reklama


Przemysław Żurawski vel Grajewski

Do czego nadaje się Unia, a do czego nie

numer 2590 - 24.03.2020
Oburzanie się na UE, że nie działa w tempie i ze sprawnością oczekiwaną od państw, choć reklamuje się jako struktura ponadpaństwowa – sprawniejsza, potężniejsza i bardziej wydolna niż każde z jej państw członkowskich – jest, jak już pisałem w poprzednim artykule, tyleż usprawiedliwione politycznie, co merytorycznie chybione.

Koronawirus obnażył ułudę superpaństwa

numer 2585 - 18.03.2020
Unia Europejska nie jest organizacją stworzoną do radzenia sobie z jakimikolwiek kryzysami w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Nie ma zdolności mobilizacji kryzysowej i nie jest w stanie jej uzyskać. Jest więc łatwym celem krytyki. Pretensje do niej w tym zakresie są merytorycznie nieuzasadnione, są jednak uzasadnione politycznie.

Niekompetencja znakiem opozycji

numer 2565 - 24.02.2020
Nie wiedzą, że budżet UE przyjmują Parlament Europejski i jednomyślnie Rada UE, którą z jednomyślności może zwolnić tylko Rada Europejska, ale też jednomyślnie, a zatem żadne „karanie Polski” bez zgody rządu RP nie jest możliwe. Nie wiedzą, że jedynym ciałem uprawnionym do zakazywania importu czegokolwiek na obszar jednolitego rynku europejskiego jest Komisja Europejska, zatem np.

Unia a spór o sądownictwo

numer 2564 - 22.02.2020
Polacy straszeni są obcięciem funduszy z UE pod pretekstem karania Polski za „łamanie praworządności”. Tymczasem zgodnie z art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu UE budżet unijny po akceptacji przez Parlament Europejski przyjmowany jest przez Radę UE jednomyślnie.

Iluzje prezydenta Macrona

numer 2556 - 13.02.2020
W 2017 r. prezydentem Francji został Emmanuel Macron, a potem francuska scena polityczna zapadła się – stare partie, socjaliści i gaulliści zostali zmarginalizowani. Jako rywale pozostała wspierana przez establishment nowo utworzona partia Macrona La République en Marche i Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. W maju 2019 r.

KO i Konfederacja – dwie drogi, jeden cel

numer 2554 - 11.02.2020
Tak KO, jak i Konfederacja tworzą fałszywy obraz „służalczości Polski pod rządami PiS” wobec odpowiednio USA, co ma nas oddalać od UE, i/lub Izraela.

Władza należy do narodu

numer 2551 - 07.02.2020
Opisując w pierwszej części niniejszego cyklu batalię o Trybunał Konstytucyjny, stoczoną między rządem a opozycją w latach 2015–2016, w istocie objaśniłem mechanizm i przyczyny obecnego sporu o Sąd Najwyższy.

Sukces polskiej strategii sojuszniczej

numer 2549 - 05.02.2020
Wkrótce rozpoczną się manewry NATO Defender 2020 z udziałem 37 tys. żołnierzy, w tym 20 tys. z USA. Oddziały US Army zostaną przerzucone przez Atlantyk i wezmą udział w ćwiczeniach w RFN, Polsce, państwach bałtyckich i Gruzji. Celem wojskowym manewrów jest przetrenowanie masowego przerzutu wojsk przez ocean i Europę Zachodnią na wschodnią flankę NATO.

Zapętlenie, wielkie zapętlenie, Konfederacja

numer 2546 - 01.02.2020
Od miesiąca Konfederacja wmanewrowała się w sytuację politycznie bez wyjścia. Pomińmy wewnętrzne spory między Januszem Korwin-Mikkem, Grzegorzem Braunem i Krzysztofem Bosakiem. Kwadraturą koła stała się interpretacja sytuacji międzynarodowej zgodnie z dotychczasową wizją świata konfederatów.

Trzecia nadizba parlamentu

numer 2545 - 31.01.2020
Spór o system sądownictwa w Polsce wkroczył w nową fazę. Rozpoczął się od konfliktu o Trybunał Konstytucyjny tuż po wyborze Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta RP. Dziś kończy się starciem rozstrzygającym, w którego centrum jest spór o kompetencje Sądu Najwyższego, i będzie stanowił tło kolejnej elekcji prezydenckiej w Polsce.

​Pierwsze skutki Yad Vashem

numer 2542 - 28.01.2020
Putin przy okazji uroczystości w Yad Vashem podjął próbę zakłócenia relacji polsko-izraelskich i poprzez to psucia relacji polsko-amerykańskich, bo o to w istocie gra idzie. Ta próba się nie udała: narracja Putina nie została przyjęta na Zachodzie, a Izrael wypadł w tym kontekście jako jego wspólnik.

Rosja i Komisja Wenecka

numer 2535 - 20.01.2020
Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy, która nie jest częścią struktury UE. Są nimi Rada Europejska (szefowie rządów lub głowy państw) i Rada UE (ministrowie rządów państw członkowskich obradujący w konfiguracjach resortowych) – co się niektórym myli, ostatnio pani Kidawie-Błońskiej. Radę Europy powołano w 1949 r. i dziś zrzesza ona 47 państw, w tym Rosję.

​Spór o sądy, dwa pytania

numer 2534 - 18.01.2020
Spór o sądy dotyczy odpowiedzi na pytanie o to, czy obowiązuje art. 4 Konstytucji RP: „1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Nie ma nigdzie:

​Nikt nie chce wojny

numer 2526 - 09.01.2020
Uderzenie w taką postać, jak gen. Sulejmani wymagało reakcji Iranu dla zachowania twarzy. Jednak jako że kraj ten nie może liczyć na poparcie wojskowe żadnego z mocarstw w konfrontacji z USA – ani Rosji, ani Chin – a sam nie ma potencjału do wchodzenia w otwarty konflikt zbrojny, reakcja ta musi być poniżej progu wojny.

Sąd Najwyższy nie jest Trybunałem Konstytucyjnym

numer 2517 - 27.12.2019
Sąd Najwyższy, krytykując ustawę dotyczącą dyscyplinowania sędziów, wyraził jedynie niewiążącą opinię. Według obowiązującej ustawy zasadniczej – art. 183.1. „Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania”. Konstytucja milczy na temat uprawnień Sądu Najwyższego do wypowiadania się na temat ustaw.

Szczyt NATO – akcja i reakcja

numer 2501 - 06.12.2019
Szczytowi NATO w Londynie towarzyszyły dwa wydarzenia negatywne i trzy pozytywne. Prezydent Macron zadeklarował „śmierć mózgową NATO” i parł do „resetu” z Rosją. Prezydent Turcji Erdoğan szantażował zaś zebranych zawetowaniem NATO-wskich planów obrony Polski i państw bałtyckich w razie odmowy uznania przez Sojusz milicji kurdyjskiej YPG w Syrii za organizację terrorystyczną.

​Punkt zwrotny w dziejach narodów

numer 2490 - 23.11.2019
Klęska powstania styczniowego przesądziła o rozpadzie narodu politycznego Rzeczypospolitej na współczesne nam narody ukształtowane na bazie etnicznej – Polaków, Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, Łotyszy. Proces ten trwał do I wojny światowej, która go przyspieszyła i zatwierdziła.

Listopadowa rocznica – Lwów 1918

numer 2474 - 05.11.2019
1 listopada minęła 101. rocznica wybuchu polsko-ukraińskiej wojny o Lwów i Galicję Wschodnią (1.11.1918–17.07.1919). O jej przebiegu i skutkach napisano już wiele artykułów naukowych i publicystycznych, w tym i rocznicowych.
Ten będzie inny.

​Nowy przekaz trolli z Rosji

numer 2468 - 26.10.2019
Wycofanie wojsk USA z Syrii i otwarcie drogi do ofensywy tureckiej przeciw Kurdom moskiewskie trolle wykorzystują do głoszenia tezy, że Amerykanie zdradzili kurdyjskiego sojusznika, więc zdradzą i Polskę. Jest dokładnie odwrotnie. To Turcja jest sojusznikiem USA i Polski w NATO, nie Kurdowie.

Francja wspiera rosyjską politykę destabilizowania Bałkanów

numer 2465 - 23.10.2019
BAŁKANY ZACHODNIE–UE Premier Macedonii Północnej Zoran Zaew nazwał brak zgody Unii na otwarcie rozmów akcesyjnych z jego krajem historycznym błędem. Analizując skutki, trudno się z nim nie zgodzić


reklama

#DziękujeMyZaOdwagę
reklama