Doceniono skuteczność, patriotyzm i proekologię

III edycja konkursu „Polski Przedsiębiorca 2017 Gazety Polskiej Codziennie”

numer 2145 - 04.10.2018Gospodarka

Patriotyzm gospodarczy ma swoich liderów, których wyłonił konkurs „Polski Przedsiębiorca 2017 Gazety Polskiej Codziennie”. Uroczysta gala odbyła się 1 października 2018 r, a wśród laureatów znalazły się takie osoby, jak Dawid Cycoń, prezes ML System SA, czy prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Na galę przybyli politycy, przedsiębiorcy, przedstawiciele największych polskich spółek, a także osoby związane z mediami. Zgromadzonych gości przywitał Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej Codziennie”. Przypomniał historię powstania „GPC”, która jako patriotyczny dziennik kontynuuje tradycje przedwojennej „Gazety Polskiej”. – Służbę Polsce ta gazeta ma wpisane w tytuł – mówił Tomasz Sakiewicz. Wskazał również na trwający od kilku lat kryzys na polskim rynku prasy ze szczególną kulminacją w ostatnim czasie, związaną z bardzo trudną sytuacją fatalnie sprywatyzowanego w 2010 r. Ruchu.

Uczciwość rodzi sukces

Redaktor naczelny „GPC” postawił też diagnozę sukcesu gospodarczego Polski w ostatnich trzech latach. Jego zdaniem stoi za nim uczciwość rządzących.

– Te państwa, w których się nie kradnie, rozwijają się szybciej. Przestaliśmy się zgadzać na kradzież w Polsce. Dziś bogacenie się przedsiębiorców idzie w parze z interesem gospodarczym kraju i dobrem obywateli – mówił. Dodał, że wreszcie ludzie widzą sens swojej pracy, dlatego skończyły się masowe emigracje, bieda (szczególnie wśród dzieci) i bezrobocie.

Grzegorz Tomaszewski, prezes zarządu Forum SA, wydawcy „Gazety Polskiej Codziennie”, przypomniał, że to już trzecia edycja konkursu, co czyni z wydarzenia pewnego rodzaju tradycję. Zaakcentował też, że poświęcone jest ono producentom, eksporterom, menedżerom, filantropom, którzy skutecznie wspierają rozwój polskiej gospodarki. Nagroda „Gazety Polskiej Codziennie” przyznawana jest osobom indywidualnym w kategoriach: eksporter, innowator, lider przemysłu, małe i średnie przedsiębiorstwa, filantrop. W tym roku przyznane zostały także dwa wyróżnienia redakcji „Gazety Polskiej Codziennie” oraz po raz pierwszy – wyróżnienie Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa.

Innowacje z ML System SA

Laureatem konkursu „Polski Przedsiębiorca 2017 Gazety Polskiej Codziennie” w kategorii innowator został Dawid Cycoń, prezes ML System SA. Spółka jest jednym z pionierów w dziedzinie produkcji energii fotowoltaicznej na polskim rynku. Jako jedna z pierwszych polskich firm wyspecjalizowała się też w projektowaniu i wykonywaniu systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami, służących uzyskiwaniu prądu elektrycznego z nasłonecznienia. Wręczający nagrodę minister energii Krzysztof Tchórzewski przypomniał, że początki firmy były bardzo skromne, gdyż zatrudniała zaledwie trzy osoby, których miejscem pracy był przydomowy garaż. Wystarczyło jednak kilka lat, by zatrudnienie zwiększyło się do ponad 100 osób zajmujących ultranowoczesny budynek produkcyjny z częścią biurowo-socjalną i laboratorium badawczym wyposażonym w najwyższej jakości sprzęt. Obecnie ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem. Dawid Cycoń w nawiązaniu do słów Tomasza Sakiewicza zauważył, że w jego firmie z małej podkarpackiej miejscowości era powrotów z masowej emigracji już się rozpoczęła, gdyż ML System zatrudnia absolwentów, którzy swoje doktoraty zrealizowali w najlepszych zachodnich uczelniach. Dodał, że rozwijają oni przełomowe technologie, w tym ultralekkie szkło budowlane oraz rewolucyjny produkt - fotowoltaiczne szyby zespolone oparte na kropkach kwantowych.

Imponująca ekspansja Ferrero SA

W kategorii eksporter zwyciężyła Aneta Raczek, prezes Ferro SA. Przypomniała, że biura firmy działają w Rumunii, na Węgrzech, w Bułgarii, Czechach i na Słowacji. – To podstawowe rynki działalności. Grupa planuje dalszą ekspansję w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Do priorytetów należy kontynuacja ekspansji zagranicznej na Bałkanach i w krajach bałtyckich – dodała. Rafał Antczak, wiceprezes zarządu PKO BP, zauważył, że będąc obecna w ponad 30 krajach świata, firma Ferro już swój sukces osiągnęła. – Takich spółek nam brakuje. Ferro wypłaca dywidendę, która trafia do polskich instytucji finansowych i funduszy emerytalnych, a to oznacza, że zysk zostaje w kraju – tłumaczył Antczak.

Lider rynku kruszyw nagrodzony

Laureatem w kategorii lider przemysłu został Ireneusz Sobol, prezes Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych, którego w opinii Marcina Ociepy, wiceministra przedsiębiorczości i technologii, można stawiać za wzór zaangażowanego menedżera. Momentem zwrotnym w działalności spółki było dofinansowanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Po procesie restrukturyzacji Kopalnie stały się jednym z liderów polskiego rynku kruszyw. Firma jest też ważnym pracodawcą w regionie. Głównym celem spółki jest produkcja wysokiej jakości wyrobów budowlanych w postaci kruszyw, a także naturalnych nawozów węglanowych dla rolnictwa. Jej ambicją jest też jednak wejście na nowe rynki: ochrony środowiska i technologii chemicznych.

Teatr jako MŚP

Wręczający nagrodę w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwa Leszek Skiba, wiceminister finansów i główny rzecznik dyscypliny finansów publicznych, zauważył, że uhonorowana osoba łączy wrażliwość artystyczną z trudną sztuką działania na rynku komercyjnym. Anna Stasiak-Apelska, prezes Krakowskiego Teatru Komedia, nie korzysta bowiem z państwowego wsparcia, unijnych grantów czy jakichkolwiek innych dotacji. Swoją działalność opiera na współpracy ze sponsorami, oferując im wystawienie spektaklu w wybranym miejscu czy przygotowanie go od podstaw oraz na sprzedaży biletów. – W stulecie odzyskania niepodległości organizujemy ogólnopolski program „100 lat radości z niepodległości”. Prezentujemy postaci, które przybliżyły nas do odzyskania wolności – zapowiedziała Anna Stasiak-Apelska. Spektakle Teatru są często wystawiane w nietypowych miejscach. Można je zobaczyć m.in. w kopalni Wieliczka 130 m pod ziemią czy na Kasprowym Wierchu.

Pionier otolaryngologii, foniatrii i audiologii

W kategorii filantrop zwyciężył prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Już ponad milion osób w Polsce i na czterech kontynentach skorzystało z przesiewowych badań słuchu w kierowanym przez prof. Skarżyńskiego Instytucie.

Wręczająca nagrodę Andżelika Możdżanowska, wiceminister inwestycji i rozwoju, zaznaczyła, że jednostka osiągnęła najwyższy poziom referencyjny, a prof. Skarżyński jest pionierem w dziedzinie otolaryngologii, foniatrii i audiologii. Jako pierwszy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przeprowadził w 1992 r. operację wszczepienia implantu ślimakowego, przywracając słuch osobie głuchej i uruchomił stały program stosowania implantów słuchowych. Jako pierwszy na świecie wykonał też w 2002 r. stworzoną przez siebie metodą PDCI operację wszczepienia implantu ślimakowego w częściowej głuchocie u osoby dorosłej, a następnie w roku 2004 u pierwszego w świecie dziecka, dając szansę na zdecydowaną poprawę jakość życia u tych chorych.

Wyróżnienie dla rzecznika MŚ

Wyróżnienie Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa otrzymał Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. Minister znany jest z działalności jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, gdzie wspierał małe i średnie firmy z kapitałem polskim przede wszystkim na rynku zamówień publicznych. Jako praktyk przedsiębiorczości Adam Abramowicz zapewnił, że celem jego działalności jako rzecznika będzie wdrażanie zasad zawartych w Konstytucji Biznesu – Chodzi przede wszystkim o cztery kardynalne zasady, które są w niej zapisane: co nie jest zabronione, jest dozwolone, wszystkie wątpliwości są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców, obowiązuje domniemanie niewinności i pewność prawa – podkreślił Abramowicz.

Działania proekologiczne znalazły uznanie kapituły

Wyróżnienia dziennika „Gazeta Polska Codziennie” trafiły do Filipa Grzegorczyka, prezesa zarządu TAURON SA, oraz Bogusława Białowąsa, prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska. Tomasz Sakiewicz zaznaczył, że obie firmy inwestują w ekologię, tę pojmowaną jako rodzaj biznesu, który wspomaga państwo i obywateli. Jak podkreślił, dbałość o czyste powietrze i wodę należy dziś do ludzi, którzy mają wiedzę i umiejętnie z niej korzystają. Wymienił tu m.in. efektywne bloki węglowe, termomodernizację budynków czy program budowy drewnianych domów.

Filip Grzegorczyk powiedział z kolei, że otwierając się na nowoczesność i korzystając z narzędzi Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju można było taką spółkę jak Tauron wydobyć z zapaści i stworzyć sprawnie funkcjonujący koncern, który dziś inwestuje w innowacyjne technologie, chociażby w elektromobilność, tworząc stacje ładowania oraz sieć wynajmu pojazdów elektrycznych. Prezes Białowąs w liście skierowanym do uczestników wydarzenia zapewnił, że kierowany przez niego bank będzie nadal rozwijał produkty, które umożliwiają podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska, wpisując się tym samym w strategię premiera Morawieckiego.

Wzorem lat ubiegłych laureaci zostali wyłonieni przez kapitułę konkursu złożoną z przedstawicieli partnerów instytucjonalnych przedsięwzięcia: Agencji Rozwoju Przemysłu, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Instytutu Staszica. W jej skład weszli również reprezentanci organizacji ekonomicznych i naukowych: Centrum im. Adama Smitha, Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, Instytutu Jagiellońskiego oraz Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa, a także przedstawiciele rynku medialnego: „Gazety Polskiej Codziennie” oraz Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Partnerem strategicznym konkursu, którego przedstawiciele również zaszczycili obrady kapituły, była największa polska instytucja finansowa: PKO Bank Polski.

Patronami honorowymi konkursu byli: Minister Inwestycji i Rozwoju, Minister Energii, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Minister Finansów, patronatem medialnym wydarzenie objęły: „Gazeta Polska”, „Gazeta Polska Codziennie”, Niezależna.pl, Vod.Gazeta Polska , Telewizja Republika, TVP Info.

(pw)Autor: pw