Przemysław Żurawski vel Grajewski

Iluzje prezydenta Macrona

numer 2556 - 13.02.2020
W 2017 r. prezydentem Francji został Emmanuel Macron, a potem francuska scena polityczna zapadła się – stare partie, socjaliści i gaulliści zostali zmarginalizowani. Jako rywale pozostała wspierana przez establishment nowo utworzona partia Macrona La République en Marche i Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. W maju 2019 r.

KO i Konfederacja – dwie drogi, jeden cel

numer 2554 - 11.02.2020
Tak KO, jak i Konfederacja tworzą fałszywy obraz „służalczości Polski pod rządami PiS” wobec odpowiednio USA, co ma nas oddalać od UE, i/lub Izraela.

Władza należy do narodu

numer 2551 - 07.02.2020
Opisując w pierwszej części niniejszego cyklu batalię o Trybunał Konstytucyjny, stoczoną między rządem a opozycją w latach 2015–2016, w istocie objaśniłem mechanizm i przyczyny obecnego sporu o Sąd Najwyższy.

Sukces polskiej strategii sojuszniczej

numer 2549 - 05.02.2020
Wkrótce rozpoczną się manewry NATO Defender 2020 z udziałem 37 tys. żołnierzy, w tym 20 tys. z USA. Oddziały US Army zostaną przerzucone przez Atlantyk i wezmą udział w ćwiczeniach w RFN, Polsce, państwach bałtyckich i Gruzji. Celem wojskowym manewrów jest przetrenowanie masowego przerzutu wojsk przez ocean i Europę Zachodnią na wschodnią flankę NATO.

Zapętlenie, wielkie zapętlenie, Konfederacja

numer 2546 - 01.02.2020
Od miesiąca Konfederacja wmanewrowała się w sytuację politycznie bez wyjścia. Pomińmy wewnętrzne spory między Januszem Korwin-Mikkem, Grzegorzem Braunem i Krzysztofem Bosakiem. Kwadraturą koła stała się interpretacja sytuacji międzynarodowej zgodnie z dotychczasową wizją świata konfederatów.

Trzecia nadizba parlamentu

numer 2545 - 31.01.2020
Spór o system sądownictwa w Polsce wkroczył w nową fazę. Rozpoczął się od konfliktu o Trybunał Konstytucyjny tuż po wyborze Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta RP. Dziś kończy się starciem rozstrzygającym, w którego centrum jest spór o kompetencje Sądu Najwyższego, i będzie stanowił tło kolejnej elekcji prezydenckiej w Polsce.

​Pierwsze skutki Yad Vashem

numer 2542 - 28.01.2020
Putin przy okazji uroczystości w Yad Vashem podjął próbę zakłócenia relacji polsko-izraelskich i poprzez to psucia relacji polsko-amerykańskich, bo o to w istocie gra idzie. Ta próba się nie udała: narracja Putina nie została przyjęta na Zachodzie, a Izrael wypadł w tym kontekście jako jego wspólnik.

Rosja i Komisja Wenecka

numer 2535 - 20.01.2020
Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy, która nie jest częścią struktury UE. Są nimi Rada Europejska (szefowie rządów lub głowy państw) i Rada UE (ministrowie rządów państw członkowskich obradujący w konfiguracjach resortowych) – co się niektórym myli, ostatnio pani Kidawie-Błońskiej. Radę Europy powołano w 1949 r. i dziś zrzesza ona 47 państw, w tym Rosję.

​Spór o sądy, dwa pytania

numer 2534 - 18.01.2020
Spór o sądy dotyczy odpowiedzi na pytanie o to, czy obowiązuje art. 4 Konstytucji RP: „1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Nie ma nigdzie:

​Nikt nie chce wojny

numer 2526 - 09.01.2020
Uderzenie w taką postać, jak gen. Sulejmani wymagało reakcji Iranu dla zachowania twarzy. Jednak jako że kraj ten nie może liczyć na poparcie wojskowe żadnego z mocarstw w konfrontacji z USA – ani Rosji, ani Chin – a sam nie ma potencjału do wchodzenia w otwarty konflikt zbrojny, reakcja ta musi być poniżej progu wojny.

Sąd Najwyższy nie jest Trybunałem Konstytucyjnym

numer 2517 - 27.12.2019
Sąd Najwyższy, krytykując ustawę dotyczącą dyscyplinowania sędziów, wyraził jedynie niewiążącą opinię. Według obowiązującej ustawy zasadniczej – art. 183.1. „Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania”. Konstytucja milczy na temat uprawnień Sądu Najwyższego do wypowiadania się na temat ustaw.

Szczyt NATO – akcja i reakcja

numer 2501 - 06.12.2019
Szczytowi NATO w Londynie towarzyszyły dwa wydarzenia negatywne i trzy pozytywne. Prezydent Macron zadeklarował „śmierć mózgową NATO” i parł do „resetu” z Rosją. Prezydent Turcji Erdoğan szantażował zaś zebranych zawetowaniem NATO-wskich planów obrony Polski i państw bałtyckich w razie odmowy uznania przez Sojusz milicji kurdyjskiej YPG w Syrii za organizację terrorystyczną.

​Punkt zwrotny w dziejach narodów

numer 2490 - 23.11.2019
Klęska powstania styczniowego przesądziła o rozpadzie narodu politycznego Rzeczypospolitej na współczesne nam narody ukształtowane na bazie etnicznej – Polaków, Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, Łotyszy. Proces ten trwał do I wojny światowej, która go przyspieszyła i zatwierdziła.

Listopadowa rocznica – Lwów 1918

numer 2474 - 05.11.2019
1 listopada minęła 101. rocznica wybuchu polsko-ukraińskiej wojny o Lwów i Galicję Wschodnią (1.11.1918–17.07.1919). O jej przebiegu i skutkach napisano już wiele artykułów naukowych i publicystycznych, w tym i rocznicowych.
Ten będzie inny.

​Nowy przekaz trolli z Rosji

numer 2468 - 26.10.2019
Wycofanie wojsk USA z Syrii i otwarcie drogi do ofensywy tureckiej przeciw Kurdom moskiewskie trolle wykorzystują do głoszenia tezy, że Amerykanie zdradzili kurdyjskiego sojusznika, więc zdradzą i Polskę. Jest dokładnie odwrotnie. To Turcja jest sojusznikiem USA i Polski w NATO, nie Kurdowie.

Francja wspiera rosyjską politykę destabilizowania Bałkanów

numer 2465 - 23.10.2019
BAŁKANY ZACHODNIE–UE Premier Macedonii Północnej Zoran Zaew nazwał brak zgody Unii na otwarcie rozmów akcesyjnych z jego krajem historycznym błędem. Analizując skutki, trudno się z nim nie zgodzić

Niech żyje jedność Królestwa Hiszpanii?

numer 2464 - 22.10.2019
Skazanie przez hiszpański sąd przywódców katalońskich separatystów na wieloletnie kary więzienia wywołało gwałtowne protesty w Katalonii. Zamieszki tłumione są przez katalońską policję Mossos d’Esquadra, podległą Generalitat de Catalunya (autonomicznemu rządowi Katalonii), posiłkowaną na jego prośbę przez hiszpańską Policía Nacional.

Przedwyborczy kryzys ważniejszy

numer 1676 - 17.03.2017
Wybory w Holandii są pierwszym testem nastrojów elektoratu w starej UE. Wkrótce do urn pójdą Francuzi, Niemcy i może Włosi. Rezultat osiągnięty w Holandii ma nikłe znaczenie. Proporcjonalna ordynacja wyborcza uniemożliwia zdobycie samodzielnej większości parlamentarnej przez jedną partię.

To było do przewidzenia

Numer 1042 - 17.02.2015

Dwie prezydentury

Numer 1105 - 04.05.2015
10 maja czekają nas powszechne wybory głowy państwa – akt elekcji – prawo obywatelskie, z którego przodkowie nasi korzystali od roku 1573 do 1764, „gdy takim tylko panom podlegali, których sami za królów mieć chcieli”, i które my sami odzyskaliśmy w jego współczesnej formie, poczynając od roku 1990.