Prawie miliard na dopłaty do ubezpieczeń rolnych

ROLNICTWO \ Do 25 sierpnia rząd będzie konsultował projekt zmiany ustawy o ubezpieczeniach rolnych. Producent będzie mógł skorzystać z dopłaty do ubezpieczenia od suszy na preferencyjnych warunkach.
W uzasadnieniu autorzy napisali, że wprowadzenie zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich umożliwi ubezpieczenie upraw rolnych od pełnego pakietu ryzyk bądź kilku wybranych przez producenta rolnego rodzajów ryzyka, w tym suszy, przy zachowaniu możliwości skorzystania przez niego z dofinansowania z budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia ubezpieczenia. Udział własny producenta rolnego zostanie zachowany na poziomie 10 proc. sumy ubezpieczenia w wypadku ubezpieczenia od wszystkich ryzyk z wyłączeniem suszy, co oznacza, że jeżeli szkoda zostanie oszacowana np. na tysiąc złotych, rolnik dostanie 900 zł (90 proc.).
W wypadku ubezpieczenia tylko od ryzyka suszy, udział własny rolnika może sięgnąć 30 proc. wartości odszkodowania w zamian za niższą składkę. Projekt przewiduje możliwość wyboru na poziomie 20, 25 lub 30 proc. W ten sposób rolnik będzie mógł odzyskać co najmniej zwrot poniesionych kosztów na produkcję. Takie rozwiązanie ma się przyczynić do większego zainteresowania rolników ubezpieczeniami oraz przekonać ubezpieczycieli do proponowania niższych składek. Resort argumentuje, że pozostawienie części ryzyka z tytułu strat powstałych w wyniku suszy po stronie rolników będzie dla nich czynnikiem motywującym do podejmowania adekwatnych działań prewencyjnych, mających na celu obniżenie poziomu wrażliwości upraw na niedobory opadów, choćby przez użycie właściwych dla danej gleby czy klimatu nasion i stosowanie odpowiednich upraw.
Ministerstwo zakłada, że wprowadzenie proponowanej zmiany wpłynie na zwiększenie powierzchni ubezpieczonych upraw do roku 2020 r. do 7,0 mln ha, co oznacza, że ubezpieczeniem zostanie objęte ponad 50 proc. gruntów rolnych w Polsce. Krajowe przepisy zobowiązują rolnika do ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni swoich upraw, na które otrzymuje on dopłaty bezpośrednie. W Polsce jest ponad 14 mln hektarów gruntów ornych, w 2017 r. ochroną ubezpieczeniową objęto 3,3 mln ha upraw rolnych. W tegorocznym budżecie na wydatki na ubezpieczenia rolne przewidziano ok. 850 mln zł.
Paweł Woźniak, PAP
     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów gpcodziennie.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gpcodziennie.pl

W tym numerze