Debaty

Panel Gazety Polskiej Codziennie – Faktoring w ARP dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

O korzyściach z faktoringu, czyli nowego sposobu finansowania, które Agencja Rozwoju Przemysłu dostarczy małym i śred­nim przedsiębiorstwom, rozmawiano w poniedziałek w Rzeszowie podczas pa­ne­lu zorganizowanego przez redakcję „Gazety Polskiej Codziennie”. W debacie wzięli udział przed­sta­wi­cie­le Agencji Rozwoju Przemysłu i Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Podpisali oni 7 października podczas Kongresu 590 w Rzeszowie umowę o współpracy. Dzięki niej dla małych i śred­nich firm dostępne będą rozwiązania faktoringowe, czyli odkupu należności za faktury wys­taw­io­ne klientom.


Przesłanie Konferencji ENERGYSUMMIT 2019

Polska w ciągu ostatnich trzydziestu lat dokonała ogromnych przemian w kierunku zmniejszenia emi­syj­noś­ci swojej gospodarki. Od 1990 r. ograniczyła o 19 punktów procentowych udział węgla w wyt­wa­rza­niu energii elektrycznej, a także zwiększyła produkcję energii z OZE o 630 %. To pokazuje, że w tym obszarze Polska jest liderem wśród państw Unii Europejskiej. Polska i polskie przed­się­bior­stwa sektora górniczo-energetycznego mają odpowiednie doświadczenie i wiedzę jak prawidłowo przep­ro­wa­dzić proces transformacji z uwzględnieniem czynników gospodarczych i społecznych oraz śro­do­wis­ka naturalnego.


KRYNICA 2019 - Są szanse na rozwój współpracy polsko-chińskiej

Polska jest najważniejszym partnerem gospodarczym Chińskiej Republiki Ludowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Ale polsko-chińskie relacje cechuje bardzo duży deficyt handlowy. O perspektywach rozwoju współpracy między krajami rozmawiano podczas debaty "Gazety Polskiej Codziennie", zorganizowanej podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Partnerem debaty jest Instytut Biznesu.


KRYNICA 2019 - Wyzwania stojące przed sektorem wydobywczym – kierunki zmian


KRYNICA 2019 - Sprawiedliwa transformacja. Perspektywy energetyczne na najbliższą dekadę


Oferta finansowa ARP SA dla MŚP

Z udziałem przedstawicieli kierownictwa Agencji Rozwoju Przemysłu, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółek grupy ARP odbyła się w czwartek debata pod patronatem „Gazety Polskiej Codziennie”. Tematem były niezbędne dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) usługi finansowe oferowane przez ARP.


Forum Wizja Rozwoju w Gdyni


Polski Przedsiębiorca 2018 Gazety Polskiej Codziennie


Odpowiedzialne Finanse i Hazard Moralny na Rynkach Finansowych


Sport – biznes i sukces


PEP 2040. Długoterminowa strategia dla polskiej energetyki. TRANSMISJA


Przemysł w Europie


Regiony górnicze UE: transformacja gospodarcza, energetyczna i społeczna – szanse i wyzwania


W Zakopanem odbyła się debata „Zarządzanie przedsiębiorstwem ciepłowniczym w obliczu współczesnych wyzwań”

Debata odbyła się podczas XXVI Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników w Zakopanem. Głównymi tematami były rozwój sektora ciepłowniczego i efektywnego systemu ciepłowniczego.


Wywiad z gen. Georgem Close, Prezesem SPECTRUM Group, gościem specjalnym KGHM na Kongresie 590

 
Rozmowa z Generałem Armii Stanów Zjednoczonych Georgem Close, Prezesem SPECTRUM Group, doradcą w obszarze administracji rządowej wyższego szczebla i zarządzania korporacyjnego. Przed dołączeniem do SPECTRUM Group generał Close pełnił funkcje zarządcze w spółkach z różnych sektorów. Generał był gościem specjalnym spółki KGHM Polska Miedź na Kongresie 590.

Materiał realizowany we współpracy z KGHM Polska Miedź SA.
Transmisja realizowana przez Stream1.


Unijna polityka klimatyczna i jej wpływ na Polskę - Panel PGE - Kongres 590

 
Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest unijna polityka energetyczno-klimatyczna i jej wpływ na polską gospodarkę. Istotną kwestią jest to, że w roku 2030 połowa energii elektrycznej w Unii Europejskiej ma być wytwarzana z OZE, na chwilę obecną jest to około 30%. Natomiast 72% energii elektrycznej ma być generowana bez wykorzystania paliw kopalnych. Ponadto w 2030 roku tzw. carbon footprint, czyli ślad węglowy europejskiego przemysłu ma się zmniejszyć o 57% w stosunku do roku 2015.

Materiał realizowany we współpracy z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Transmisja realizowana przez Stream1.


Rewolucja w ciepłownictwie - Panel PGE - Kongres 590

 
Ciepłownictwo w Polsce pilnie wymaga modernizacji. Polska posiada jeden z najbardziej rozbudowanych systemów sieci ciepłowniczych w UE. To jest korzystne z perspektywy wpływu na środowisko i efektywności wykorzystania energii pierwotnej. Ceny ciepła w relacji do budżetów gospodarstw domowych są jednak wysokie. Tymczasem systemy ciepłownicze wymagają modernizacji, na które potrzeba dodatkowych pieniędzy.

Materiał realizowany we współpracy z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Transmisja realizowana przez Stream1.


Ciepło systemowe – program „Czyste powietrze”

 
Rozwój sektora ciepłowniczego i technologii kogeneracji przyczyni się do ograniczenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza – to główny wniosek z debaty dotyczącej ciepła systemowego i polityki antysmogowej, zorganizowanej podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach.


Rozmowa ze Zbigniewem Leszczyńskim – członkiem zarządu PKN Orlen

 
W tym roku PKN Orlen ogłosił, że zrealizuje największe w historii koncernu inwestycje, których wartość wyniesie ponad 8 mld zł.


Rozmowa z Wojciechem Majką - współwłaścicielem firmy ZPO Janusz Koza.

 
Mały, lokalny producent soków ZPO Janusz Koza i wielki koncern skarbu Państwa - PKN Orlen – jak wygląda ich współpraca?


Panel Polonijnego Forum Ekonomicznego: Razem znaczy więcej…

Relacja powstała we współpracy z PKN ORLEN


Briefing prasowy PKN Orlen

Relacja powstała we współpracy z PKN ORLEN


Rozwój sieci 5G – wyzwania i zagrożenia - rola technologii 5G w rozwoju gospodarki

Zapraszamy na transmisję z debaty, która odbyła się 23 sierpnia o godzinie 10:30


Innowacyjność krajowych firm farmaceutycznych i bezpieczeństwo lekowe polskich pacjentów


Bez wątpienia rozwój przemysłu farmaceutycznego – dzięki swojemu potencjałowi innowacyjnemu – wpisuje się w założenia Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z elementów, które mają zachęcać branżę do rozwoju i inwestowania w Polsce, ma być Refundacyjny Tryb Rozwojowy, czyli mechanizm wsparcia producentów, którzy przyczyniają się do rozwoju gospodarki, rynku pracy i właśnie innowacyjności. Możliwe, że RTR wejdzie w życie jeszcze w tym roku.


Dlaczego paliwa drożeją?

 
Jakie są przyczyny wysokich cen paliw? Czy ceny jeszcze pójdą w górę? Jaka jest przyszłość transportu na świecie? Na te pytania odpowiada dr Adam Czyżewski, Główny Ekonomista w PKN ORLEN.


Czy restrukturyzacja i reindustrializacja pozwolą zbudować przemysł nowego typu w Polsce?


Trendy gospodarcze, analizy ekspertów a także Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazują, że restrukturyzacja i reindustrializacja przemysłu wymaga przyjęcia modelu restrukturyzacji rozwojowej.

Naszym zdaniem konieczna jest debata publiczna na temat zarówno znaczenia przemysłu w rozwoju gospodarczym Polski jak i budowania przemysłu nowego typu w oparciu o nowe technologie.

Dlatego jako „Gazeta Polska Codziennie” postanowiliśmy przypomnieć opinii publicznej znaczenie reindustrializacji przemysłu dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki.

Debatę poprowadzi Aleksander Wierzejski - dziennikarz TV Republika; prowadzący programy „Chłodnym Okiem”, „Poland Daily”.

Partnerem debaty jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.