Energa za rozwojem farm wiatrowych

Energa Wytwarzanie, podtrzymując zainteresowanie obszarem morskiej energetyki wiatrowej, zgłosiła uwagi do Urzędu Morskiego dotyczące projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Spółka opowiada się za zmianą zapisów w projekcie planu w celu ułatwienia budowy farm wiatrowych na morzu. Postulaty dotyczą projektu zagospodarowania przestrzennego terenów morskich, wyłożonego do publicznego wglądu 19 czerwca 2018 r. w Urzędzie Morskim w Gdyni. – W stanowisku wskazano wiele uwag sprzyjających budowie farm wiatrowych na wodzie. Do najważniejszych należy zaliczyć postulat zwiększenia obszarów przeznaczonych pod rozwój morskiej energetyki wiatrowej – opisuje Energa Wytwarzanie. Ponadto spółka rekomenduje zniesienie nakazu wyznaczania korytarza wolnego od zabudowy, co 
     

74%
pozostało do przeczytania: 26%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze