Rozwój sieci 5G – wyzwania i zagrożenia - rola technologii 5G w rozwoju gospodarki

Zapraszamy na transmisję z debaty, która odbyła się 23 sierpnia o godzinie 10:30