Innowacyjność krajowych firm farmaceutycznych i bezpieczeństwo lekowe polskich pacjentów

Bez wątpienia rozwój przemysłu farmaceutycznego – dzięki swojemu potencjałowi innowacyjnemu – wpisuje się w założenia Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z elementów, które mają zachęcać branżę do rozwoju i inwestowania w Polsce, ma być Refundacyjny Tryb Rozwojowy, czyli mechanizm wsparcia producentów, którzy przyczyniają się do rozwoju gospodarki, rynku pracy i właśnie innowacyjności. Możliwe, że RTR wejdzie w życie jeszcze w tym roku.