Kresy

Historyczny łącznik

Numer 35 - 19.10.2011
Gdy po wojnie wyrzucono ich z domów, w wielką wędrówkę na Zachód ruszyli nie tylko ze skromnym dobytkiem. Zabrali także symbol swoich stron – figurę Matki Boskiej. Dziś, po dziesiątkach lat, jej znaczenie wciąż wzrasta.

W dawnych dobrach Krzeczunowiczów

Numer 29 - 12.10.2011
Położony na wzgórzu wśród starych drzew kościół widać już na kilka kilometrów przed miasteczkiem. U podnóża budowli rozpościera się kilka stawów. Doprowadzony do zupełnej ruiny dawny zespół klasztorny karmelitów od kilkunastu lat pieczołowicie odbudowują polscy franciszkanie, którym już udało się uczynić z niego znaczący w okolicy ośrodek duchowy.

W małym, skromnym domku

Numer 23 - 05.10.2011
Przez wiele lat zbierał rzeczy, które osadnicy przywieźli ze Wschodu. A później uznał, że przecież można je pokazać innym. Niech wiedzą, jak żyli ich przodkowie. Tak narodził się niecodzienny pomysł na izbę pamięci dawnych Kresów.

Uhnów nad Sołokiją

Numer 17 - 28.09.2011
Miasteczko powstało na prawie magdeburskim w 1462 r. na podstawie przywileju, który chorążemu płockiemu Zygmuntowi z Radzanowa nadał Kazimierz Jagiellończyk. Po ośmiu latach z fundacji chorążego została tu powołana parafia i wybudowano drewniany kościółek. Piękną murowaną świątynię w Uhnowie po niemal dwu wiekach (w 1633 r.) ufundowali Duninowie.