Olga Doleśniak-Harczuk

Olga Doleśniak-Harczuk

Absolwentka romanistyki, slawistyki i germanistyki Humboldt Universität w Berlinie. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Nowe Państwo” i dziennika „Gazeta Polska Codziennie”. Ekspert ds. Niemiec Instytutu Staszica. Laureatka Nagrody im. Stefana Żeromskiego za reportaż o tematyce społecznej (2019 roku), przyznawanej dorocznie przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Współautorka podcastu „Berlińskie Espresso”. W 2020 jej artykuł dotyczący wpływów niemieckich na Bałkanach Zachodnich ukazał się w zbiorze „Konteksty dla Trójmorza. Turcja, Bałkany Zachodnie i Europa Środkowa w polityce międzynarodowej” pod redakcją Karoliny Wandy Olszowskiej (Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków, 2020). Jej artykuły lub wywiady ukazywały się i ukazują na łamach „Gazety Polskiej”, „Gościa Niedzielnego”, „Arcanów”, „Gazety Polskiej Codziennie”, „Nowego Państwa”, na portalu niezalezna.pl, stronie Instytutu Staszica i Fundacji Republikańskiej.

Liczba wpisów: 296

Pages