reklama


Jarosław Kossakowski

​Bohaterscy mistrzowie nart

numer 2596 - 31.03.2020
KSIĄŻKA O Helenie Marusarzównie, Bronku Czechu i Stanisławie Marusarzu napisano dziesiątki artykułów, kilka książek i nakręcono wiele dokumentalnych filmów. Ich przedwojenne sportowe sukcesy przeszły do legendy. Sławna jest bohaterska postawa całej trójki w latach niemieckiej okupacji, którą przeżyło tylko jedno z nich.

​Trzy najszczytniejsze ordery

numer 2564 - 22.02.2020
KSIĄŻKA Ordery Orła Białego, Świętego Stanisława i Virtuti Militari są ważnym elementem kształtowania się naszej państwowości, walki o obronę granic, niepodległość i suwerenność. Tym właśnie ważnym orderom oraz kilkudziesięciu innym odznaczeniom poświęcony jest album wydawniczej serii Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie zatytułowanej „Najcenniejsze”.

Obrazy bohaterstwa i poświęcenia

numer 2556 - 13.02.2020
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na mocy uchwały ustanowił rok 2020 Rokiem Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego.

Między pokorą a dumą

numer 2550 - 06.02.2020
Liczne funkcje średniowiecznych i nowożytnych konterfektów, epitafiów i świętych wizerunków zdobiących kościoły katolickie i zbory protestanckie Warmii i Mazur można rozważać i podziwiać na zorganizowanej we Fromborku, w Muzeum Mikołaja Kopernika, wystawie pt. „Człowiek, osoba, persona. Portret w przestrzeni sakralnej”.

Brązownicy, odlewnicy, artyści

numer 2538 - 23.01.2020
Nazwanie członków paru pokoleń warszawskiej rodziny Łopieńskich zwykłymi rzemieślnikami daleko odbiegałoby od prawdy. Większość z nich odznaczała się nieprzeciętnym zmysłem artystycznym, koniecznym zresztą w prowadzeniu dobrego zakładu odlewającego ozdobne brązy i dekoracyjne posrebrzane przedmioty.

Światłocień Caravaggia

numer 2528 - 11.01.2020
Najnowszy album wydawnictwa Arkady pt. „Caravaggio. Zbliżenia” opublikowany został w niedawno rozpoczętej serii tej oficyny, poświęconej mistrzom światowego malarstwa, a noszącej właśnie tytuł „Zbliżenia”. Seria ta przynosi świetne ilustracje ukazujące malarskie detale charakterystyczne dla omawianych artystów. Barwne fotografie uzupełniają ciekawe teksty wybitnych znawców dziejów sztuki.

Trzej Królowie w słowiańskiej stylizacji

numer 2525 - 08.01.2020
Postać młodopolskiego malarza, grafika i rysownika Kazimierza Sichulskiego (1879–1942) zwykle kojarzy się z prześmiesznymi karykaturami artystów kabaretu Zielony Balonik, założonego w Krakowie w 1905 r. w kawiarni Jama Michalika. Do dziś można tam oglądać obraz Kazimierza Sichulskiego pt.

Spalone obrazy Leona Prauzińskiego

numer 2521 - 02.01.2020
Salwami karabinowymi i krwawymi starciami Polaków z wojskiem pruskich zaborców witał Poznań Nowy Rok 1919. Przyjazd do miasta 26 grudnia 1918 r. Ignacego Jana Paderewskiego stał się impulsem do wybuchu niepodległościowych walk powstańczych w Poznaniu i w innych miastach Wielkopolski.

Święta Rodzina w zbiorach Wilanowa

numer 2515 - 23.12.2019
Niecodzienne dwa dzieła sztuki parę lat temu wzbogaciły kolekcję malarstwa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Dwie religijne sceny, przedstawiające „Zwiastowanie” oraz „Boże Narodzenie”, zostały namalowane techniką tempery na... kamieniach z gatunku agatów.


Samotność w mazowieckim pejzażu

numer 2511 - 18.12.2019
Twórca wybiera z otaczającej go rzeczywistości te treści, które są dla niego istotne. Jeśli Państwo skupią się, to dojdą do przekonania, że moja postawa wobec sztuki jest moją własną, a nie dyktowaną naporem obowiązujących trendów czy też wszechobecnych konwencji – powiedział, otwierając wystawę swoich obrazów w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Janusz Lewandowski.

Świadectwa tożsamości narodowej

numer 2499 - 04.12.2019
WYSTAWA Plakaty i afisze spełniały zazwyczaj funkcje reklamowe, propagandowe i społeczne. Muzeum Plakatu w Warszawie dowodzi, że nie tylko.

Portrety, godła, sarkofagi

numer 2493 - 27.11.2019
Pokazana blisko 20 lat temu w Zamku Królewskim w Warszawie wystawa pt. „Orzeł i Trzy Korony” (2002 r.) prezentowała historyczne stosunki polsko-szwedzkie, tym samym obejmowała również epokę Wazów.

Pamięć o zmarłych utrwalona w rzeźbach

numer 2472 - 31.10.2019
Dwa niezwykle interesujące rzeźbiarskie portrety dwóch różnych artystów, przedstawiające jednak tę samą postać, przyciągnęły moją uwagę na połączonych prezentacjach rzeźb Alfonsa Karnego (1901–1989) i Gustawa Zemły (ur. 1931 r.) w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

Tchnienie wielokulturowej Polski

numer 2464 - 22.10.2019
Atrakcyjnie zaaranżowana wystawa w oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, chociaż nie prezentuje dzieł oryginalnych, stwarza niezwykłą okazję poznania historii katedry ormiańskiej we Lwowie i jej bogatego wystroju wnętrza.

Ryciny i rysunki projektowanych obrazów

numer 2463 - 21.10.2019
Ekspozycja w warszawskim Muzeum Narodowym zatytułowana „Rembrandt osobiście – Bruegel w towarzystwie” prezentuje nie tylko ciekawą kolekcję rycin tych dwóch wybitnych holenderskich mistrzów, lecz także różne podejście do używanych technik graficznych.

Rembrandt w polskich zbiorach

numer 2440 - 24.09.2019
5 października, dokładnie w 350. rocznicę śmierci Rembrandta i w 25. rocznicę otrzymania od prof. Karoliny Lanckorońskiej daru w postaci dwóch wspaniałych obrazów tego holenderskiego mistrza, w Zamku Królewskim zostanie otwarta wystawa poświęcona jego pracom przechowywanym w polskich muzeach i kolekcjach.

Radziwiłłowie ponownie w Wilnie

numer 2440 - 24.09.2019
Kostur Mikołaja Radziwiłła czy wizerunek księcia Janusza Radziwiłła, znanego z „Potopu” Henryka Sienkiewicza wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego, znajdzie się wśród licznych dzieł sztuki przygotowywanych na obszerną wystawę w wileńskim pałacu Wielkich Książąt Litewskich.

Zapiski malarskiej wyobraźni

numer 2434 - 17.09.2019
Niecodzienne spojrzenie na znaną malarską twórczość prof. Jerzego Nowosielskiego (1923–2011) prezentuje najnowsza wystawa w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zatytułowana „Nowosielski: malarz – filozof – teolog”. Widzimy na niej mało znane nie tylko szerokiej publiczności, lecz także znawcom i badaczom artystycznego dorobku prof.

Obrazy września 1939 r.

numer 2421 - 02.09.2019
Malarstwo ukazujące przebieg bohaterskiej obrony ziem polskich przed pancernymi zagonami niemieckich najeźdźców we wrześniu 1939 r. powstało i rozwinęło się dopiero w kilka lat po zakończeniu II wojny światowej.

​Między sztuką a kiczem

numer 2410 - 20.08.2019
KSIĄŻKA Do 24 sierpnia w Zakopanem potrwa Międzynarodowy Festiwal Ziem Górskich. To doskonała okazja, żeby posłuchać zespołów folklorystycznych reprezentujących regiony górskie z różnych stron świata, ale również sposobność do kupna wyjątkowych pamiątek. W drugiej kwestii z pomocą przychodzi nam album pt. „Sztuka skalnego Podhala”.


reklama

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama