Panel Gazety Polskiej Codziennie – Faktoring w ARP dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

O korzyściach z faktoringu, czyli nowego sposobu finansowania, które Agencja Rozwoju Przemysłu dostarczy małym i śred­nim przedsiębiorstwom, rozmawiano w poniedziałek w Rzeszowie podczas pa­ne­lu zorganizowanego przez redakcję „Gazety Polskiej Codziennie”. W debacie wzięli udział przed­sta­wi­cie­le Agencji Rozwoju Przemysłu i Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Podpisali oni 7 października podczas Kongresu 590 w Rzeszowie umowę o współpracy. Dzięki niej dla małych i śred­nich firm dostępne będą rozwiązania faktoringowe, czyli odkupu należności za faktury wys­taw­io­ne klientom.