Dokumenty wymagane do założenia firmy

fot. Pixabay
fot. Pixabay

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej nieuchronnie wiąże się z pewnymi formalnościami. Jakie dokumenty potrzebne do założenia firmy musi zgromadzić przyszły przedsiębiorca i o czym musi pamiętać, rejestrując firmę?

Proces założenia firmy: od czego trzeba zacząć?
Co potrzebne do założenia firmy? Po podjęciu ostatecznej decyzji o założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne jest złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na druku CEiDG-1. To pierwszy i najważniejszy krok. We wniosku przyszły przedsiębiorca podaje nazwę firmy (przy JDG nazwa musi zawierać imię i nazwisko właściciela), datę rozpoczęcia działalności, dane do ubezpieczenia czy kody PKD. Oprócz tego wnioskujący musi również wskazać rodzaj prowadzonej dokumentacji (w zależności od tego, jaką formę opodatkowania wybrał) oraz rachunek bankowy związany z działalnością. To, jakie dokumenty do założenia firmy oprócz wniosku o wpis do CEiDG będą potrzebne, zależy od kilku kwestii.  

Dokumenty do założenia działalności gospodarczej: druk ZUS i VAT-R
Dzięki złożeniu wniosku CEiDG-1 przyszły przedsiębiorca jest jednocześnie zgłaszany jako płatnik składek ZUS; nie musi również zgłaszać się oddzielnie do urzędu skarbowego. W przypadku ZUS-u problem polega jednak na tym, że przedsiębiorca musi jeszcze dokonać zgłoszenia samego siebie – jako osoby ubezpieczonej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest zatem wypełnienie i złożenie dodatkowego druku. Osoby, które zakładają działalność po raz pierwszy i są uprawnione do skorzystania z ulgi na start, powinny wypełnić druk ZUS ZZA. Ten sam druk wypełniają też przedsiębiorcy, którzy jednocześnie mają (oprócz zakładanej działalności) inny tytuł do ubezpieczenia, np. umowę o pracę. Dzięki temu będą płacić jedynie składkę zdrowotną. Jeśli z kolei osoba składająca wniosek chce od razu płacić wszystkie składki ZUS (lub nie ma prawa do ulgi), składa druk ZUS ZUA.  
W niektórych sytuacjach potrzebne może być również dołączenie do wniosku do CEIDG druku VAT-R. Taki obowiązek mają przedsiębiorcy, którzy od początku prowadzenia działalności chcą (lub ze względu na rodzaj prowadzonej działalności muszą) być czynnymi podatnikami VAT. 

Gdzie złożyć dokumenty?
Wniosek o wpis do CEIDG przyszły przedsiębiorca może złożyć w formie papierowej, w urzędzie miasta lub gminy. Wygodniejszym rozwiązaniem jest jednak złożenie wniosku online – zwłaszcza mając na uwadze to, jakie dokumenty do założenia działalności gospodarczej oprócz CEiDG-1 są potrzebne. Na przykład składając wniosek poprzez bankowość elektroniczną PKO BP (wystarczy mieć tam konto indywidualne), dodatkowe dokumenty można łatwo dołączyć do wniosku w formie załącznika. Zatem, przyszły przedsiębiorco - załóż firmę w PKO BP, jeśli chcesz, by cały proces był maksymalnie szybki i nieskomplikowany. 
Innym rozwiązaniem jest złożenie wniosku online poprzez rządową stronę biznes.gov.pl. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem PKO BP przyszły przedsiębiorca może jednak dodatkowo liczyć na pomoc konsultanta. 

Formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej można dopełnić bez przeszkód przez internet – co dla wielu osób będzie zdecydowanie najwygodniejszym rozwiązaniem.