Roman Stańczyk

NATO będzie obradowało w Polsce

numer 2034 - 25.05.2018
Już od dzisiaj (25–28 maja) w Warszawie odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego NATO (ZP NATO). To drugie po warszawskim szczycie Sojuszu wydarzenie tej rangi, które odbędzie się w naszym kraju. W rozmowach będzie uczestniczył m.in. sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Dowództwo marynarki wraca do Gdyni

numer 2032 - 23.05.2018
Zmiany strukturalne w Wojsku Polskim to jeden z priorytetów w dziedzinie bezpieczeństwa naszego kraju. O tym, że mogą rozpocząć się w najbliższym czasie, wskazuje ostatnia wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu zapowiedział odtworzenie Dowództwa Marynarki Wojennej, które będzie miało siedzibę w Gdyni.

Różnorodne pomysły strategiczne

numer 2030 - 21.05.2018
Nie są niczym dziwnym dysproporcje w liczebności i uzbrojeniu armii w przypadku krajów o odmiennym potencjale ludnościowym. Jednak w wypadku państw, w których liczba obywateli znajduje się na podobnym poziomie, pojawiające się odmienności w sferze wojska mogą zaskakiwać.

Militarna czołówka bez zmian

numer 2028 - 18.05.2018
Potencjał geostrategiczny to suma wielu czynników. O sile państwa decydują m.in. sprawna gospodarka, dyplomacja potrafiąca realizować interesy zgodne z racją stanu czy wreszcie nowocześnie wyposażone i dobrze wyszkolone siły zbrojne. To ostatnie zagadnienie jest obecne każdego roku w rankingu Globalnej Siły Militarnej (Global Firepower).

Terytorialsi wzmacniają szeregi

numer 2026 - 16.05.2018
Formowanie piątego rodzaju sił zbrojnych przebiega zgodnie z planem. Do istniejących brygad napływają kolejni ochotnicy. Niedawno liczebność przekroczyła 10 tys. wojskowych. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej spodziewa się, że do końca 2018 r. liczba żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) wzrośnie dwukrotnie.

Bezpieczeństwo naszych sojuszników

numer 2024 - 14.05.2018
Nawet najnowocześniejszy sprzęt wojskowy nie gwarantuje sukcesu w potencjalnym starciu zbrojnym. Kluczową rolę odgrywają tutaj plany i strategie. Ogólna koncepcja kreowania i realizowania polityki bezpieczeństwa kraju i obywateli to jeden z fundamentów podejmowania inicjatyw politycznych. W tym kontekście warto się przyjrzeć sytuacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Szybka reakcja po czesku

numer 2022 - 11.05.2018
Gotowość interwencji w wielu przypadkach decyduje o możliwości rozwiązania sytuacji kryzysowej. Doskonale ta zasada sprawdza się w jednostkach wojskowych i formacjach mundurowych zwalczających zagrożenie terrorystyczne. Żołnierze i funkcjonariusze pozostający w stałej gotowości muszą przejść wymagające szkolenie, by podjąć się realizacji obowiązków.

Niszczyciel wśród fal

numer 2016 - 04.05.2018
Każdy z komponentów obecnych w strukturze sił zbrojnych ma swoje charakterystyczne elementy. Wojska Lądowe chwalą się bronią pancerną, lotnicy myśliwcami, a marynarze przede wszystkim okrętami podwodnymi. Tymczasem w Marynarce Wojennej użytkowany jest inny ciekawy sprzęt, o którym koniecznie trzeba powiedzieć.

Drony uderzeniowe u terytorialsów

numer 2015 - 02.05.2018
Modernizacja sprzętu bojowego zachodząca w Siłach Zbrojnych RP obejmuje kolejne zaplanowane przedsięwzięcia. Do wyposażenia armii sukcesywnie wchodzą drony uderzeniowe Warmate. Trafiły one m.in. do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

W kropli krwi siła tkwi

numer 2014 - 30.04.2018
Kluczem do ratowania ludzkiego życia zawsze jest krew. Mimo to wciąż brakuje tego życiodajnego płynu. Tę sytuację chcą zmienić żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy organizują akcję „KrwioObieg Terytorialsa”. Jej inauguracja odbyła się w środę 25 kwietnia w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Skandynawska gotowość obronna

numer 2010 - 25.04.2018
Region Europy Północnej to obszar zwykle pozostający poza zaangażowaniem militarnym w konflikty. Nie oznacza to jednak, że Szwecja, Norwegia oraz Dania zrezygnowały z prowadzenia polityki obronnej. Bezpieczeństwo realizuje się tam nie tylko z użyciem armii zawodowych, ale także formacji terytorialsów.

Arktyczni wojownicy z Północy

numer 2008 - 23.04.2018
Niewiele osób zwraca uwagę na to, że na politykę obronną wpływają nie tylko sprzęt czy konkretne decyzje polityków. Ogromną rolę odgrywają warunki klimatyczne danego państwa, które determinują wprowadzenie określonych rozwiązań. W przypadku Kanady wpływ na bezpieczeństwo kraju ma to, że spora część terytorium obejmuje obszar Arktyki.

Pierwszy garnizon stolicy

numer 2006 - 20.04.2018
Święto warszawskiego garnizonu zostało ustanowione w grudniu 2017 r. w nawiązaniu do zwycięskiej bitwy z 17–18 kwietnia 1794 r., kiedy wojska pruskie i rosyjskie opuszczały Warszawę wyparte przez polskich żołnierzy. Wówczas gen. Stanisław Mokronowski został mianowany komendantem Miasta Wolnego Warszawy i Siły Zbrojnej Księstwa Mazowieckiego.

Terytorialsi z Międzymorza

numer 2004 - 18.04.2018
Regularna armia wyposażona w ciężki sprzęt pancerny nie zawsze jest zdolna rozstrzygnąć o wyniku konfliktu. W tym momencie otwiera się szansa dla działań nieregularnych. Wyszkoleni, świetnie znający teren żołnierze będą w stanie zadać znaczące straty nieprzyjacielowi. Przy dużej przewadze agresora to na formacjach znających teren spocznie główny ciężar walki.

Bronią terytorialnego kolosa

numer 2002 - 16.04.2018
Formacje operujące na terenie kraju mogą się okazać kluczowe w momencie konfliktu militarnego. Żołnierze znający teren, na którym będą prowadzone misje bojowe, doskonale się sprawdzą w działaniach nieregularnych. Poza znaczeniem czysto wojskowym ważne jest też oddziaływanie psychologiczne.

Żołnierze z wielu wysp

numer 2000 - 13.04.2018
Azja Południowo-Wschodnia to region stale budujący swoją pozycję polityczną. Ze względu na położenie geopolityczne oraz dynamicznie rozwijającą się gospodarkę kraje tam położone odgrywają coraz ważniejszą rolę w światowej polityce. W wypadku leżących w tym regionie Filipin ważnym czynnikiem jest duże zaludnienie kraju.

Konstrukcje sprawdzone i skuteczne

numer 1998 - 11.04.2018
Obecność transporterów opancerzonych w nowoczesnej armii jest koniecznością. To podstawowe narzędzia służące do przerzutu wojska. Istnieje wiele pojazdów tego typu. O kilku spośród nich warto wspomnieć przede wszystkim ze względu na uniwersalność i niezawodność podczas wypełniania misji bojowych.

Skuteczne wsparcie ofensywy

numer 1996 - 09.04.2018
Często o wynikach starcia militarnego decyduje nie sama siła ataku, ale jego bezpośrednie zaplecze. Może ono być budowane w różnoraki sposób. Nierzadko kluczowe okazuje się użycie środków wsparcia. Dla oddziałów pancernych i zmechanizowanych jest to przede wszystkim artyleria.

Transport dla pancerniaków

numer 1994 - 06.04.2018
Analizując sprzęt użytkowany przez polskich żołnierzy, często zwraca się uwagę głównie na rozwiązania o najbardziej efektywnej sile ognia. Pierwszy z brzegu przykład – słynne rakiety Patriot. W cieniu pozostają natomiast takie rodzaje broni, które na co dzień są niezbędne każdej armii i bez których nie może być przeprowadzany sprawny transport żołnierzy.

Polska potrzebuje czołgów

numer 1992 - 04.04.2018
Polskie Siły Zbrojne nie mogą funkcjonować bez dysponowania bronią na odpowiednim poziomie. Przestarzałe konstrukcje użytkowane przez wojskowych osłabiają bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Tych kwestii dotyczy najnowsza publikacja Biura Bezpieczeństwa Narodowego poświęcona modernizacji technicznej Wojsk Lądowych.