Ubezpieczenie przy pożyczce – czy to się opłaca?

Trwają wakacje. To okres w roku (jeden z wielu), który wiąże się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z wyjazdów i atrakcji, mającymi nam uprzyjemnić czas wypoczynku. Gdy wreszcie wakacje się zakończą, pojawią się nowe wyzwania – przygotowanie szkolnego ekwipunku dla dzieci oraz... niwelowanie powakacyjnych dziur w budżecie.
Z pomocą przychodzą pożyczki i kredyty. Pożyczka gotówkowa umożliwia otrzymanie dodatkowych środków finansowych szybko i bez wielu formalności. Pożyczkobiorca może je przeznaczyć na dowolny cel: zakup samochodu, wakacje czy na potrzeby związane z gospodarstwem domowym. Ten rodzaj kredytu, jak każdy inny, podlega comiesięcznej spłacie i może się stać trudny do spłacania w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych np. poważnego zachorowania czy pobytu w szpitalu lub utraty pracy. Jak temu zaradzić?
Dzięki wykupieniu polisy ubezpieczeniowej klient może otrzymać od ubezpieczyciela wsparcie np. w sytuacji czasowej utraty płynności finansowej. Ubezpieczenie przy pożyczce gotówkowej staje się wówczas nie tyle dodatkowym wydatkiem związanym z ubezpieczeniem i opłacaniem składki, ile realną korzyścią wynikającą z ochrony ubezpieczeniowej.
Pożycz i ubezpiecz
Wzrost liczby klientów korzystających z ubezpieczenia pożyczek potwierdza, że jest to dla nich ważne, a oferowane przez banki zakresy ochrony spełniają ich oczekiwania. Pakiet ubezpieczeniowy od zdarzeń uniemożliwiających lub utrudniających spłatę pożyczki oferuje np. PKO Bank Polski przy pożyczce  gotówkowej – Mini Ratka. Pożyczkę można otrzymać nawet w kwocie 120 tys. zł wraz z kredytowanymi kosztami – bez zabezpieczeń ani poręczycieli. Ponadto do kwoty 30 tys. zł nie jest wymagana zgoda współmałżonka. Co istotne, aby otrzymać Mini Ratkę, wystarczy jedna wizyta w wybranej placówce Banku, spłatę można rozłożyć nawet na 96 miesięcy, a w przypadku konsolidacji aż na 120 miesięcy. Dla wygody Bank udostępnia autospłatę rat z konta osobistego. Można również skorzystać z wakacji kredytowych, czyli zawieszenia spłaty nawet na trzy miesiące. Pożyczkę można też spłacić wcześniej, niż wynikałoby to z harmonogramu spłaty – co ważne, bez żadnych dodatkowych kosztów. Środki do dyspozycji klienta przekazywane są nawet tego samego dnia. Zawarcie umowy ubezpieczenia jest możliwe wyłącznie w dniu zawarcia umowy pożyczki gotówkowej. Umowę można zawrzeć w prosty sposób, wypełniając dokument wniosko-polisy.
Jakie ubezpieczenie wybrać?
Banki oferują możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej. Nierzadko też z tego tytułu można liczyć na promocyjną marżę banku od wysokości zaciągniętego zobowiązania.
W zależności od oferty banków mogą być dostępne różne rodzaje ubezpieczenia. Najczęstszymi typami są ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Świadczenie ubezpieczeniowe może być wypłacone na spłatę salda zadłużenia pożyczki.
Wysokość składki ubezpieczeniowej zazwyczaj uzależniona jest od wysokości pożyczki oraz długości okresu spłaty. I tak w przypadku pożyczki w kwocie 10 tys. zł, udzielonej na 12 miesięcy i stawce za ubezpieczenie 0,35 proc., składka za ubezpieczenie wynosi 420 zł. Banki często pobierają koszt ubezpieczenia z góry, więc jeśli mamy dłuższy okres kredytowania i wyższą kwotę zobowiązania, pula pieniędzy wypłaconych „na rękę” może być znacznie uszczuplona. Warto na to zwrócić uwagę, przeglądając oferty.
Czy warto ubezpieczyć pożyczkę? Tak. Kredytobiorca zostaje objęty ubezpieczeniem na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Po drugie, jeśli kredytobiorca nie ma możliwości skorzystać z pomocy żyrantów, takie ubezpieczenie może być jedyną drogą do uzyskania pożyczki. Nie bójmy się korzystać z tego zabezpieczenia, ponieważ w razie wystąpienia sytuacji objętej ubezpieczeniem mamy prawo  do odszkodowania.
Kto może skorzystać z ubezpieczenia?
Jeśli przeanalizować dostępne na rynku oferty, ubezpieczenie może być przeznaczone np. dla pożyczkobiorców, którzy ukończyli 18 lat i w dniu zakończenia spłaty pożyczki gotówkowej nie ukończą 75. roku życia.
Jaki jest zakres i korzyści z ubezpieczenia?
W przypadku oferty dostępnej w PKO Banku Polskim ubezpieczyciel zapewnia ochronę ubezpieczeniową w razie utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub śmierci osoby ubezpieczonej.
Konkretne korzyści to pomoc np. w przypadku utraty źródła dochodu – ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w celu spłaty pożyczki, kiedy klient na pewien okres straci możliwość pracy i zarobkowania. W wypadku poważnej choroby ubezpieczonego możliwa jest wypłata dodatkowych środków finansowych. Towarzystwo ubezpieczeniowe może przejąć spłaty rat pożyczki za okres pobytu w szpitalu, jeśli osoba ubezpieczona ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi (już od drugiego dnia pobytu w szpitalu).
Jak działa ubezpieczenie?
Przykładowo, pożyczkobiorca objęty ochroną ubezpieczeniową od 2 lat spłaca pożyczkę gotówkową. W trzecim roku trwania ubezpieczenia u ubezpieczonego zdiagnozowano nowotwór złośliwy. Wysokość raty pożyczki w trzecim roku to 300 zł. Ubezpieczony złożył wniosek o wypłatę świadczenia. W zależności od zakresu ubezpieczenia, ubezpieczyciel może wypłacić świadczenie w wysokości 1,8 tys. zł albo 3,6 tys. zł.
Dlatego wykupienie ubezpieczenia powinno być nieodłącznym elementem w podejmowaniu zobowiązania finansowego. Decydując się na ubezpieczenie powinniśmy także zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy opisującymi sytuacje, w których ubezpieczenie „zadziała” i te, w których ubezpieczyciel nie będzie mógł przejąć odpowiedzialności za spłatę należności.
Partnerem wydania cyklu Finansowe Vademecum jest PKO Bank Polski.
Patronem medialnym cyklu jest niezalezna.pl oraz „Gazeta Polska"
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze