Czy restrukturyzacja i reindustrializacja pozwolą zbudować przemysł nowego typu w Polsce?

Trendy gospodarcze, analizy ekspertów a także Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazują, że restrukturyzacja i reindustrializacja przemysłu wymaga przyjęcia modelu restrukturyzacji rozwojowej.

Naszym zdaniem konieczna jest debata publiczna na temat zarówno znaczenia przemysłu w rozwoju gospodarczym Polski jak i budowania przemysłu nowego typu w oparciu o nowe technologie.