Bankowe wsparcie dla polskiego rolnictwa

fot. Tomasz Hamrat/Gazeta Polska

BANKOWOŚĆ \ PKO BANK POLSKI KONSEKWENTNIE POSZERZA OFERTĘ DLA ROLNIKÓW


PKO Bank Polski od wielu lat wspiera polskich rolników w finansowaniu bieżących potrzeb i rozwoju ich gospodarstw, systematycznie rozwijając swoją ofertę produktów bankowych, dostosowanych do potrzeb sektora rolnego. Najnowszym produktem adresowanym do rolników, oferowanym przez największy polski bank, jest kredyt z bezpłatną gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych i 5-proc. dopłatami Banku Gospodarstwa Krajowego do oprocentowania dla kredytów obrotowych przez 12 miesięcy.

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe Polakom, ale także  ma znaczący udział w polskim PKB i eksporcie. W wyniku rozwoju i modernizacji sektora rolno-spożywczego w ostatnich dwóch dekadach Polska stała się jednym z największych producentów i eksporterów żywności w Unii Europejskiej. W ubiegłym roku eksport polskiej żywności osiągnął wartość 47,6 mld euro, tj. o ponad 26 proc. więcej niż w roku poprzednim. Co istotne, tak dobre wyniki zostały osiągnięte w okresie niestabilnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej wynikającej z pandemii COVID-19 oraz wojny za naszą wschodnią granicą. Efektem pandemii było m.in. załamanie się łańcuchów dostaw i konieczność szukania nowych rynków zbytu. Z kolei rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała znaczący wzrost kosztów surowców energetycznych, co przełożyło się na wzrost cen paliw, gazu, nawozów, środków ochrony roślin, a w konsekwencji kosztów prowadzenia produkcji rolnej.
 

Dostęp do finansowania na atrakcyjnych warunkach


\\ PKO Bank Polski ma kompleksową ofertę dla rolników. Lider polskiej bankowości oferuje prowadzącym gospodarstwa rolne m.in. preferencyjne kredyty, konta bankowe, elastyczne formy finansowania. \\

Najnowszym produktem adresowanym do rolników, wprowadzonym przez PKO Bank Polski we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jest kredyt z gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych i dopłatami do oprocentowania dla kredytów obrotowych. Zabezpieczenie gwarancją zwiększy dostępność finansowania i może stanowić alternatywę dla innych form zabezpieczenia spłaty kredytu. Klienci mogą również skorzystać z 5 proc. w skali roku dopłaty BGK do oprocentowania kredytu obrotowego. 


Na sfinansowanie inwestycji i bieżących potrzeb 


PKO Bank Polski podpisał również umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie udzielania kredytów preferencyjnych dla rolników i przetwórców rolnych.
 – W czasach pełnych wyzwań rolnicy potrzebują wsparcia w prowadzeniu swojej działalności. Dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego proponujemy klientom potrzebującym finansowania ważne udogodnienia, które znacząco zwiększają dostępność kredytów. Można je przeznaczyć na sfinansowanie bieżących potrzeb, a także na inwestycje. Będziemy także rozwijać współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W jej ramach wypracujemy nowe preferencyjne rozwiązania, które będę dostępne w ofercie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Zgodnie z naszymi deklaracjami wzmacniamy ofertę dla ważnej grupy klientów, jaką jest sektor rolny

– zapewnia Andrzej Kopyrski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego. 

\\ Kredyty obrotowe, czyli kredyt w rachunku bieżącym i pożyczka dla rolnika, mogą zostać przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności, bez potrzeby dokumentowania celu. W pierwszym roku od uruchomienia kredytu część odsetek sfinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego. \\

Wysokość dopłaty do oprocentowania to 5 proc. Oprócz tego klient może skorzystać z bezpłatnej gwarancji Funduszu Gwarancji Rolnych, która w określonych przypadkach może stanowić jedyne zabezpieczenie spłaty kredytu. Zabezpieczenie gwarancją wynosi do 80 proc. kwoty kredytu inwestycyjnego lub obrotowego. Maksymalna kwota kredytu inwestycyjnego dla rolnika zabezpieczonego gwarancją może wynieść 5 mln zł. Cała procedura związana z udzieleniem dopłaty i zabezpieczenia w postaci gwarancji Funduszu Gwarancji Rolnych jest realizowana w banku.  


Elastyczne finansowanie i bezpłatne konto rolnicze

 
W skład oferty PKO Banku Polskiego dla rolników wchodzi m.in. bezpłatne konto. Klient, który je otworzy, nie poniesie żadnych kosztów prowadzenia, jak również obsługi karty debetowej przez dwa lata, bez żadnych dodatkowych warunków. Do zarządzania kontem służą zarówno aplikacja IKO, jak i serwis internetowy iPKO. Bank wprowadził także udogodnienie dla klientów, którzy załatwiają swoje sprawy urzędowe w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Teraz można przejść do Platformy Usług Elektronicznych Agencji z serwisu iPKO. Wraz z kontem klienci otrzymują dostęp do IKO, tj. najpopularniejszej aplikacji bankowej w Polsce, z szerokim wachlarzem funkcji. 


Preferencyjny kredyt inwestycyjny, pożyczka bez zabezpieczeń, leasing maszyn i urządzeń


Nowości uzupełniają ofertę PKO Banku Polskiego dla rolników, którą bank systematycznie rozwija. W jej skład wchodzą także inne rodzaje kredytów, takie jak: kredyt inwestycyjny na finansowanie zakupów związanych z rozbudową i modernizacją gospodarstwa, udzielany nawet na 20 lat, z możliwością sfinansowania 90 proc. wartości przedsięwzięcia, kredyt w rachunku bez zabezpieczeń nawet do 300 tys. zł czy pożyczka na start dla rozpoczynających działalność rolniczą.
Rolnicy mogą wziąć pożyczkę do 300 tys. zł bez żadnych zabezpieczeń nawet na 5 lat. W przypadku przedstawienia zabezpieczeń rzeczowych kwota pożyczki może wzrosnąć do 500 tys. zł. Co ważne, istnieje możliwość indywidualnego dostosowania harmonogramu spłaty rat do specyfiki produkcji rolnej. Pożyczkę można otrzymać w prosty sposób, bez zbędnych formalności, a pieniądze przeznaczyć na dowolny cel, np. na zakup nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego czy paliwa, bez okazywania faktur. 
Prowadzący gospodarstwa rolne mogą także skorzystać z leasingu maszyn, urządzeń i wyposażenia budynków inwentarskich w ramach oferty PKO Leasing. Leasing i pożyczka maszyn rolniczych dają możliwość sfinansowania 100 proc. wartości przedmiotu nawet do 10 lat. System spłaty rat dostosowany jest do cyklu produkcyjnego gospodarstwa (raty miesięczne, kwartalne, półroczne oraz harmonogramy sezonowe).

Materiał powstał we współpracy 
z PKO Bankiem Polskim