Rozmowa z Wojciechem Majką - współwłaścicielem firmy ZPO Janusz Koza.

Mały, lokalny producent soków ZPO Janusz Koza i wielki koncern skarbu Państwa - PKN Orlen – jak wygląda ich współpraca?