Zafunduj sobie przyszłość

Systematyczne odkładanie nawet niewielkich kwot pieniędzy to bardzo cenny nawyk. Istnieje wiele powodów, dla których warto regularnie oszczędzać. Kiedy skończymy karierę zawodową i przejdziemy na emeryturę, zgromadzone oszczędności zwiększą poczucie stabilności finansowej, zapewniając dodatkowe źródło dochodu oraz pozwolą na realizację odkładanych dotąd planów.
Pakiet Emerytalny PKO TFI (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego + Indywidualne Konto Emerytalne) to kompleksowy, długoterminowy program emerytalny przygotowany specjalnie z myślą o zabezpieczeniu naszej przyszłości. Dzięki połączeniu mechanizmów oszczędnościowych oferowanych w ramach III filaru systemu emerytalnego (IKZE oraz IKE) i profesjonalnej strategii inwestycyjnej możemy się cieszyć ulgą podatkową w każdym roku oraz korzyściami podatkowymi po zakończeniu oszczędzania w chwili przejścia na emeryturę.
Skład portfela inwestycyjnego automatycznie dopasowuje się do wieku klienta, z upływem lat zwiększając udział instrumentów pozwalających na zabezpieczenie zgromadzonego kapitału.
Nie trzeba się zastanawiać nad wyborem właściwej strategii inwestycyjnej dzięki jasno określonej dacie zakończenia inwestycji.
Pierwsza wpłata to minimum 500 zł, a każda kolejna to 100 zł. To klient decyduje, jaką kwotę wpłaca i kiedy.
Po osiągnięciu wieku emerytalnego, przy wypłacie zgromadzonych środków z IKZE  nie zapłacimy 19 proc. podatku od zysków kapitałowych, ale jedynie podatek ryczałtowy, który wyniesie 10 proc. Również wypłata z IKE przy przejściu na emeryturę nie podlega podatkowi od zysków kapitałowych.
Jak działa pakiet emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE)?
W Pakiecie Emerytalnym PKO TFI nasze oszczędności są alokowane pomiędzy IKZE i IKE tak, aby uzyskać maksimum korzyści dla oszczędzającego. W pierwszej kolejności wpłaty dokonywane do Pakietu Emerytalnego PKO TFI trafiają na IKZE. Po osiągnięciu limitu określonego dla IKZE na dany rok przekierowywane są na IKE. Po wyczerpaniu limitu wpłat na IKE w danym roku, nadwyżki przekazywane są na Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny (WPI), prowadzony na ogólnych zasadach rejestru jednostek udziałowych funduszy inwestycyjnych, budując tym samym dodatkowy kapitał dla uczestnika poza ustawowo regulowanymi IKZE i IKE.
Istnieje możliwość otwarcia Pakietu Emerytalnego PKO TFI, składającego się tylko z IKZE i WPI lub IKE i WPI. Wówczas po przekroczeniu limitu wpłat w IKZE lub IKE środki przekazywane są na rachunek WPI.
Środki wpłacane do Pakietu Emerytalnego PKO TFI są inwestowane w subfunduszach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – SFIO. Nazwy subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego zawierają orientacyjne daty zakończenia inwestycji, które ułatwiają inwestorowi wybór właściwego rozwiązania emerytalnego, natomiast strategie inwestycyjne subfunduszy zdejmują z inwestora ciężar dokonywania zmian w trakcie trwania inwestycji, automatycznie zmieniając skład portfela. W miarę zbliżania się daty zakończenia inwestycji portfele subfunduszy zawierają coraz więcej instrumentów pozwalających na zabezpieczenie zainwestowanego kapitału oraz wypracowanych wyników inwestycyjnych.
Korzyści z oszczędzania w pakiecie emerytalnym
Roczny limit wpłat w 2018 r. to 5 331,60 zł (IKZE) i 13 329,00 zł (IKE).
Na koniec oszczędzania wypłata z IKZE nie jest objęta 19-proc. podatkiem od zysków kapitałowych ani nie jest objęta stawką podatku dochodowego wynoszącą 18 proc. lub 32 proc. Z wypłacanych z IKZE środków pobierany jest wyłącznie 10-proc. podatek ryczałtowy.  Z kolei wypłata z IKE nie jest objęta 19-proc. podatkiem od zysków kapitałowych.
W trakcie oszczędzania co roku można odliczyć kwotę, która została wpłacona na konto IKZE w roku poprzednim. Dzięki temu podatek do zapłaty za rok 2018 może być niższy nawet o 1706 zł.
Wypłata środków pozwalająca uzyskać korzyści podatkowe jest możliwa w wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE w co najmniej pięciu latach kalendarzowych (IKZE), w wieku 60 lat lub ukończeniu 55 lat i nabyciu uprawnień emerytalnych oraz spełnieniu warunku dokonywania wpłat na IKE w co najmniej pięciu dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na pięć lat przed dniem złożenia zlecenia wypłaty (IKE).
Wcześniejsza wypłata środków z rachunku  IKZE  jest możliwa tylko w całkowitej kwocie, a  w przypadku IKE możliwa jest również wypłata częściowa.
Wypłacając środki zgromadzone na IKZE przed osiągnieciem 65 lat, niezależnie od liczby lat, w których dokonywaliśmy wpłat, zapłacimy od nich podatek dochodowy, którego wysokość jest zależna od skali podatkowej, w której się rozliczamy.
Spadkobiercy i osoby uprawnione do otrzymania środków
z IKZE, dokonujące ich wypłaty, płacą 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Przeniesienie środków na własne IKZE odracza moment zapłaty podatku do czasu wypłaty środków.
Do PKO IKE można przenieść środki zgromadzone w innym IKE lub PPE (pracowniczym programie emerytalnym). W takim wypadku nie trzeba płacić podatku dochodowego, a instytucja ma prawo naliczyć dodatkową opłatę tylko w przypadku gdy rezygnujemy z jej usług przed upływem roku od dnia podpisania umowy.
Jak przystąpić do PKO IKE?
Wypełnij elektroniczny formularz umowy o prowadzenie PKO IKE na stronie przystąp on-line do IKE. Do wypełnienia formularza prosimy przygotować dowód osobisty lub paszport, numer PESEL i nr rachunku bankowego oraz dane osób uprawnionych do dziedziczenia środków (pesel, adres zamieszkania).
Wypełniony formularz elektroniczny zostanie przesłany do agenta transferowego.
Przesłany formularz umowy zostanie zweryfikowany pod względem poprawności danych, następnie wydrukowany w dwóch egzemplarzach i przesłany na wskazany adres.
Następnie umowa zostanie podpisana przez Przedstawiciela Funduszu i jeden egzemplarz zostanie odesłany do Ciebie.
Po otwarciu Rachunku PKO IKE prześlemy na wskazany w umowie adres korespondencję z numerem rachunku, numerem Oszczędzającego i numerem PIN potrzebnymi do zalogowania w systemie.
Partnerem wydania cyklu „Finanse na co dzień” jest PKO Bank Polski
Patronem medialnym cyklu jest niezalezna.pl oraz „Gazeta Polska"
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze