KRYNICA 2019 - Wyzwania stojące przed sektorem wydobywczym – kierunki zmian