Jarosław jot-Drużycki

Gorolski Święto – manifestacja polskości

Numer 285 - 16.08.2012
Sierpniowe, 65. już Gorolski Święto w Jabłonkowie (zwane potocznie Gorolem) przybyszowi z daleka może wydać się tylko jedną z wielu imprez folklorystycznych, które w okresie wakacyjnym mają na celu wypromować kulturę górali — w tym wypadku tych z Zaolzia – i „sprzedać” ją miastowym.

Zaolzie nieznane

Numer 247 - 02.07.2012
Na Zaolziu, czyli na lewym brzegu granicznej rzeki Olzy, mieszkają Czesi. Ale jeśli ktoś wykazywał zainteresowanie historią Polski, to zaraz doda, że są tam również i Polacy, którzy – w odróżnieniu od Czechów – stanowią ludność autochtoniczną. Tymczasem najciekawsze są dwie inne grupy mieszkańców tego regionu, które odżegnują się od polskiej tradycji.

-->