy wymaga zachowania szczególnej formy oświadczeń obu stron – wtedy jej zachowanie jest konieczne, aby umowa była ważna. Przykładem jest umowa darowania nieruchomości, która musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnegozawartość zablokowana

Autor: Krzysztof Bałękowski


Pozostało 51% treści.

Chcesz przeczytać artykuł do końca? Wyślij SMS i wprowadź kod lub wykup prenumeratę i zaloguj się.

Dostęp do artykułu
wyślij sms o treści GP1 na numer 7155
koszt 1 zł (1,23 zł brutto)
Prenumerata
Mam dostęp
zaloguj się