Panel Polonijnego Forum Ekonomicznego: Razem znaczy więcej…

Relacja powstała we współpracy z PKN ORLEN