Kolej – tu myślimy o wszystkim

Miasta się korkują. Samochód przestał być dogodnym i szybkim środkiem transportu. Przyczyn kongestii należy upatrywać zarówno w infrastrukturze drogowej, projektowanej w czasie znacznie wolniejszego rozwoju transportu indywidualnego, jak i w działaniach świadomych, zwiększających bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, np. poprzez kameralizację ulic, przekształcenia pasów drogowych w ścieżki rowerowe itp. Alternatywą wobec zatorów był i zawsze będzie transport zbiorowy.

To nie jest przypomnienie truizmu, tylko wskazanie europejskiego trendu, który wynika z dwóch dominujących – potrzeby
oszczędności oraz troski o środowisko naturalne. To ekonomia i ekologia życia codziennego. Autobus, tramwaj, metro i kolej
(szczególnie podmiejska, regionalna i aglomeracyjna) to sprawdzone metody bezpiecznego i taniego przemieszczania się
przez miasta.
Atrakcyjny i chętnie wybierany operator
Skupmy się na kolei, szczególnie na przewoźniku regionalnym, jakim jest spółka Koleje Śląskie (KŚ), dysponująca ponad
60 pojazdami i kursująca po 17 liniach. Udział KŚ w całkowitej liczbie przewiezionych podróżnych w Polsce wynosi ok. 6
proc. (dane UTK za 2021 r.). Wzrostowy trend udziału KŚ w rodzimym rynku kolejowym został zatrzymany przez pandemię
tylko przejściowo, gdyż zmiany cen na rynku paliw skompensowały odejście pasażerów, którzy zrezygnowali z regularnego
przewozu np. z powodu stałej pracy zdalnej. Śląski przewoźnik jest niezmiennie atrakcyjnym i chętnie wybieranym
operatorem kolejowym w aglomeracji oraz gminach przyległych. Atutami są przede wszystkim: siatka połączeń, rozkład
jazdy współtworzony z podróżnymi, taryfa (która mimo zmian nadal jest bardzo opłacalna), jakość obsługi oraz liczne kanały
sprzedaży biletów, wdrożone z myślą o każdej grupie pasażerów.
Jakość, informacja
i promocja regionu
Koleje Śląskie, świadome, że po pandemii istotne są działania zarówno zwiększające obecność marki, jak i zapewniające
uzyskanie przewagi konkurencyjnej, regularnie prowadzą oryginalne i efektywne akcje reklamowe i marketingowe. Niech za
przykład posłuży promocja o nazwie "Kolej na zniżki", dzięki której bilet jednorazowy KŚ pozwala na tańszy wstęp
do instytucji kulturalno-rozrywkowych z województwa śląskiego. Śląski przewoźnik jest także bardzo aktywny w mediach
społecznościowych, w których nie tylko informuje o bieżącej ofercie, zmianach czy ew. utrudnieniach wynikających z np.
remontów infrastruktury kolejowej, ale również publikuje wpisy przybliżające najciekawsze miejsca w województwie,pełniące
tym samym funkcję wojewódzkiego przewodnika turystycznego.
Koleje Śląskie bardzo poważnie traktują działania mające na celu ułatwianie przejazdu osobom ze szczególnymi
potrzebami (podróżni z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży, pasażerowie z małym dzieckiem itd.). Pomoc i wsparcie są
zapewniane przez całą podróż – od momentu nabywania biletu, przez cały przejazd, po opuszczenie pociągu. Spółka
prowadzi wewnętrzne audyty weryfikujące jakość obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem tego obszaru funkcjonowania
KŚ. Bezpośrednio w reakcji na wskazania podróżnych dotyczące ich preferencji zakupowych Koleje Śląskie wprowadziły sprzedaż
biletów elektronicznych aż w 6 odrębnych platformach (SkyCash, mPay, BILKOM, e-podróżnik, e-KŚ oraz
KOLEO). Spółka uważnie obserwuje branżowe nowinki z sektora IT i jeśli są one korzystne dla pasażerów, niezwłocznie wprowadzaje je
.
Inwestycje w bezpieczeństwo
Warto także pamiętać, że kolej pozostaje w ścisłej czołówce najbezpieczniejszych środków transportu. Koleje Śląskie
korzystają np. z symulatora, który jest odzwierciedleniem, w skali 1:1(!) prawdziwej kabiny pojazdu trakcyjnego najnowszej
generacji typu Elf 2/22 WEd. Pulpit maszynisty jest odwzorowany w 100 proc. z każdym urządzeniem, które znajduje się
w realnym składzie. Tym samym symulator zapewnia rzeczywiste warunki pracy maszynisty, z uwzględnieniem każdego
aspektu prowadzenia autentycznego pojazdu szynowego. Dzięki temu uzyskano pełne odzwierciedlenie wrażeń
związanych z prowadzeniem pojazdu trakcyjnego – jak np.: drgania, przyspieszenie, hamowanie, przeciążenia, a nawet
wykolejenie pojazdu! Oprogramowanie symulatora zapewnia przejazd zgodny ze schematem linii Kolei Śląskich i jest na
bieżąco aktualizowane zarówno w zakresie specyfiki szlaków, jak i wszelkich remontów oraz utrudnień. Symulator umożliwia
szkolenie z zakresu prowadzenia pojazdów z wykorzystaniem nowoczesnych systemów kierowania składem (zgodnie
z Europejskim Systemem Sterowania Pociągiem – ETCS) oraz zapewnia ćwiczenia z wykorzystaniem łączności GSM-R,która
od 2025 r. będzie podstawowym systemem łączności w Polsce.
Największym atutem urządzenia nie jest jednak samo "bezstresowe" i rutynowe prowadzenie pojazdu. System
przygotowano z myślą o sprawdzeniu swoich umiejętności w sytuacjach nadzwyczajnych, oprogramowanie urządzenia
umożliwia bowiem przećwiczenie zdarzeń oraz wypadków podczas pracy pociągowej czy manewrowej także przy udziale
innych pojazdów kolejowych i drogowych, a nawet... maszyn rolniczych.
Połączenie wypełniania co do joty przepisów i norm bezpieczeństwa z regularnymi ćwiczeniami na symulatorze oraz
z powszechnie obowiązującą w Kolejach Śląskich wysoką kulturą bezpieczeństwa przekłada się na gwarancję pewnej
i spokojnej podróży.

Przesiądź się do pociągu
Bądźmy świadomi tego, że miasta muszą też "odetchnąć" od smogu, niskiej emisji oraz uciążliwości powstających
z nadmiernego ruchu pojazdów indywidualnych. W zamian niezbędna jest zgodna z rzeczywistymi potrzebami zbiorowości
podróżnych oferta przewozowa i handlowa. Jeśli zatem chcemy mieszkać, za Charlesem Montgomerym, w miastach
szczęśliwych, stańmy się regularnymi pasażerami komunikacji lokalnej. Wymiernie oszczędzimy, realnie zadbamy
o środowisko naturalne oraz będziemy mieć pewność, że dotrzemy na czas. A w dzisiejszej rzeczywistości to jeden
z najcenniejszych zasobów.

Artykuł sponsorowany