Środowisko musimy chronić wspólnie z samorządami!

Wywiad z Tadeuszem Sadowskim, śląskim wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska, rozmawia Agnieszka Kołodziejczyk

Poprawa jakości powietrza w Śląskiem powinna nastąpić w wyniku realizacji Programów Ochrony Powietrza. W ich ramach przewiduje się m.in. wyeliminowanie paliw złej jakości, rozbudowę i integrację sieci ciepłowniczej, ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych i przemysłowych. Jak przedstawia się kwestia nielegalnego deponowania odpadów w woj. śląskim? Jakie działania podjął WIOŚ, aby temu przeciwdziałać?   W ostatnim okresie znacząco wzrosła liczba przypadków nielegalnego deponowania (porzucania) odpadów. Problem dotyczy również niewłaściwie prowadzonych rekultywacji, w których prowadzący te procesy, często świadomie, wykorzystują odpady inne niż objęte posiadanymi zezwoleniami. Jest to zorganizowany, przestępczy proceder, który ma przynieść
     

12%
pozostało do przeczytania: 88%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

Kup subskrypcję, aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze