Regiony górnicze UE: transformacja gospodarcza, energetyczna i społeczna – szanse i wyzwania