Bankowe wsparcie eksportu i międzynarodowej ekspansji polskich firm

Bank Pekao S.A. i Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) podpisały porozumienie, które zacieśni współpracę obu instytucji. Celem wspólnych działań ma być wsparcie rozwoju polskiego eksportu i pomoc w międzynarodowej ekspansji gospodarczej polskich przedsiębiorców.

omimo kryzysu wywołanego pandemią i wojną na Ukrainie polski eksport notuje rekordowe wyniki. Według szacunków KIG wartość sprzedaży zagranicznej polskich firm mogła w 2022 r. osiągnąć poziom 320 mld euro, tj. o prawie 22 proc. wyższy niż w roku poprzednim. Polscy przedsiębiorcy coraz odważniej inwestują na rynkach międzynarodowych, przejmując zagraniczne spółki czy budując własne zakłady. Rozwój działalności handlowej i inwestycyjnej rodzimych firm za granicą wspierają różne programy rządowe. Posłuży również temu podpisane ostatnio porozumienie między Bankiem Pekao S.A. a KIG, zgodnie z którym instytucje będą wspólnie działać w Polsce oraz na rynkach zagranicznych.

– Porozumienie z KIG to dla nas możliwość współpracy z większą liczbą firm, które planują zagraniczną ekspansję. To umowa, którą można krótko opisać jako win-win-win dla przedsiębiorców, KIG i Pekao – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Bank Pekao jest liderem sektora bankowego w Polsce w obszarze finansowania handlu. Oferuje wiele usług i produktów w obszarze wspierania gospodarczej ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców. W Departamencie Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu zbudowano centrum kompetencji międzynarodowych, łączące know-how z zakresu wspierania inwestorów zagranicznych, usług finansowania i zabezpieczania ryzyka w obrocie handlowym oraz wspierania transakcji międzynarodowych.

Polskie firmy mają ogromny potencjał, jeżeli chodzi o handel zagraniczny. Wskazuje na to badanie GUS, w którym 53 proc. ankietowanych przedsiębiorstw w I półroczu 2022 r. wykazało przychód ze sprzedaży towarów na eksport. Aż 80 proc. z nich zakończyło ten okres z zyskiem. – Wierzymy, że dzięki współpracy Banku Pekao z KIG jeszcze większa liczba przedsiębiorców zdecyduje się na sprzedaż  swoich produktów poza kraj, co być może pozwoli rozwinąć ich działalność na rynkach międzynarodowych – podkreśla Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Krajowa Izba Gospodarcza wspiera polskich przedsiębiorców od 1989 r. i jest niezależną i największą organizacją biznesu w Polsce. Zrzesza blisko 160 izb regionalnych, branżowych i bilateralnych. KIG reprezentuje interesy polskiego biznesu, uczestniczy w procesie tworzenia prawa dotyczącego przedsiębiorców, pomaga przedsiębiorcom w rozwijaniu eksportu, organizuje misje gospodarcze, spotkania, konferencje, kongresy.

– Skoordynowana współpraca pozwoli naszym instytucjom na wypracowanie atrakcyjnych rynkowo rozwiązań dla polskich przedsiębiorców, których dojrzałość biznesowa jest już na tyle solidna, że naturalnym kolejnym krokiem jest podjęcie działań eksportowych. Polski eksport od lat nieprzerwanie rośnie, a polskie marki doceniane są na całym świecie. Nadal jednak zaledwie ułamek firm podejmuje zinternacjonalizowaną działalność. Razem z  Pekao podejmujemy wyzwanie na rzecz popularyzacji eksportu, również na trudniejszych rynkach. Łączymy nasze szerokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie na arenie międzynarodowej – wskazuje Marek Kłoczko, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.


Materiał powstał we współpracy
z Bankiem Pekao S.A.