Paweł Wiejaczka

Cios w plecy

Numer 1217 - 14.09.2015
W historiografii polskiej wydarzenie to nazywane bywa „ciosem w plecy”. Faktycznie był to cios zadany narodowi broniącemu się przed agresją hitlerowskich Niemiec. Już wojna z Niemcami była wystarczającą traumą, a do niej doszła kolejna.

Handlarz złomem

Numer 1158 - 06.07.2015
„Polska nigdy nie była i nie będzie komunistyczna. Obecnie rząd nie jest prawy. Nie mamy wolności, musimy wywalczyć ją od drugiego okupanta” – takie oto słowa wypowiedział z ambony 3 kwietnia 1946 r. ks. Seweryn Kiersztejn. Nie uszło to uwagi funkcjonariuszy bezpieki, która już wcześniej zainteresowała się kapłanem.

Ostatnie święto

Numer 1123 - 25.05.2015
POCZĄTKI PRL U JAK ZAKAZYWANO PAMIĘCI O KONSTYTUCJI 3 MAJA

Powstańczy Czortków

Numer 1026 - 29.01.2015
Nad meandrami Seretu położone jest jedno z najpiękniejszych miast polskich Kresów. Przed II wojną światową oprócz Polaków Czortków zamieszkiwali także Ukraińcy i Żydzi. To właśnie w tym, liczącym niespełna 19 tys. mieszkańców, mieście doszło do pierwszej próby przeciwstawienia się sowieckim najeźdźcom.

Młodzież ludowej władzy

Numer 1006 - 05.01.2015
Komunistyczne organizacje skupiające młodzież różniły się od siebie tylko nazwą. Niezależnie od tego, czy był to Związek Walki Młodych, Związek Młodzieży Walczącej, Związek Młodzieży Wiejskiej czy jeszcze inny ruch, zadanie było jedno: służyć ideologii. Miały one wykształcić i wychować nowe kadry dla władzy oraz ukształtować nowe pokolenie ludzi budujących socjalizm w Polsce.

O sprawiedliwą Polskę

Numer 979 - 01.12.2014
Od dziecka wychowywany byłem historią naszego narodu. Solidarność dawała mi pewnego rodzaju szansę bycia wśród robotników, wśród których znajdowali się ludzie o podobnych wartościach, marzący o tej innej, lepszej Polsce. Polsce uczciwej, sprawiedliwej, o jakiej z pewnością marzył Romuald Traugutt, a potem wielki marszałek Józef Piłsudski.

Amerykańscy piloci walczyli o Polskę

Numer 900 - 28.08.2014
„Przypominam sobie Polskę z owych dni najzacieklejszej walki, kiedy zdawało się, że nawet cud nie zdoła jej uratować, i pamiętam waleczność i lojalność, pełną poświęcenia miłość ojczyzny, jaką odznaczali się mężczyźni i kobiety, i dzieci w Polsce, oraz […] rozdział, opisujący jak tysiące najlepszych Amerykanów polskiego pochodzenia [żołnierze Armii Hallera] opuściło swoją nową ojczyznę […], żeby w

Powstańczy kapelan

Numer 886 - 11.08.2014
„Miłość chrześcijańska w różnych kierunkach i na różnych odległościach stwarza różne napięcia, wyznacza bogato zróżnicowaną skalę obowiązków. Im mocniejsze są związki krwi i ducha, tym silniejsze powstają napięcia miłości” – pisał ks. Jan Salamucha, filozof i erudyta, a przede wszystkim człowiek kochający ojczyznę.

Powojenne losy uczonych z Kresów

Numer 865 - 17.07.2014
„Likwidacja dwóch ośrodków akademickich na Kresach Wschodnich – wileńskiego i lwowskiego – wskutek przesunięcia granic przedwojennej Polski stanowi istotny wątek historii Polski, szczególnie w dziejach nauki polskiej” – pisze Wiesław Bąba. Na likwidatora polskiego dorobku naukowego Stalin wyznaczył genseka sowieckiej Ukrainy Nikitę Chruszczowa.

Kuźnia niepokornych

Numer 856 - 07.07.2014
Na co zwróciłam uwagę od pierwszej chwili w III LO? Co tak bardzo zaimponowało mi w tej młodzieży? Niezależność. Dążenie ku temu, aby samemu wyrobić sobie stanowisko lub pogląd na jakiś kontrowersyjny temat – wspomina po latach Renata Piłat-Kwaterska, polonistka z gdańskiej Topolówki.

Kresowi wygnańcy

Numer 853 - 03.07.2014
Do 1948 r. na tereny komunistycznej Polski – leżącej teraz w granicach między Odrą a Bugiem – przybyło ok. 3,8 mln osób. Z tej liczby 2,2 mln było repatriantami z zachodu i południa Europy, wraz z nimi przybyło ok. 260 tys. naszych rodaków mających za sobą zesłanie do syberyjskich ostępów Związku Sowieckiego. Migracja objęła również tę wewnętrzną falę, zmierzającą na tzw. Ziemie Odzyskane.

Kariera donosiciela

Numer 833 - 09.06.2014
Podstawą funkcjonowania i działania służb wewnętrznych PRL-u byli tajni współpracownicy. Zarówno Urząd Bezpieczeństwa, jak i późniejsza Służba Bezpieczeństwa w swojej działalności opierały się na informacjach pozyskanych od donosicieli, znanych dziś głównie jako tajni współpracownicy.

Na wygnaniu

Numer 830 - 05.06.2014
Wydarzenia polityczne z początku XX w. spowodowały okrojenie obszaru Kresów Wschodnich I Rzeczypospolitej do terenów na wschód od linii Lwów–Wilno oraz na wschód od linii Niemna i Bugu. Jednak dopiero w roku 1945 nastąpiła diametralna zmiana.

Pamiętnik pilota

Numer 827 - 02.06.2014
„Zawsze rano przelatuję nad swoim domem, widząc go jeszcze uśpionym po nocy, a wieczorem, gdy jeszcze przelecę […] i motor zaryczy śpiewem; wtedy z małego domu wybiega mały chłopczyk wymachując czapką, a za nim wychodzi kobieta z dwoma mężczyznami – to rodzice i bracia. Wszyscy patrzą w górę, gdzie szybuje samolot, a w nim macha ręką ich syn.

Leśne wojsko

Numer 821 - 26.05.2014
[…] Na terenie całego kraju było przeszkolonych ok. 11 tys. leśników, oficerów i podoficerów Wojska Polskiego i każdy leśnik miał przydział na wypadek wojny do poszczególnych jednostek […] leśnicy na wschodzie mieli wstąpić do Wojsk Ochrony Pogranicza. […] Przyjeżdżali, […] wkładali mundury wojskowe i [odbywały] się ćwiczenia w zakresie wojskowości: wywiadu i kontrwywiadu na wypadek wojny.

Bolszewicki Auschwitz

Numer 818 - 22.05.2014
Rok 1944 i wkroczenie wojsk sowieckich na ziemie nowej Polski nie położyły kresu obozom koncentracyjnym czy obozom pracy, nie zamknięto niemieckich więzień. Doskonale wykorzystali je nowi okupanci, m.in. dzięki nim władze komunistyczne przekuwały swoje plany w czyn.

Droga do Rzymu

Numer 815 - 19.05.2014
„Daliście światu nowy dowód, że Naród Polski walczy nieprzerwanie o niepodległość i świetną przyszłość dla swego państwa” – tak brzmiał fragment depeszy Rady Jedności Narodowej do gen. Władysława Andersa i jego 2 Korpusu Polskiego po zwycięskim boju o wzgórze Monte Cassino. Boju, który otworzył drogę aliantom do Rzymu.

Jądro ciemności

Numer 812 - 15.05.2014
„Idźmy w spokoju, ludzie prości, przed nami jest jądro ciemności” – tak na łamach „Twórczości” pisał Czesław Miłosz. Tak zwana nowa Polska rozpoczęła się wraz z kolejnym wkroczeniem na tereny RP sowieckich wojsk. Najpierw na Kresy w styczniu 1944 r., a następnie po przekroczeniu Bugu. Tak czy owak była to już, choć jeszcze nieformalnie, przyszła PRL.

Polscy żołnierze pod wodzą bohaterskiego księdza

Numer 799 - 28.04.2014
Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych walczący z hitlerowskim, a później sowieckim okupantem, sami musieli zdobywać środki na utrzymanie oddziałów. Takie wydarzenia nierzadko odbijały się szerokim echem, a jedno z głośniejszych miało miejsce w Częstochowie. Było to uderzenie na Niemiecki Bank Emisyjny.

Kreatorzy peerelowskiej rzeczywistości

Numer 782 - 07.04.2014
Po przejęciu władzy w Polsce komuniści podjęli trud zmiany rzeczywistości. Moskiewskie wzorce trzeba było przenieść na polski grunt. Walkę z zastaną rzeczywistością prowadzono również na poziomie języka. Przez całe lata trwania ustroju narzuconego przez Kreml Urząd Bezpieczeństwa, a później Służba Bezpieczeństwa oraz inne organa wspierające totalitarne państwo, stworzyły własny słownik.

reklama

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama