Przemysław Żurawski vel Grajewski

Przedwyborczy kryzys ważniejszy

numer 1676 - 17.03.2017
Wybory w Holandii są pierwszym testem nastrojów elektoratu w starej UE. Wkrótce do urn pójdą Francuzi, Niemcy i może Włosi. Rezultat osiągnięty w Holandii ma nikłe znaczenie. Proporcjonalna ordynacja wyborcza uniemożliwia zdobycie samodzielnej większości parlamentarnej przez jedną partię.

To było do przewidzenia

Numer 1042 - 17.02.2015

Dwie prezydentury

Numer 1105 - 04.05.2015
10 maja czekają nas powszechne wybory głowy państwa – akt elekcji – prawo obywatelskie, z którego przodkowie nasi korzystali od roku 1573 do 1764, „gdy takim tylko panom podlegali, których sami za królów mieć chcieli”, i które my sami odzyskaliśmy w jego współczesnej formie, poczynając od roku 1990.

Syryjska układanka

Numer 1374 - 21.03.2016

Test przed bitwą o Sejm

Numer 824 - 29.05.2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego miały w Polsce charakter sondażu przed wyborami sejmowymi w 2015 r. Żadna z partii nie traktowała tej rywalizacji jako starcia, którego wynik przesądzi o kierunku działań polskich w Brukseli. O ile szanowała swoich wyborców, nie mogła też niczego istotnego im obiecać. PE nie jest miejscem, w którym rozstrzygają się losy UE i Polski.

Broń dla Ukrainy

Numer 899 - 27.08.2014
Ukraina zwróciła się do Polski z prośbą o sprzedaż broni. Rząd polski odpowiedział, że zaczeka z decyzją do szczytu NATO. Innymi słowy uczynił coś, czego ani Francuzi, ani Niemcy nie uznawali za stosowne uczynić, sprzedając broń Rosji – uzależnił swoją decyzję o dostawach broni od zgody sojuszników.

Gra interesów w ideologicznej szacie

Numer 951 - 27.10.2014
Wyobrażenie o tym, że w kwestiach energetyczno-klimatycznych toczy się w UE walka ekologicznych fanatyków z pragmatycznymi ekonomistami, jest błędem. Nie jest to starcie ideologiczne, lecz walka o interesy gospodarcze.

Talleyrand na miarę PO

Numer 960 - 07.11.2014

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Numer 963 - 12.11.2014
11 listopada 1918 r. umilkły działa na frontach I wojny światowej. Tego samego dnia powołana przez zaborców Rada Regencyjna dokonała pierwszego niezależnego aktu politycznego, przekazując władzę nad Wojskiem Polskim dzień wcześniej przybyłemu z Magdeburga Józefowi Piłsudskiemu.

Długie ręce Moskwy

Numer 974 - 25.11.2014

Szermierze polityki ustępstw

Numer 986 - 09.12.2014
Wystosowany przez 65 niemieckich intelektualistów list dotyczący relacji Zachodu z Rosją pełen jest skandalicznych przeinaczeń i nadużyć. Ze względu na poziom intelektualny, przynajmniej formalny, ludzi pod nim podpisanych trudno podejrzewać o ignorancję. Mamy zatem do czynienia z kłamstwem.

Mała rzecz, która cieszy

Numer 999 - 24.12.2014

Rok 2014 – rok Ukrainy

Numer 1004 - 02.01.2015
Miniony rok był cezurą między dwiema epokami – postzimnowojenną (1989–2014) i tą, która na swoją nazwę dopiero zapracuje, a która rozpoczęła się wraz z rosyjską agresją na Ukrainę w marcu 2014 r. Większość pozostałych interesujących Polskę wydarzeń ostatnich 12 miesięcy związanych jest z wojną na Ukrainie.

Broń obosieczna

Numer 1008 - 08.01.2015

Zmiany na szczytach władzy w UE a jej polityka wschodnia

Numer 1021 - 23.01.2015
Zmiany na szczytach władzy Unii Europejskiej, które nastąpiły w listopadzie 2014 r., czyli zastąpienie na stanowisku wysokiej przedstawiciel ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Catherine Ashton przez Federicę Mogherini i wymiana składu Komisji Europejskiej, w której na stanowisku komisarza ds.

Koszmar Brzezińskiego

Numer 1036 - 10.02.2015
Zbigniew Brzeziński podczas wystąpienia przed senacką komisją ds. sił zbrojnych podzielił się swoim snem, w którym Rosja napada na państwa bałtyckie, a Ameryka nic nie robi, wyrażając zaledwie oburzenie. Nie wiemy, czy taki scenariusz nie ma szans się zmaterializować. Byłby on jednak drastycznie niekorzystny dla Stanów Zjednoczonych.

Sukces Kremla

Numer 1040 - 14.02.2015

Ukraiński test pozycji Niemiec

Numer 1081 - 03.04.2015
Rosyjska agresja na Ukrainie podważyła wieloletnią politykę Niemiec, usiłujących wciągnąć Rosję do konstrukcji europejskiej i dać jej w niej miejsce sytego mocarstwa o uznanych interesach, ale także – jak oczekiwano w Berlinie – gotowego do respektowania europejskich zasad gry. Zbrojna rewizja granic nie mieściła się w tym planie.

Przedwyborcze gry

Numer 1089 - 14.04.2015
Nie sposób przecenić wagi sprawy smoleńskiej dla losów suwerenności Polski. Poniższy artykuł nie dotyczy jednak tego, co wydarzyło się w Smoleńsku, tylko gry tą katastrofą. Gry, której celem jest zachowanie władzy, która stanowi gwarant, że państwo polskie nie podejmie żadnych kroków zmierzających do wyjaśnienia tragedii.

Lepiej już było milczeć

Numer 1101 - 28.04.2015