Debaty

Panel Polonijnego Forum Ekonomicznego: Razem znaczy więcej…

Relacja powstała we współpracy z PKN ORLEN


Briefing prasowy PKN Orlen

Relacja powstała we współpracy z PKN ORLEN


Rozwój sieci 5G – wyzwania i zagrożenia - rola technologii 5G w rozwoju gospodarki

Zapraszamy na transmisję z debaty, która odbyła się 23 sierpnia o godzinie 10:30


Innowacyjność krajowych firm farmaceutycznych i bezpieczeństwo lekowe polskich pacjentów


Bez wątpienia rozwój przemysłu farmaceutycznego – dzięki swojemu potencjałowi innowacyjnemu – wpisuje się w założenia Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z elementów, które mają zachęcać branżę do rozwoju i inwestowania w Polsce, ma być Refundacyjny Tryb Rozwojowy, czyli mechanizm wsparcia producentów, którzy przyczyniają się do rozwoju gospodarki, rynku pracy i właśnie innowacyjności. Możliwe, że RTR wejdzie w życie jeszcze w tym roku.


Dlaczego paliwa drożeją?

 
Jakie są przyczyny wysokich cen paliw? Czy ceny jeszcze pójdą w górę? Jaka jest przyszłość transportu na świecie? Na te pytania odpowiada dr Adam Czyżewski, Główny Ekonomista w PKN ORLEN.


Czy restrukturyzacja i reindustrializacja pozwolą zbudować przemysł nowego typu w Polsce?


Trendy gospodarcze, analizy ekspertów a także Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazują, że restrukturyzacja i reindustrializacja przemysłu wymaga przyjęcia modelu restrukturyzacji rozwojowej.

Naszym zdaniem konieczna jest debata publiczna na temat zarówno znaczenia przemysłu w rozwoju gospodarczym Polski jak i budowania przemysłu nowego typu w oparciu o nowe technologie.

Dlatego jako „Gazeta Polska Codziennie” postanowiliśmy przypomnieć opinii publicznej znaczenie reindustrializacji przemysłu dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki.

Debatę poprowadzi Aleksander Wierzejski - dziennikarz TV Republika; prowadzący programy „Chłodnym Okiem”, „Poland Daily”.

Partnerem debaty jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.