Debaty

Czy restrukturyzacja i reindustrializacja pozwolą zbudować przemysł nowego typu w Polsce?


Trendy gospodarcze, analizy ekspertów a także Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazują, że restrukturyzacja i reindustrializacja przemysłu wymaga przyjęcia modelu restrukturyzacji rozwojowej.

Naszym zdaniem konieczna jest debata publiczna na temat zarówno znaczenia przemysłu w rozwoju gospodarczym Polski jak i budowania przemysłu nowego typu w oparciu o nowe technologie.

Dlatego jako „Gazeta Polska Codziennie” postanowiliśmy przypomnieć opinii publicznej znaczenie reindustrializacji przemysłu dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki.

Debatę poprowadzi Aleksander Wierzejski - dziennikarz TV Republika; prowadzący programy „Chłodnym Okiem”, „Poland Daily”.

Partnerem debaty jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.