Automatyzacja biznesu - jakie niesie korzyści?

Automatyzacja to jeden z najpopularniejszych trendów w ostatnich latach. Jego rosnące znaczenie wynika z faktu, iż wiele firm wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom swoich klientów chce zaoferować im jak najszybszy dostęp do produktów i usług najwyższej jakości. Dzięki automatyzacji możliwe jest zastąpienie pracy ludzi pracą starannie zaprogramowanych robotów i botów, co niesie wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. W poniższym artykule przedstawiamy szereg najważniejszych informacji na temat istoty automatyzacji procesów biznesowych.

Procesy biznesowe - co to takiego? 


Realizacja procesów biznesowych ma miejsce w każdym przedsiębiorstwie. Co dokładnie oznacza to pojęcie? Termin ten oznacza szereg czynności, które podejmują pracownicy oraz kadra kierownicza, których celem jest wypracowywanie zysku dla przedsiębiorstwa. 

Wiele przedsiębiorstw ma jednak poważny problem spowodowany tym, iż wiele zadań w ramach realizowanych procesów przebiega tak, że wiąże się to z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów oraz poświęcania ogromnej ilości czasu. Dodatkowo, są również takie czynności, których wykonywanie zwłaszcza przez niewykwalifikowaną kadrę, niesie za sobą bardzo wysokie ryzyko występowania błędów. Na szczęście, istnieją narzędzia, dzięki którym można zautomatyzować pewne procesy. Mowa tutaj o RPA (ang. Robotic Process Automation), czyli zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych. 

Robotyzacja procesów biznesowych - na czym to polega? 


Robotyzacja procesów biznesowych to pojęcie pochodzące z języka angielskiego (RPA - Robotic Process Automation). Co to dokładnie oznacza? Jest to wyspecjalizowana technologia, dzięki której realizacja wielu zadań w obrębie firmy może zostać znacząco usprawniona. Polega to na tym, iż czynności, które do tej pory były wykonywane przez pracowników, mogą zacząć być wykonywane przez roboty, boty lub wirtualnych asystentów. 

Które dokładnie procesy i czynności można objąć procesem automatyzacji? W tym gronie wyróżnia się rozmaite procesy, które cechuje powtarzalność sekwencji. Roboty i boty, które wykorzystuje się podczas automatyzacji, programuje się tak, aby każdy przedsiębiorca był pewien, że wszystkie zadania zostaną zrealizowane w sposób perfekcyjny, zgodnie z przyjętymi założeniami. Urządzenia, które wykorzystuje się przy robotyzacji, wykonują wiele obliczeń, dlatego też gwarantują one precyzję na najwyższym poziomie. 

Z racji tego, iż poprzez RPA możliwe jest zastąpienie pracy ludzi pracą robotów, przedsiębiorstwo może obniżyć ponoszone przez siebie koszty operacyjne. Warto też wiedzieć o tym, iż nowoczesne systemy RPA są projektowane w taki sposób, aby w 100 procentach odpowiadały indywidualnym potrzebom zamawiającego. To, jakie dokładnie zadania zostaną objęte automatyzacją, w pełni zależy od decyzji podjętej przez przedsiębiorstwo. Dodatkowo, wyróżnia je też skalowalność - w razie potrzeby można znacząco zwiększyć zasięg działania tej technologii. Oprócz tego, z roku na rok coraz częściej spotyka się również wzbogacanie systemów RPA o moduły oparte na sztucznej inteligencji. Sprawia to, że roboty są w stanie "uczyć się" na swoich błędach oraz udoskonalać sposób wykonywania zadań, co skutkuje wzrostem efektywności pracy, a w konsekwencji poprawą dochodów uzyskiwanych przez firmę. 

Które procesy można objąć automatyzacją?


Automatyzacja biznesu musi być poprzedzona wszechstronną analizą. Trzeba również oczywiście mieć na uwadze fakt, że nie wszystkie procesy mogą zostać nią objęte. Istnieje bardzo szeroka kategoria czynności, które wykonywać mogą wyłącznie ludzie, dlatego zastąpienie ich robotami jest absolutnie niemożliwe.

Które dokładnie procesy można obejmować automatyzacją? Przede wszystkim te, które wyróżniają się występowaniem powtarzalnych sekwencji a także czasochłonnością. Jeśli robot zostanie właściwie zaprogramowany, będzie mógł realizować powierzone zadania zdecydowanie szybciej aniżeli doświadczeni pracownicy, którzy są zatrudnieni w firmie od wielu lat. Innym rodzajem procesów, w których można zdecydować się na automatyzację, są te dotyczące porównywania różnych danych. 

Jedną z renomowanych firm oferujących kompleksowe wsparcie w zakresie implementacji automatyzacji biznesu jest Mindbox. Szczegółowe informacje na temat jej oferty są dostępne na https://mindboxgroup.com/pl/autonomous-enterprise/. 
 

Artykuł Sponsorowany