COP24

​Zmieniając się razem ochronimy Ziemię

numer 2195 - 04.12.2018
Przed nami kolejny szczyt klimatyczny COP24, który w tym roku odbędzie się w Katowicach. Najważniejszym tematem, o którym politycy i działacze ekologiczni z całego świata będą debatować, jest skuteczna walka z emisją dwutlenku węgla, który nie tylko zatruwa powietrze, ale i ma wpływ na groźne dla naszej planety ocieplenie klimatu.

​W Katowicach wyznaczona zostanie światowa polityka klimatyczna na kolejne lata

numer 2195 - 04.12.2018
Polska po raz trzeci będzie gościć najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) odbędzie się na początku grudnia w Katowicach.

​Polityka klimatyczna nie może obniżać konkurencyjności

numer 2195 - 04.12.2018
Ewolucyjna transformacja sektora elektroenergetycznego, zamiast drastycznych ograniczeń w wykorzystaniu paliw kopalnych, bezpieczeństwo energetyczne oraz możliwość wyboru ścieżki niskoemisyjnej przez każde państwo - to główne założenia stanowiska ministerstwa energii opublikowanego w przededniu 24.

​Elektromobilność szansą dla środowiska i gospodarki

numer 2195 - 04.12.2018
Popularyzacja  transportu niskoemisyjnego daje nadzieję na poprawę jakości  powietrza  w naszych miastach. Ale rozwój elektromobilności   to także   szansa dla polskich firm na uczestniczenie w globalnej rewolucji technologicznej.

​Ciepłownictwo w Polsce - nowe inwestycje, korzyści dla środowiska, zdrowie dla mieszkańców

numer 2195 - 04.12.2018
Rozmowa z Wojciechem Dąbrowskim, prezesem zarząd Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) prezesem zarządu PGE Energia Ciepła
Jakie są kierunki rozwoju ciepłownictwa w Polsce, biorąc pod uwagę współczesne wyzwania klimatyczne? 

​Leśny pochłaniacz - rozmowa z dr inż. Andrzejem Koniecznym, dyrektorem generalnym Lasów Państwowych

numer 2194 - 03.12.2018
W związku z COP24 w Katowicach coraz głośniej o Leśnych Gospodarstwach Węglowych. Dlaczego Lasy Państwowe sądzą, że ta idea zainteresuje uczestników szczytu klimatycznego?

​Rozmowa z Kazimierzem Kujdą, Prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

numer 2194 - 03.12.2018
NFOŚiGW w przyszłym roku będzie obchodził swoje 30-lecie. Instytucja przez trzy dekady wpisała się w funkcjonowanie Państwa. Jak Pan oceni te 30 lat funkcjonowania?

Budujemy podwaliny pod światową solidarność klimatyczną - wywiad z wiceministrem Michałem Kurtyką

numer 2194 - 03.12.2018
Główne tematy COP to redukcja emisji, handel (a nawet spekulacje) emisjami, kwestie czystego transportu. Który z nich będzie najbardziej iskrzący? 

​Mamy ambicje, aby reprezentować interesy regionu - wywiad z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem

numer 2194 - 03.12.2018
COP24 odbędzie się w tym roku w Katowicach. Ciekawe miejsce, jeśli chodzi o rozmowę o ochronie klimatu. Z jednej strony stolica Śląska, regionu kojarzonego z górnictwem, z problemami takimi jak SMOG, największa polska aglomeracja, a z drugiej miasto zieleni, lasów i ogrodów. Jaki obraz Polski chcecie pokazać?