Jarosław Kossakowski

Wyrok na gen. Augusta Fieldorfa „Nila”

numer 2034 - 25.05.2018
Nad koncepcją instalacji upamiętniającej zbrodnię sądową popełnioną na gen. „Nilu” pracowałem od 2000 r. Propozycję jej realizacji składałem w Zamku Ujazdowskim i w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Obie instytucje projekty odrzuciły, tłumacząc to albo brakiem miejsca i czasu, albo też artystycznymi niedociągnięciami.

Dekret Piłsudskiego i mundurowe panie

numer 2019 - 08.05.2018
W niedzielę 22 kwietnia br. ubrany w mundur Marszałka aktor wjechał konno na sławnej „Kasztance” na dziedziniec Muzeum Wojska Polskiego, otwierając uroczystości 98. rocznicy powołania do życia tej instytucji. Wobec obecnego dyrektora muzeum dr. Adama Buławy odczytał fragment dekretu Józefa Piłsudskiego z 22 kwietnia 1920 r. powołującego do życia tę instytucję.

Matka Boża w andyjskich złoceniach

numer 2001 - 14.04.2018
Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie „Sztuka Wicekrólestwa Peru” nie jest prezentacją samych wybitnych dzieł peruwiańskiej sztuki sakralnej. To raczej zdumiewający pokaz autentycznej, ludowej pobożności, znajdującej swój wyraz w urokliwie malowanych obrazach.

Baśniowa „Pascha” Zofii Stryjeńskiej

numer 1990 - 31.03.2018
Z ciemnej, zasypanej skalnym złomem tatrzańskiej groty wyłania się rozświetlona nieziemskim blaskiem postać Jezusa Chrystusa. Zamiast aureoli głowę Chrystusa otaczają strzeliste złote promienie, a na białej sukmanie i dłoniach Zbawiciela delikatnie rysują się stygmaty ukrzyżowania i przebytej kaźni.

Kapłani na obrazach polskich mistrzów

numer 1988 - 29.03.2018
Jeden z najbardziej znanych obrazów Jana Matejki (1838–1893) w poruszający i niepozbawiony tajemnic sposób przedstawia księdza Piotra Skargę. Płótno z roku 1864 zatytułowane „Kazanie Skargi” ukazuje królewskiego spowiednika, jezuitę Piotra Skargę, w czasie głoszenia swoich słynnych kazań.

Święty z rodu Jagiellonów

numer 1966 - 03.03.2018
W Wilnie od stuleci 4 marca, w dniu uroczystości św. Kazimierza, obchodzi się regionalne święto Kaziuki. Tradycja tych obchodów sięga 1602 r., daty kanonizowania Kazimierza Jagiellończyka (1458–1484), głównego patrona Litwy i historycznego patrona Polski. Królewicz Kazimierz był trzecim synem Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki.

Artyści z wytatuowanym numerem

numer 1954 - 17.02.2018
Nie bardzo wiem, czy o plastycznych pracach związanych z niemieckimi obozami koncentracyjnymi można myśleć i rozmawiać w kategoriach artystycznych, czy też są to tak dramatyczne świadectwa prawdy, że nie powinny podlegać żadnym twórczym kategoriom.

Walka karnawału z postem

numer 1951 - 14.02.2018
Autorem znanego na całym świecie obrazu „Walka karnawału z postem” był Pieter Bruegel, malarz, którego pochodzenie budzi wiele wątpliwości. Już samo jego nazwisko ma kilka pisowni, a i miejsce urodzenia jest niepewne.

Czarno-biały uśmiech myśliciela

numer 1945 - 07.02.2018
Zmarły blisko 20 lat temu Antoni Chodorowski (1946–1999) był artystą wszechstronnym, a jego ponadczasowa twórczość wywołuje i obecnie żywą reakcję. Dowodzą tego publikowane nadal w dzisiejszej prasie jego rysunkowe żarty, dowiodła też wystawa jego prac na papierze otwarta 2 lutego br. w warszawskim Centrum Łowicka.

Czarno-biały uśmiech myśliciela

numer 1945 - 07.02.2018
WYSTAWA Zmarły blisko dwadzieścia lat temu Antoni Chodorowski (ur. 1946 r., zm. 1999 r.) był artystą wszechstronnym, a jego ponadczasowa twórczość wywołuje także dzisiaj żywą reakcję. Dowodzą tego publikowane nadal w dzisiejszej prasie jego rysunkowe żarty, świadczy też o tym wystawa jego prac na papierze otwarta 2 lutego br. w warszawskim Centrum Łowicka.

Cisza przed bitwą

numer 1936 - 27.01.2018
Wydarzenie, jakim w ostatnich tygodniach było odnalezienie zaginionego po wojnie obrazu Maksymiliana Gierymskiego (1846–1874) zatytułowanego „Zima w małym miasteczku”, przypomniało postać tego wybitnego, ale bardzo młodo zmarłego twórcy. Warto też zauważyć, że artysta namalował dwa prawie identyczne widoki tych samych wiejskich chat, tylko w różnych porach roku.

„Godzinki” króla Jana III Sobieskiego

numer 1925 - 15.01.2018
Wśród zwiedzających w minione lato pałac w Wilanowie nie wszyscy zwrócili uwagę na prezentowany tam niewielkiego formatu tomik przedstawiający faksymile „Godzinek Sobieskiego”. Modlitewnik ten jednak zasługuje na uwagę. Iluminowane karty perfekcyjnie wykonanego faksymile „Godzinek”, oprócz imponujących, całostronicowych ilustracji, m.in.

Boże Narodzenie... z watrą i ze zbójnikami

numer 1910 - 23.12.2017
Zlatujący z nieba anioł wśród tatrzańskich urwisk ogłasza dobrą nowinę wypisaną niewprawnymi literami na długiej banderoli: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” – to scena obrazu namalowanego przez anonimowego autora na szkle i przedstawiającego Boże Narodzenie w wersji podhalańskiej.

Błękitni żołnierze gen. Józefa Hallera

numer 1903 - 15.12.2017
Oddział piechoty w błękitnoszarych mundurach, w karnym szeregu i w pełnym marszowo-bojowym rynsztunku, stanowi centralny punkt aranżacji wystawy pt. „Błękitna Armia. Dla Ciebie, Polsko, i dla Twojej chwały”, przygotowanej przez zespół Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Relikwie i krzyż św. Andrzeja Apostoła

numer 1889 - 29.11.2017
Cykl Święci w sztukach pięknych
Relikwie wspominanego przez Kościół 30 listopada św. Andrzeja Apostoła do Warszawy sprowadzone zostały w 2003 r. i złożone w kościele Duszpasterstwa Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Brata Alberta przy placu Teatralnym w Warszawie.

Artysta w wojskowym mundurze

numer 1888 - 28.11.2017
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej Rysunki i obrazy Józefa Czapskiego 
W czasie Powstania Warszawskiego spłonął prawie cały przedwojenny malarski dorobek Czapskiego, to, co oglądamy na wystawach po roku 1990, to już dzieła powojenne, nie w pełni oddające jego malarskie zainteresowania.

Artystyczne postacie Legionów Polskich

numer 1867 - 02.11.2017
„W początkach 1915 r. Legiony Polskie miały w swoich szeregach ponad 10 tys. ochotników, z tego ponad 3,5 tys. w Pierwszej Brygadzie. Duży odsetek żołnierzy Pierwszej Brygady stanowili ludzie młodzi, wykształceni, często artyści, pisarze, poeci o wyraźnych przekonaniach politycznych” – pisał w rozprawie pt. „Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914–1918” prof.

Czasy artystycznej rewolucji

numer 1856 - 19.10.2017
WYSTAWA Węgierska awangarda w Zamku Królewskim w Warszawie

Trzeba szczerze przyznać, że większość nazwisk węgierskich twórców epoki modernizmu jest w Polsce nawet muzealnym bywalcom mało znana. No, może poza nazwiskiem światowej sławy eksperymentatora fotografii László Moholya-Nagya (ur. na Węgrzech w 1895 r. – zm. w USA w 1946 r.).

Oblicza mieszczańskiego salonu

numer 1849 - 11.10.2017
 Wystawa Biedermeier w warszawskim Muzeum Narodowym

Termin „biedermeier” pochodzi z połączenia niemieckiego przymiotnika „bieder”, czyli „powszechny, pospolity”, i słowa „Meier” odnoszącego się do najbardziej popularnego niemieckiego nazwiska. Całość miała więc odzwierciadlać banalną osobowość przeciętnego filistra.

Mela Muter – fenomen szkoły paryskiej

numer 1832 - 21.09.2017
Czy Maria Melania z Kingslandów Mutermilchowa znana jako Mela Muter (1876–1967), polska malarka pochodzenia żydowskiego, znajdzie należne jej zaszczytne miejsce w dziejach światowego malarstwa?