Wspólnie przeciw pandemii

AKCJA

Pracownicy Banku Pekao i innych spółek z Grupy PZU łączą siły, by pomagać w walce z ko­ro­na­wirusem. Zorganizowali zbiórkę pieniędzy na zakup tzw. namiotów barierowych. To wy­na­la­zek lekarza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Marcina Kaczora, chroniący przed za­ka­że­niem innych pacjentów i personel szpitali.

Do akcji włączyły się osoby pracujące we wszystkich spółkach z Grupy PZU, Banku Pekao, Alior Banku i Link4. Do każdej zebranej przez pracowników złotówki, firmy dołożą drugą. To kolejna ini­cja­tyw­a, w którą angażują się pracownicy Pekao, mająca na celu przeciwdziałanie roz­przes­trze­nia­niu się skutków pandemii. Tym razem każdy z nich może wpłacić dobrowolną kwotę na specjalnie utwo­rzo­ne konto na wsparcie działań związanych z zapobieganiem COVID-19.

– Oprócz działań skierowanych do naszych klientów indywidualnych i firmowych, realizujemy również bardzo ważną dla nas misję społeczną. Jako jeden z największych banków w Polsce, czujemy się od­po­wie­dzial­ni za zdrowie Polaków oraz za personel medyczny, który każdego dnia z wielkim poś­wię­ce­niem angażuje się w walkę z koronawirusem. Chcemy wesprzeć wszystkich, którzy codziennie stają na pierwszej linii frontu. Przekazaliśmy darowiznę dla najbardziej potrzebujących placówek me­dycz­nych w całym kraju, a nasi pracownicy jako wolontariusze włączyli się w pracę całodobowej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informowania o postepowaniu w sytuacji podejrzenia ko­ro­na­wi­ru­sa. Teraz - wspólnie z innymi spółkami z Grupy PZU - realizujemy nową inicjatywę, dzięki której zbierzemy środki na zakup niezbędnych dla szpitali oraz służb ra­tow­nic­twa namiotów barierowych – mówi Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Banku Pekao S.A.

Załącznik