NBP

Jak rozważnie oszczędzać?

numer 2485 - 18.11.2019

Oszczędzanie powinno być prowadzone według kilku podstawowych zasad. Po pierwsze, nie należy tworzyć lokat z pieniędzy, które są nam potrzebne na bieżące wydatki.


Oszczędzanie to poszukiwanie

numer 2480 - 12.11.2019
Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. To znane przysłowie przez lata nie było w Polsce traktowane poważnie, głównie ze względów systemo-wych. Pół wieku gospodarki socjalistycznej udowodniło, że gromadzenie pieniędzy może powodować jedynie frustrację, bo nie było czego kupić. Towary były dostępne, ale za waluty wymienialne w specjalnych sklepach, czyli Peweksie lub Baltonie.

Bank wszystkich banków

numer 2473 - 04.11.2019
Narodowy Bank Polski pełni w naszym kraju nadrzędną rolę w systemie bankowym, będąc bankiem centralnym Polski. Do jego kompetencji należą m.in. emisja pieniądza, czyli dbanie, aby w obiegu nie zabrakło prawnych środków płatniczych, tzn. banknotów i monet, oraz zapewnianie ich dostępności dla działających w naszym kraju komercyjnych instytucji bankowych.

Nie taki bank straszny

numer 2467 - 25.10.2019
Według najnowszych danych opublikowanych przez Związek Banków Polskich pod koniec czerwca 2019 r. instytucje finansowe miały w Polsce 48,6 mln klientów, w tym 45,8 mln detalicznych. To wielkie grono obsługują banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe (SKOK).