Przemysław Żurawski vel Grajewski

Decyzja o cywilizacyjnej przyszłości Polski

numer 2667 - 25.06.2020
Wybory prezydenckie ze swej natury mają charakter personalny. Głosujemy na konkretnego człowieka. Wybór ten powinien jednak być powiązany ze świadomością tego, na co – na jaki scenariusz wydarzeń w istocie głosujemy. Popierając tego czy innego kandydata, opowiadamy się bowiem za taką lub inną przyszłością dla Polski.

UE pękająca na trzy obozy (cz. 3)

numer 2661 - 18.06.2020
Dyskusja nad skalą i charakterem Funduszu Odbudowy po kwietniowej akcji dyplomacji hiszpańskiej i francuskiej, ukoronowanej propozycją tandemu niemiecko-francuskiego z 18 maja, wkroczyła na nowy etap wraz z wysunięciem oficjalnej propozycji Komisji Europejskiej odnośnie do unijnych instrumentów zwalczania skutków gospodarczych pandemii koronawirusa.

UE pękająca na trzy obozy (cz. 2)

numer 2660 - 17.06.2020
Wprowadzane przez rządy środki izolacyjne zamroziły gospodarki państw członkowskich UE i pozbawiły wiele firm możliwości działania, a więc i dochodów. Pozostawienie ich samym sobie groziłoby masowymi bankructwami, bezrobociem i w ślad za tym buntem społecznym.

UE pękająca na trzy obozy (cz. 1)

numer 2659 - 16.06.2020
Debata na temat użycia środków UE do odbudowy gospodarek zniszczonych w wyniku ich zamrożenia z powodu epidemii koronawirusa obejmuje zagadnienie wstępnych programów pomocowych CRII i CRII+ opartych na funduszach spójnościowych, kwestię programów finansowego wsparcia dla systemu ochrony zdrowia (Pandemic Crisis Support – PCS – tylko dla Eurolandu) i walki z bezrobociem (SU

Wiarygodność odstraszania

numer 2655 - 10.06.2020
Ewentualne wycofanie z RFN 9,5 tys. żołnierzy amerykańskich z ok. 35 tys. tam stacjonujących i przesunięcie ich w części lub w całości do Polski smuci i cieszy. Podstawą bezpieczeństwa RP jest spoistość NATO, a rozważana akcja jest objawem jego pękania. Geografia czyni z RFN kraj kluczowy dla przerzutu wojsk USA na pomoc Polsce.

Kauzyperda, co ustaw nie rozumie

numer 2641 - 25.05.2020
Borys Budka domaga się, by jedynym kandydatem na I prezesa Sądu Najwyższego był nominat starego układu, sędzia Włodzimierz Wróbel, a przy okazji kompromituje się jako prawnik. Nie wie, że według Ustawy o Sądzie Najwyższym jego I prezesa wybiera prezydent RP spośród pięciu kandydatów wskazanych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, a wybranych największą liczbą głosów.

Jak Kidawa-Błońska zatapia opozycję

numer 2625 - 06.05.2020
Fatalne wyniki sondażowe Małgorzaty Kidawy-Błońskiej zburzyły plany polityczne nie tylko Koalicji Obywatelskiej, lecz także całej opozycji. Nadspodziewanie słabe, choć jak najbardziej zasłużone rokowania wyborcze kandydatki KO łamią bowiem logikę przedwyborczych kalkulacji wszystkich sił uczestniczących w wyścigu po prezydenturę.

​Oczywista sprzeczność interesów

numer 2608 - 15.04.2020
Narodowa kwarantanna w połączeniu z mniej czy bardziej drastycznymi środkami izolacji społecznej, wprowadzanymi w różnym tempie w pozostałych państwach Unii Europejskiej i generalnie na całym świecie, spowoduje zamrożenie gospodarki i jej tąpnięcie – w różnych krajach w różnej skali i na zróżnicowany czas.

Unia Europejska po pandemii – próba prognozy

numer 2603 - 08.04.2020
W UE ścierają się ze sobą obozy zwolenników kontynuacji dotychczasowego modelu integracji, zawartego w haśle „więcej Europy” i zwolenników przeprowadzenia zmian w kierunku dostosowania ambicji i kompetencji UE do jej realnych możliwości.

Do czego nadaje się Unia, a do czego nie

numer 2590 - 24.03.2020
Oburzanie się na UE, że nie działa w tempie i ze sprawnością oczekiwaną od państw, choć reklamuje się jako struktura ponadpaństwowa – sprawniejsza, potężniejsza i bardziej wydolna niż każde z jej państw członkowskich – jest, jak już pisałem w poprzednim artykule, tyleż usprawiedliwione politycznie, co merytorycznie chybione.

Koronawirus obnażył ułudę superpaństwa

numer 2585 - 18.03.2020
Unia Europejska nie jest organizacją stworzoną do radzenia sobie z jakimikolwiek kryzysami w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Nie ma zdolności mobilizacji kryzysowej i nie jest w stanie jej uzyskać. Jest więc łatwym celem krytyki. Pretensje do niej w tym zakresie są merytorycznie nieuzasadnione, są jednak uzasadnione politycznie.

Niekompetencja znakiem opozycji

numer 2565 - 24.02.2020
Nie wiedzą, że budżet UE przyjmują Parlament Europejski i jednomyślnie Rada UE, którą z jednomyślności może zwolnić tylko Rada Europejska, ale też jednomyślnie, a zatem żadne „karanie Polski” bez zgody rządu RP nie jest możliwe. Nie wiedzą, że jedynym ciałem uprawnionym do zakazywania importu czegokolwiek na obszar jednolitego rynku europejskiego jest Komisja Europejska, zatem np.

Unia a spór o sądownictwo

numer 2564 - 22.02.2020
Polacy straszeni są obcięciem funduszy z UE pod pretekstem karania Polski za „łamanie praworządności”. Tymczasem zgodnie z art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu UE budżet unijny po akceptacji przez Parlament Europejski przyjmowany jest przez Radę UE jednomyślnie.

Iluzje prezydenta Macrona

numer 2556 - 13.02.2020
W 2017 r. prezydentem Francji został Emmanuel Macron, a potem francuska scena polityczna zapadła się – stare partie, socjaliści i gaulliści zostali zmarginalizowani. Jako rywale pozostała wspierana przez establishment nowo utworzona partia Macrona La République en Marche i Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. W maju 2019 r.

KO i Konfederacja – dwie drogi, jeden cel

numer 2554 - 11.02.2020
Tak KO, jak i Konfederacja tworzą fałszywy obraz „służalczości Polski pod rządami PiS” wobec odpowiednio USA, co ma nas oddalać od UE, i/lub Izraela.

Władza należy do narodu

numer 2551 - 07.02.2020
Opisując w pierwszej części niniejszego cyklu batalię o Trybunał Konstytucyjny, stoczoną między rządem a opozycją w latach 2015–2016, w istocie objaśniłem mechanizm i przyczyny obecnego sporu o Sąd Najwyższy.

Sukces polskiej strategii sojuszniczej

numer 2549 - 05.02.2020
Wkrótce rozpoczną się manewry NATO Defender 2020 z udziałem 37 tys. żołnierzy, w tym 20 tys. z USA. Oddziały US Army zostaną przerzucone przez Atlantyk i wezmą udział w ćwiczeniach w RFN, Polsce, państwach bałtyckich i Gruzji. Celem wojskowym manewrów jest przetrenowanie masowego przerzutu wojsk przez ocean i Europę Zachodnią na wschodnią flankę NATO.

Zapętlenie, wielkie zapętlenie, Konfederacja

numer 2546 - 01.02.2020
Od miesiąca Konfederacja wmanewrowała się w sytuację politycznie bez wyjścia. Pomińmy wewnętrzne spory między Januszem Korwin-Mikkem, Grzegorzem Braunem i Krzysztofem Bosakiem. Kwadraturą koła stała się interpretacja sytuacji międzynarodowej zgodnie z dotychczasową wizją świata konfederatów.

Trzecia nadizba parlamentu

numer 2545 - 31.01.2020
Spór o system sądownictwa w Polsce wkroczył w nową fazę. Rozpoczął się od konfliktu o Trybunał Konstytucyjny tuż po wyborze Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta RP. Dziś kończy się starciem rozstrzygającym, w którego centrum jest spór o kompetencje Sądu Najwyższego, i będzie stanowił tło kolejnej elekcji prezydenckiej w Polsce.

​Pierwsze skutki Yad Vashem

numer 2542 - 28.01.2020
Putin przy okazji uroczystości w Yad Vashem podjął próbę zakłócenia relacji polsko-izraelskich i poprzez to psucia relacji polsko-amerykańskich, bo o to w istocie gra idzie. Ta próba się nie udała: narracja Putina nie została przyjęta na Zachodzie, a Izrael wypadł w tym kontekście jako jego wspólnik.

reklama

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama