KRYNICA 2019 - Są szanse na rozwój współpracy polsko-chińskiej

Polska jest najważniejszym partnerem gospodarczym Chińskiej Republiki Ludowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Ale polsko-chińskie relacje cechuje bardzo duży deficyt handlowy. O perspektywach rozwoju współpracy między krajami rozmawiano podczas debaty "Gazety Polskiej Codziennie", zorganizowanej podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Partnerem debaty jest Instytut Biznesu.