Przekaż 1,5% na media Strefy Wolnego Słowa. Dziękujemy! Przekaż TERAZ » x

Jan Galarowicz

ur. 1949, w Łopusznej, krakowski filozof, nauczyciel akademicki (obecnie: emeryt) i popularyzator filozofii oraz publicysta. Ukończył m. in. filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie się również doktoryzował. Wykładał w AGH, UJ, PAT oraz w kilku seminariach duchownych. Autor ponad dwudziestu książek z zakresu antropologii filozoficznej, filozofii wartości i etyki, m. in. „Kochać naprawdę”, „Szczęście na manowcach”, „Odnaleźć sens w cierpieniu” i „Wprowadzenie do antropologii filozoficznej”. Obecnie pracuje nad wielotomową filozofią człowieka pt. „Antropodramatyka”. Publikował, oprócz pism specjalistycznych, m. in. w „Znaku”, „Tygodniku Solidarność”, „Niedzieli” i „Czasie Krakowskim”. Żonaty, ma dwoje dzieci i czworo wnucząt. Mieszka w Krakowie.

Liczba wpisów: 264

Pages