Komunikaty

Wspólnie przeciw pandemii

Pracownicy Banku Pekao i innych spółek z Grupy PZU łączą siły, by pomagać w walce z ko­ro­na­wirusem. Zorganizowali zbiórkę pieniędzy na zakup tzw. namiotów barierowych. To wy­na­la­zek lekarza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Marcina Kaczora, chroniący przed za­ka­że­niem innych pacjentów i personel szpitali.

Do akcji włączyły się osoby pracujące we wszystkich spółkach z Grupy PZU, Banku Pekao, Alior Banku i Link4. Do każdej zebranej przez pracowników złotówki, firmy dołożą drugą. To kolejna ini­cja­tyw­a, w którą angażują się pracownicy Pekao, mająca na celu przeciwdziałanie roz­przes­trze­nia­niu się skutków pandemii. Tym razem każdy z nich może wpłacić dobrowolną kwotę na specjalnie utwo­rzo­ne konto na wsparcie działań związanych z zapobieganiem COVID-19.

– Oprócz działań skierowanych do naszych klientów indywidualnych i firmowych, realizujemy również bardzo ważną dla nas misję społeczną. Jako jeden z największych banków w Polsce, czujemy się od­po­wie­dzial­ni za zdrowie Polaków oraz za personel medyczny, który każdego dnia z wielkim poś­wię­ce­niem angażuje się w walkę z koronawirusem. Chcemy wesprzeć wszystkich, którzy codziennie stają na pierwszej linii frontu. Przekazaliśmy darowiznę dla najbardziej potrzebujących placówek me­dycz­nych w całym kraju, a nasi pracownicy jako wolontariusze włączyli się w pracę całodobowej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informowania o postepowaniu w sytuacji podejrzenia ko­ro­na­wi­ru­sa. Teraz - wspólnie z innymi spółkami z Grupy PZU - realizujemy nową inicjatywę, dzięki której zbierzemy środki na zakup niezbędnych dla szpitali oraz służb ra­tow­nic­twa namiotów barierowych – mówi Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Banku Pekao S.A.


Zobacz PDF

Maspex, polska firma spożywcza, przekazuje ponad milion swoich produktów dla specjalnych szpitali zakaźnych – jednoimiennych w całej Polsce.

Produkty trafią do 21 szpitali - wszystkich szpitali zakaźnych jednoimiennych, w tym do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Łącznie do szpitali trafi ponad milion sztuk produktów Maspeksu m.in. soków i musów owocowych Tymbark i Kubuś, niegazowanej wody źródlanej Kubuś Waterrr, dań gotowych i dżemów Łowicz, zup Krakus, makaronów i płatków Lubella oraz suplementów diety Plusssz. Pierwsze dostawy do szpitali będą realizowane już w tym tygodniu.

Maspex zaoferował pomoc w postaci wsparcia produktowego dla 21 szpitali, w tym szpitali, które są szpitalami jednoimiennymi powołanymi kilka dni temu przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Chodzi o szpitale we Wrocławiu, Grudziądzu, Puławach, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Krakowie, Warszawie, Kędzierzynie-Koźlu, Łańcucie, Łomży, Gdańsku, Kościerzynie, Wejherowie, Tychach, Raciborzu, Starachowicach, Ostródzie, Elblągu, Poznaniu i Szczecinie. Pomoc trafi także do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, który został dostosowany do potrzeb kobiet w ciąży z podejrzeniem choroby COVID-19. Wsparcie produktowe otrzyma również Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.


Zobacz PDF

Wielka wyprzedaż kredytów w Pekao

Bank Pekao S.A. oferuje klientom firmowym atrakcyjną ofertę pożyczki Przekorzystnej Biznes lub kredytu w rachunku bieżącym. Do 31 marca 2020 r. przedsiębiorcy mogą liczyć na niską mar­żę i prowizję zagwarantowane w promocji „Wielka wyprzedaż kredytów w Pekao”.

Oferta adresowana jest do klientów biznesowych, którzy w chwili złożenia wniosku kredytowego nie posiadają w Pekao pożyczek, kredytów czy kart kredytowych. W ramach promocji, mogą ubiegać się o po­życz­kę w wysokości nawet 300 tys. zł na dowolny cel związany z prowadzona działalnością gos­po­dar­czą. „Wielka wyprzedaż kredytów w Pekao” gwarantuje marżę w wysokości 3,50 proc. dla kre­dy­tów i pożyczek, a także atrakcyjną prowizję przygotowawczą od 1 proc.


Zobacz PDF

Bank Pekao S.A. z trzema prestiżowymi nagrodami od Global Finance

Bank Pekao został doceniony przez Magazyn Global Finance, otrzymując trzy prestiżowe nag­ro­dy – w tym pierwszy raz w historii dla najlepszego banku inwestycyjnego w regionie Eu­ro­py Środkowo-Wschodniej. Tytuły przyznawane są przez grono niezależnych ekspertów oce­nia­ją­cych działania banków w oparciu o takie kryteria, jak m.in. liczba i wielkość re­ali­zo­wa­nych tran­sak­cji, usługi i doradztwo, możliwości strukturyzowania oraz reputacja na rynku.

Tytuł Best Investment Bank in Central and Eastern Europe for 2020 pla­su­je Pekao w gronie wiodących banków inwestycyjnych, takich jak HSBC (Europa Zachodnia), DBS (Azja), EFG Hermes (Środkowy Wschód), Standard Bank (Afryka), czy najlepszy w Ameryce Pół­noc­nej i na całym świecie –  J.P. Morgan. Pekao został jed­no­cześ­nie naj­lep­szym bankiem inwestycyjnym w Polsce, otrzymując ten tytuł po raz czwarty z rzędu.


Zobacz PDF

Polecaj znajomych i zyskaj nawet 1500 zł z Bankiem Pekao S.A.

Bank Pekao wystartował ze swoim pierwszym programem poleceń – Polecam Przekorzystnie. Bank z roku na rok cieszy się coraz większym zaufaniem swoich klientów. Pokazują to między innymi badania zachowań i preferencji konsumentów przeprowadzane przez firmę doradczą Bain & Company.

Klienci banku szczególnie doceniają Konto Przekorzystne. Osoby, które zdecydowały się na otwarcie rachunku, wysoko oceniają nie tylko samą ofertę, ale także bieżącą współpracę. W efekcie, ponad po­ło­wa z nich poleciłaby usługi Pekao swoim najbliższym. Ten trend jest szczególnie widoczny wśród mło­dych klientów. Blisko 40 proc. osób do 26. roku życia założyło Konto Przekorzystne z polecenia, a wśród starszych użytkowników co piąty otworzył rachunek dzięki rekomendacji bliskich lub zna­jo­mych.


Zobacz PDF

Obsługa PPK w oddziałach Banku Pekao

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkiem utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych objęte zostały firmy zatrudniające od 50 do 249 osób. Bank Pekao za pośrednictwem ponad 450 przesz­ko­lo­nych doradców z Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości In­wes­ty­cyjnej oraz Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw bierze aktywny udział w oferowaniu tym firmom PPK, zarządzanych i prowadzonych przez Pekao TFI.

Pekao TFI to najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce o jednej z naj­szer­szych ofert funduszy inwestycyjnych na polskim rynku oraz wieloletnim doświadczeniu w tworzeniu programów emerytalnych. Pracownicze Plany Kapitałowe w Pekao TFI umożliwiają zwolnienie uczest­ników PPK z opłaty za zarządzanie do końca 2020 r.


Zobacz PDF

Sięgaj Wyżej z Bankiem Pekao S.A.

Bank Pekao rozpoczyna 2020 rok prezentacją kolejnej oferty promocyjnej. Towarzyszy jej odsłona kampanii „Bierz Życie za rogi”, w której bierze udział wybitny polski szybownik Sebastian Kawa. Atrakcyjna promocja dla klientów daje im 3 proc. w skali roku na koncie oszczędnościowym oraz aż 200 zł za otwarcie konta osobistego na selfie.

— Naszą ambicją jest dostarczanie klientom jak najlepszych rozwiązań. Po zeszłorocznej prezentacji karty rewolucyjnej, która przy płaceniu za granicą daje gwarancje niskich kursów i przyczyniła się do najlepszego kwartału pod względem sprzedaży kont w historii banku, przyszedł czas na ofertę dla oszczędzających. Inspirują nas ludzie, którzy stawiają sobie ambitne cele i „sięgają wyżej”. Taki też jest kolejny bohater naszej nowej kampanii, Sebastian Kawa, który od wielu lat jest w czołówce świa­to­we­go rankingu pilotów szybowcowych – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor zarządzający w Pionie Bankowości Detalicznej Banku Pekao S.A.


Zobacz PDF

Bankowość korporacyjna Pekao S.A. w III kw.: kilkunastoprocentowa dynamika w kredytach i najwyższy zysk brutto w sektorze

Trzeci kwartał 2019 roku był udany dla bankowości korporacyjnej Banku Pekao. Wzrost akcji kredytowej wśród kluczowych klientów wyniósł 14 proc. Portfel kredytów zwiększył się do prawie 79 mld zł, a zad­łużenie nowo pozyskanych klientów kor­poracyjnych na koniec września wyniosło 2,6 mld zł. Pekao brało udział w największych transakcjach. Po raz kolejny miało najwyższy zysk brutto w bankowości kor­po­ra­cyj­nej w Polsce.

Somimo zbudowanej przez lata ogromnej bazy klientów udaje nam się ją stale zwiększać i umacniać pozycję lidera w bankowości korporacyjnej w Polsce. Myślę, że naszą przewagą jest kompleksowa oferta dla firm, umie­jęt­ność obsługi złożonych projektów, doradztwo transakcyjne, leasing i faktoring oraz bliskie relacje z klientami. Warto też wymienić wysokie kompetencje naszych pracowników oraz silną bazę kapitałową banku – mówi Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Ban­ko­woś­ci Inwestycyjnej.


Zobacz PDF

Pion MŚP w Banku Pekao S.A. w III kw. 2019: o połowę wyższa liczba nowych klientów i ponad 30-proc. wzrost nowych kredytów

Trzeci kwartał dla segmentu małych i średnich firm w Banku Pekao był wyjątkowo dobry pod względem akwizycji nowych klientów. Bank pozyskał ich w trzecim kwartale 2018 o 48 proc. więcej niż trzecim kwartale rok wcześniej. Wartość nowego finansowania dla klientów Pionu MŚP sięgnęła 2,8 mld zł i była o 31 proc. wyższa niż rok wcześniej. Bank Pekao chce bardziej wspierać zieloną energię.

Skuteczność w akwizycji nowych klientów to zasługa konsekwentnej realizacji strategii wzrostu w seg­men­cie MŚP, dużej dostępności dedykowanych centrów biznesowych MŚP w całej Polsce, szkoleń i eksperckiej wiedzy naszych pracowników – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw.


Zobacz PDF

Elektromobilność szansą rozwojową dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego

Dynamiczny rozwój rynku pojazdów elektrycznych to szansa na przyciągnięcie do Polski inwestycji w modernizację istniejących i budowę nowych fabryki samochodów i części – uwa­ża­ją analitycy Banku Pekao S.A. Ich zdaniem około połowa polskiego rynku produkcji części powinna liczyć się z koniecznością stopniowej, ale gruntownej zmiany warunków fun­kcjo­nowania w związku z postępującą elektryfikacją aut.

Transformacja rynku z samochodów spalinowych do elektrycznych, a tym samym zmiana kluczowych technologii napędowych, ustali zupełnie nowe reguły gry w przemyśle motoryzacyjnym – wynika z ra­por­tu „Nowa era motoryzacji. Jak odnajdzie się w niej polski przemysł?” Banku Pekao. Coraz więcej koncernów koncentruje się na rozwoju nowych napędów. Dla producentów części utoż­sam­ia­nych z sil­ni­ka­mi spalinowymi, m.in. układów napędowych, wydechowych, paliwowych czy skrzyń biegów, roz­po­czy­nająca się rewolucja przyniesie duże wyzwania.


Zobacz PDF

Jesienne oszczędzanie z Pekao

Bank Pekao S.A. zachęca do oszczędzania i inwestowania. Na ostatnich produktach inwes­ty­cyj­nych banku z ochroną kapitału, klienci odnotowali zysk na poziomie 5,68 proc. w skali 18-miesięcznego okresu inwestycyjnego, czyli około 3,8 proc. rocznie. Jesienią w Pekao można skorzystać z kilku nowych produktów strukturyzowanych, dających ochronę kapitału i szansę na zysk wyższy niż na produktach depozytowych.

Jesienią zachęcamy naszych klientów do oszczędzania i inwestowania. Oferujemy produkty atrak­cyjne z punktu widzenia inwestorów, z ograniczonym ryzykiem inwestycyjnym. Warto również pod­kreś­lić, że klienci, którzy korzystali do tej pory z oferowanych przez nas produktów, osiągali często bardzo dobre wyniki inwestycyjne, mimo wysokiej zmienności na rynkach kapitałowych – mówi Grze­gorz Ol­szew­ski, Członek Zarządu Banku Pekao S.A., odpowiedzialny za obszar inwestycji i ubezpieczeń.


Zobacz PDF

Michał Krupiński w Bloomberg TV: transformacja technologiczna i konsolidacja wyzwaniem dla banków

Europejskie banki muszą przejść proces cyfrowych zmian, bez względu na trudne otoczenie makroekonomiczne i regulacyjne. Transformacja da im szansę zmniejszenia dystansu do banków z USA – ocenił w wywiadzie dla telewizji Bloomberg TV prezes Banku Pekao S.A. Michał Krupiński.

Myślę, że obecna sytuacja związana ze stopami procentowymi w Europie Zachodniej i otoczenie re­gu­la­cyj­ne nie powinny być traktowane jako wymówka dla banków, aby się zmieniać. Mamy zbyt wie­le ban­ków w Europie – powinna zatem nastąpić konsolidacja. Z drugiej strony, obserwujemy wyniki banków w Stanach Zjednoczonych, które przechodzą tę transformację i rozmawiają o technologii przyszłości – powiedział Michał Krupiński.

W ocenie prezesa Pekao nieco inaczej wygląda sytuacja sektora bankowego w Polsce, która z przewidywanym wzrostem PKB rzędu 4,5 proc. jest drugą najszybciej rosnącą gospodarką w Europie.


Zobacz PDF

Raport Banku Pekao S.A.: Co dalej po 30 latach transformacji?

Ostatnie trzy dekady to dla polskiej gospodarki sukces – uważają autorzy raportu „Polska gospodarka i wyzwania na najbliższe dekady”, przygotowanego przez Bank Pekao. Ich zda­niem, by dalej rozwijać się w oczekiwanym tempie, Polska powinna skupić się m.in. na zwięk­sze­niu efektywności i lepszym wykorzystywaniu dostępnych zasobów pracy. Raport został zap­re­zen­to­wa­ny podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy, którego Bank Pekao jest partnerem.

Polska gospodarka w ostatnich 30 latach charakteryzowała się bardzo silnym wzrostem gos­pod­ar­czym (średnio ponad 4 proc. rocznie), który niemal potroił PKB na mieszkańca, znacząco poprawiając jakość życia Polaków. Okres ten to także otwarcie na wymianę handlową ze światem, poprawa kon­ku­ren­cyj­noś­ci firm krajowych oraz silny napływ inwestycji zagranicznych, które przyniosły prawie dwu­dzies­tok­rot­ny wzrost wolumenu eksportu – wynika z raportu „Polska gospodarka i wyzwania na naj­bliż­sze dekady”, który Bank Pekao zaprezentował podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.


Zobacz PDF

Ekologiczny kredyt inwestycyjny dla Laude Smart Intermodal

Spółka Laude Smart Intermodal S.A. z Torunia inwestuje w infrastrukturę transportową o wymiernym efekcie ekologicznym. Dzięki wsparciu BOŚ Banku i przyjętej przez spółkę strategii polegającej na rozwoju transportu kolejowego, ograniczona zostanie emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Bank Ochrony Środowiska podpisał z LAUDE SMART INTERMODAL S.A. umowę kredytu inwestycyjnego ekologicznego w kwocie 80 mln PLN na sfinansowanie zakupu innowacyjnych intermodalnych towarowych kontenerów kolejowych (w łącznej ilości 3.980 sztuk), platform wagonowych (w ilości 44 sztuki) oraz dźwigów do rozładunku (w ilości 5 sztuk).


Zobacz PDF

Rozpoczęcie roku szkolnego z Pożyczką Przekorzystną Banku Pekao S.A.

Koniec wakacji to nie tylko pożegnanie z piękną pogodą i odpoczynkiem, ale też zbliżające się wydatki na wyprawki szkolne dla dzieci i młodzieży. Z myślą o klientach zainteresowanych dodatkowym finansowaniem, Bank Pekao przygotował specjalną ofertę Pożyczki Przekorzystnej z oprocentowaniem 6,95 proc. i prowizją 0 proc.

Propozycja adresowana jest do osób, które nie posiadają pożyczki w Banku Pekao. W ramach oferty można otrzymać nawet do 150 000 zł na okres kredytowania, wynoszący 12 miesięcy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pożyczki wynosi 7,16 proc.


Zobacz PDF

Bank Pekao S.A. zwiększa zaangażowanie w OZE – nowe kredyty na instalacje fotowoltaiczne

Bank Pekao uruchomił akcję kredytową sfinansowania instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw do produkcji energii na własny użytek. To kolejne już działanie banku w segmencie odnawialnych źródeł energii (OZE). Wcześniej Pekao podjęło decyzje m.in.: o finansowaniu największej farmy wiatrowej w Polsce, linii finansowej z EBI dla MŚP w województwie kujawsko-pomorskim (150 mln zł) czy przeznaczeniu 150 proc. wartości obligacji objętych przez EBOiR (70 mln zł) na finansowanie projektów podnoszących efektywność energetyczną.

Bank Pekao sfinansuje instalacje fotowoltaiczne, które posłużą firmom do obniżenia kosztów związanych z zakupem energii. Obecnie przedsiębiorstwa mogą inwestować w tzw. mikroinstalacje o mocy do 50 kWp, których montaż nie wymaga składania wniosku o pozwolenie na budowę czy koncesję. Sama instalacja zaś jest przyłączana do sieci na podstawie zgłoszenia do właściwego miejscowo zakładu energetycznego.


Zobacz PDF

Bank Pekao S.A. gotowy na nowe 500+ i „Dobry start”, oferuje 3% na koncie dla dzieci, bonusy i rabaty

Już od 1 lipca w Banku Pekao S.A. można będzie złożyć wniosek o nowe 500+ oraz świadczenie „Dobry Start” na szkolną wyprawkę. Złożenie wniosku online w Pekao S.A. jest proste i wygodne, a dla osób, które to zrobią w bankowości elektronicznej Pekao24 przygotowane zostały rabaty i promocje.

Klienci Pekao, którzy złożą wniosek w bankowości elektronicznej będą mogli otworzyć dla swoich dzieci oprocentowane na 3 proc. konto oszczędnościowe Mój Skarb, otrzymać 50 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego dla młodych, czy skorzystać z rabatów. Rabaty dotyczą oferty szkół językowych, odzieży, obuwia, książek i zabawek. Oferta będzie obowiązywała od 1 lipca.


Zobacz PDF

Karta rewolucyjna Banku Pekao S.A. – gwarancja niskich kursów na całym świecie

Klienci Banku Pekao S.A. nie muszą już martwić się kosztami przewalutowania, opłatami za wypłaty z bankomatu za granicą, ani wymianą walut przed wakacjami. Dzięki karcie re­wo­lu­cyj­nej mogą wygodnie płacić w dowolnym zakątku świata z gwarancją niskich kursów i to bez­poś­red­nio z konta w złotówkach. Bank Pekao promuje kartę w nowej kampanii reklamowej z udziałem podróżnika Marcina Mossakowskiego.

Kampania reklamowa karty rewolucyjnej, która rusza 27 maja, to trzecia odsłona szerszej akcji Banku Pekao S.A. pod hasłem „Bierz życie za rogi”. Tym razem bohaterem jest Marcin Mossakowski, pod­róż­nik i filmowiec, który podobnie jak Andrzej Bargiel (narciarz ekstremalny) oraz Barbara Wrońska (kom­po­zy­tor­ka i wokalistka) z poprzednich reklam Pekao, nie boi się „brać życia za rogi". Dzięki nowej kampanii Bank Pekao S.A. potwierdza, że jest otwarty dla nowoczesnych Polaków z apetytem na życie, docenia ambitne pomysły i wspiera śmiałe plany.

Kampania zachęca do założenia Konta Przekorzystnego z kartą rewolucyjną. W ten sposób bank pokazuje osobom podróżującym, jak zapewnić sobie gwarancję niskich kursów walut za granicą płacąc prosto i wygodnie z rachunku w złotych.

Bank Pekao rzucił wyzwanie rynkowi już w 2015 roku. Wtedy jako pierwszy w Polsce wdrożył karty wielowalutowe. Produkt od razu został doceniony przez ekspertów i otrzymał nagrodę Złotego Bankiera.

- Karta rewolucyjna oznacza brak prowizji oraz brak marży za przewalutowanie przy płaceniu za granicą prosto z konta w złotych. Nie ma już potrzeby chodzenia do kantoru przed wakacyjnymi wyjazdami, bo kursy na karcie rewolucyjnej są zbliżone do średnich kursów NBP bez względu na to, czy płacimy za granicą w sklepach czy w internecie. To nie wszystko - karta rewolucyjna daje także możliwość wypłaty gotówki w bankomatach na całym świecie bez prowizji Banku Pekao – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor zarządzający w Pionie Bankowości Detalicznej Banku Pekao S.A.

Prosto, tanio, wygodnie i tak jak w Polsce. Takie, według klientów powinny być płatności kartą debetową za granicą. Klienci Banku Pekao nie muszą już chodzić do kantoru, kupować waluty i martwić się o dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem przy płatności kartą. Płacą jedną kartą rewolucyjną w kraju i za granicą.

Karta rewolucyjna to z jednej strony karta wielowalutowa dla osób posiadających walutę na kontach walutowych, a z drugiej strony zbliżone do notowań NBP kursy przy płaceniu za granicą prosto z konta złotowego, bo karta rozlicza transakcje bezpośrednio po kursie organizacji płatniczej MasterCard - bez dodatkowych prowizji banku za przewalutowanie i bez doliczania dodatkowej marży banku do kursu wymiany. Osoby podróżujące od razu docenią zalety karty rewolucyjnej Banku Pekao S.A. – płatność kartą z konta w złotych za granicą 100 euro pozwala zaoszczędzić na przewalutowaniu nawet 13 złotych. Przy większych kwotach np.: za nocleg oszczędność może być dużo wyższa i odczuwalna dla portfela.

Klienci, którzy chcą sami korzystać z wcześniej kupionych walut, mogą korzystać z innej funkcjonalności karty rewolucyjnej. Mogą oni w każdej chwili założyć konta walutowe i rozliczać transakcje bezpośrednio z nich. Karta rewolucyjna działa wtedy jak roaming w telefonie - rozpoznaje walutę, w jakiej jest realizowana płatność i obciąża właściwy rachunek w EUR, USD, GBP, CHF. Konto w złotych jest obciążane dopiero wtedy, gdy na rachunku walutowym nie ma zapewnionych środków lub transakcja realizowana jest w innej walucie. Walutę można także kupić online 24h/7 dni w bankowości elektronicznej Pekao24 lub w aplikacji mobilnej PeoPay.

Karta rewolucyjna jest wydawana do Konta Przekorzystnego, które Bank Pekao S.A. wprowadził do swojej oferty w zeszłym roku. Podobne zasady dotyczą też karty debetowej wydawanej do Konta Świat Premium. Konto można założyć w dowolnej placówce Banku Pekao S.A. lub wygodnie o dowolnej porze w domowym zaciszu, korzystając z możliwości założenia konta online „na selfie” przez komputer lub aplikację mobilną PeoPay.

Kampania reklamowa karty z Marcinem Mossakowskim będzie realizowana do końca lipca w naj­więk­szych stacjach telewizyjnych, telewizjach internetowych, outdoorze, prasie, internecie, mediach spo­łecz­noś­cio­wych oraz portalach lotniczych w całej Polsce. Kampania została przy­go­to­wa­na we współpracy z agencją McCANN. Zakup mediów zrealizowała agencja FullSix Media Poland.


Zobacz spot

Zielony zwrot TAURONA

Zwiększenie do ponad 65 procent udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym TAURONA – oto co zakłada aktualizacja kierunków strategicznych Grupy. Dokument stanowi uzupełnienie Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025.

- Wprowadzenie nowych opcji do strategii Grupy będzie podstawą bezpiecznej i zrównoważonej transformacji TAURONA, a także zwiększy potencjał inwestycyjny dla rozwoju odnawialnych źródeł energii - mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. - Zaktualizowane kierunki strategiczne uwzględniają zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, przede wszystkim powstanie w Polsce dwutowarowego rynku energii, wejście w życie konkluzji BAT, ograniczenie wsparcia dla energetyki konwencjonalnej po 2025 r., a także wzrost cen uprawnień do emisji CO2 – wyjaśnia prezes.

Nowe kierunki strategiczne opierają się na rozwoju czystej energii, która będzie podstawą budowy wartości Grupy TAURON. Do 2025 r. planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych.

- Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy TAURON do blisko 30 proc. w 2025 r. i ponad 65 proc. w 2030 r. Dla części planowanych projektów zakładamy pozyskanie partnerów finansowych i realizację inwestycji z ok. 20 proc. udziałem kapitałowym Grupy TAURON oraz możliwość zarządzania tymi aktywami przez Grupę - mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.

TAURON, zgodnie z założeniami nowych kierunków strategicznych, przeprowadzi rynkową weryfikację możliwości optymalizacji portfela inwestycji kapitałowych oraz ograniczenia działalności w segmentach górniczym i ciepłowniczym. W ramach opcji rozważa się sprzedaż udziałów w spółkach Elektrociepłownia Stalowa Wola i PGE EJ1. Analizowane będą również m.in. opcje poszukiwania nabywców Zakładu Górniczego Janina i spółki TAURON Ciepło.

- Planowane inwestycje w odnawialne źródła energii o łącznej mocy 1200 MW oraz zastąpienie wyeksploatowanych bloków przez oddanie do użytku bloku o mocy 910 MW w Jaworznie pozwoli na obniżenie emisyjności Grupy TAURON o ponad 20 procent do 2025 r. oraz o ponad 50 procent do roku 2030 r. wobec 2018 roku - podkreśla Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Sprzedaż i rozwój nowych produktów i usług mają stanowić silną bazę wzrostu Grupy. W tym obszarze Grupa planuje dynamiczny rozwój oferty dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i samorządów. Pozwoli to na utrzymanie obecnej bazy klientów kupujących produkty TAURONA oraz zwiększenie rentowności.

- Szczególny nacisk położymy na poszerzenie portfolio usług dla klientów biznesowych m.in. w zakresie doradztwa zarządzania majątkiem i infrastrukturą energetyczną oraz poprawy efektywności energetycznej. Bardzo dobrze odbierany jest inteligentny system zarządzania energią elektryczną od TAURONA, który zainstalowany w budynkach wielokubaturowych, np. galeriach handlowych czy biurowcach, jest w stanie wygenerować oszczędności w zużyciu energii przez naszych klientów średnio o kilkanaście procent w ciągu roku. Będziemy również rozwijać testowane już we Wrocławiu rozwiązania smart city i usługi z obszaru szeroko rozumianej elektromobilności. Do końca 2020 roku oddana zostanie do użytku sieć 150 stacji ładowania aut elektrycznych oraz kompletny system do zarządzania e-mobilnością. – mówi Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. klienta i wsparcia korporacyjnego.


TAURON z siecią ponad 150 własnych stacji ładowania

Projekt TAURONA pod nazwą OPERATOR II zakłada posiadanie sieci ponad 150 własnych stacji ładowania aut elektrycznych w Polsce oraz kompletny system do zarzadzania elektromobilnością. Poza budową własnej dedykowanej sieci stacji ładowania, TAURON przygotowuje również kompleksową ofertę dla klientów, od projektu i budowy stacji po zarządzanie infrastrukturą wraz z systemami płatniczymi.

- Branża energetyczna jest w fazie intensywnych zmian. Jednym z kluczowych procesów jest wykorzystanie energii elektrycznej do zasilania transportu. W TAURONIE korzystamy z usług specjalistów, którzy pracują nad tym, by sprostać zmieniającym się potrzebom klientów. - tak zaangażowanie firmy w projekty rozwojowe podsumowuje Filip Grzegorczyk, prezes TAURON Polska Energia.

Po tak skutecznej realizacji projektów pilotażowych, wypracowaniu najlepszych praktyk oraz bardzo dobrym przyjęciu efektów przez klientów, naturalnym działaniem była decyzja Grupy TAURON o zwiększeniu zaangażowania w budowę infrastruktury elektromobilności. Tak powstał projekt OPERATOR II.

- Uruchomiony przez nas program OPERATOR II to kolejny krok Grupy TAURON, po IoT, ku budowie miast przyszłości. Rozwiązania z obszaru Smart City, których integralną część stanowi elektomobilność, są naszą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców tak, aby przestrzeń miejska była bezpieczna, komfortowa i przyjazna dla środowiska. – podsumowuje Michał Koszałka, prezes Magenta Grupa TAURON.

Celem projektu, którego realizacja zaplanowana jest do końca 2020 roku, jest budowa 97 stacji ładowania prądem zmiennym (AC) oraz 21 stacji ładowania prądem stałym (DC). Oznacza to, że po zakończeniu projektu OPERATOR II, TAURON będzie dysponował siecią ponad 150 własnych stacji ładowania. Powyższe pozwoli na swobodne przemieszczanie się pojazdami elektrycznymi po całym terenie TAURON. Dodatkowo, w trzecim kwartale 2019 roku TAURON rozpocznie świadczenie odpłatnych usług ładowania. W budowanej ofercie z obszaru elektromobilności pojawi się między innymi sprzedaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych, świadczenie usług SaaS (Software as a Service) dla posiadaczy własnych stacji ładowania, a także kompleksowe rozwiązania związanie z obszaru e-mobility.

TAURON już dziś realizuje kompleksowe projekty dla klientów komercyjnych w zakresie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych w formie Generalnego Wykonawstwa. Całościowy zakres prac obejmuje czynności od wykonania wizji lokalnej, audytu, projektu przyłącza, poprzez jego wykonanie, instalację, uruchomienie stacji ładowania, integrację w systemie software, aż po wszystkie niezbędne odbiory oraz serwis i utrzymanie stacji.

Projekt OPERATOR II skierowany jest również do posiadaczy istniejących już stacji ładowania, gdzie TAURON zaoferuje wypełnienie obowiązków ustawowych w zakresie Operatora Stacji oraz Dostawcy Usług Ładowania, a także zepwni serwis infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach projektu, jeszcze w 2019 roku, Magenta Grupa TAURON udostępni aplikację mobilną - eMap od TAURONA - obsługującą i świadczącą płatne usługi ładowania na stacjach TAURON.

W ramach pierwszego projektu OPERATOR, Magenta Grupa TAURON, we współpracy z ING Bankiem Śląskim, wybudowała 27 stacji ładowania pojazdów elektrycznych i uruchomiła usługę carsharingu na terenie Katowic. Teraz działania obejmą cały teren działalności Grupy. Rozwój usługi carsharingu oraz rozbudowa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych jest możliwa dzięki współpracy partnerskiej Magenta Grupa TAURON z ING Bankiem Śląskim oraz KGHM Polska Miedź.


zobacz artykuł

Wyniki Banku Pekao po I kwartale 2019 roku

Bank Pekao SA: silny wzrost wyników operacyjnych wsparty najwyższą dynamiką w bankowości detalicznej od dekady. Pozytywny wpływ realizowanej transformacji cyfrowej na efektywność Banku

 • Zysk netto Banku Pekao po pierwszym kwartale po wyłączeniu kosztów regulacyjnych wzrósł o blisko 14 proc. dzięki wyraźnym wzrostom komercyjnym w kluczowych segmentach biznesu oraz dyscyplinie kosztowej. Motorem wzrostów była bankowość detaliczna, która zanotowała dalsze przyśpieszenie przychodów osiągając w pierwszym kwartale największą dynamikę od dekady
 • Nominalnie wynik netto obniżył się do poziomu 242 mln zł – ze względu na wzrost o ponad 200 mln zł opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Pekao przyśpiesza akcję kredytową odnotowując dwucyfrowy wzrost wolumenów kredytów w kluczowych segmentach biznesowych
 • Utrzymuje wysokie tempo akwizycji nowych klientów – liczba nowo otworzonych rachunków wzrosła w ujęciu rocznym o 40 proc. Z sukcesami realizuje strategię pozyskiwania młodych klientów – największe, 57 proc. tempo wzrostu odnotowuje w grupie młodzieży
 • Pekao realizuje transformację cyfrową – przyspiesza i automatyzuje procesy, stawia na omnikanałowość z większą rolą zdalnych kanałów sprzedaży. Liczba klientów mobilnych Banku wzrosła o 31 proc. r/r do 1,3 mln osób
 • Bank rekomenduje 6,60 zł dywidendy na akcję (1,732 mld zł nominalnie) z zysku za 2018. Kolejny rok z rzędu wypłaci najwyższą dywidendę w sektorze.

Szczegóły dotyczące wyników finansowych Banku Pekao po I kwartale 2019 r. w informacji prasowej w załączniku.


zobacz PDF

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC

Zaprasza do konkursu na wyłonienie oferenta do wykonania dokumentacji technicznej i wykonania robót budowlanych dla zadania pn.:„Budowa odcinka kanalizacji tłocznej z likwidacją istniejącego odcinka na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.


zobacz PDF

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2357 ha, składającej się z kompleksu działek ewidencyjnych: nr 654/4 o powierzchni 0,0623 ha, nr 810 o powierzchni 0,0509 ha, nr 654/6 o powierzchni 0,0335 ha, nr 668/1 o powierzchni 0,0109 ha, nr 665 o powierzchni 0,0154 ha, nr 667/1 o powierzchni 0,0126 ha, nr 667/2 o powierzchni 0,0302 ha, nr 669/2 o powierzchni 0,0134 ha, nr 666 o powierzchni 0,0048 ha, nr 668/2 o powierzchni 0,0014 ha, nr 670/2 o powierzchni 0,0003 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00190161/9, położonej w obrębie S-22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przy ul. Olszeckiej Nr 41, zabudowane budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi.
  cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6 000 000 zł brutto
 2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0584 ha, składającej się z niezabudowanych działek nr 196/6 o powierzchni 0,0247 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00193111/5 i nr 196/9 o powierzchni 0,0014 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00053879/3 oraz działki ewidencyjnej nr 195 o powierzchni 0,0323 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00193111/5, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, położonych w obrębie P-28, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Grochowej Nr 36.
  cena wywoławcza wynosi: 625 000,00 zł brutto
 3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 8 o powierzchni użytkowej 67,22 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Szerokiej Nr 33 wraz z udziałem wynoszącym 196/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 33/4 o powierzchni 0,0321 ha, położona w obrębie S-12 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00186216/9.
  cena wywoławcza wynosi: 480 000,00 zł
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej zwolniona jest z podatku VAT.


zobacz PDF

Prezydent Miasta Krakowa odwołuje ogłoszony na dzień 2 sierpnia 2018 r. przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,6367 ha, położonej w obrębie 21, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa, składającej się z działek oznaczonych nr 76/3 o powierzchni 0,0039 ha, 76/4 o powierzchni 0,0026 ha, 76/5 o powierzchni 1,5517 ha, objętych KW KR1P/00039504/0, 77/2 o powierzchni 0,0265 ha, 77/3 o powierzchni 0,5829 ha, 77/4 o powierzchni 0,4270 ha, objętych KW KR1P/00108655/8, 78/3 o powierzchni 0,0421 ha, objętej KW KR1P/00183219/9.

Odwołanie przetargu następuje z uwagi na konieczność przeanalizowania zasadności zbycia opisanej wyżej nieruchomości i ewentualnego pozostawienia jej w zasobie nieruchomości gminnych.


zobacz PDF

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2357 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, składającej się z kompleksu działek ewidencyjnych: nr 654/4 o powierzchni 0,0623 ha, nr 810 o powierzchni 0,0509 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P/00190161/9, nr 654/6 o powierzchni 0,0335 ha, nr 668/1 o powierzchni 0,0109 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P/00249186/9, nr 665 o powierzchni 0,0154 ha, nr 667/1 o powierzchni 0,0126 ha, nr 667/2 o powierzchni 0,0302 ha, nr 669/2 o powierzchni 0,0134 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P/00195069/9, nr 666 o powierzchni 0,0048 ha, nr 668/2 o powierzchni 0,0014 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P/00200870/6, nr 670/2 o powierzchni 0,0003 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00258509/6, położonej w obrębie S-22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przy ul. Olszeckiej Nr 41, zabudowane budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6 000 000,00 zł brutto, w tym:

cena zabudowanych dz. nr 654/4, 810 i 654/6 których sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT wynosi:
 3 350 000,00 zł (tj. 55,83% ceny wywoławczej),
cena niezabudowanych dz. nr: 668/1, 665, 667/1, 667/2, 669/2, 666, 668/2, 670/2 wynosi:
 2 650 000,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT (tj. 44,17% ceny wywoławczej)

wadium wynosi: 300 000,00 zł


zobacz PDF

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,6166 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 472/4 o powierzchni 0,1042 ha, 472/8 o powierzchni 1,2584 ha, 473/6 o powierzchni 0,0115 ha, 473/8 o powierzchni 0,0093 ha, 474/5 o powierzchni 0,1353 ha, 474/7 o powierzchni 0,0620 ha, 475/5 o powierzchni 0,0246 ha, 475/7 o powierzchni 0,0113 ha, położonej w obrębie 40, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Radzikowskiego, objętej księgą wieczystą KR1P/00180390/0.

Cena wywoławcza wynosi: 15 500 000,00 zł
Wadium wynosi: 780 000,00 zł


zobacz PDF

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, o łącznej powierzchni 0,1833 ha, składającej się z kompleksu działek ewidencyjnych: nr 286, o powierzchni 0,0643 ha, objętej KW KR1P/00175456/3, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Wiktora Heltmana Nr 58, nr 278, o powierzchni 0,0459 ha, objętej KW KR1P/00081966/5, zabudowanej budynkiem użytkowym oraz niezabudowanych, oznaczonych nr działek 276/2, o powierzchni 0,0458 ha, objętej KW KR1P/00081965/8 i nr 270/2, o powierzchni 0,0273 ha, objętej KW KR1P/00081964/1, położonej w obrębie 51, jednostka ewidencyjna Podgórze.

Cena wywoławcza wynosi: 1 202 000,00 zł, w tym:
 572 000,00 zł – cena zabudowanych dz. nr 286 i nr 278, których sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o VAT),
 630 000,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT – cena niezabudowanych dz. nr 276/2 i nr 270/2.

Proporcje w cenie wywoławczej odnośnie części opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych z tego podatku zostaną zachowane w cenie ustalonej w wyniku przetargu.
Wadium: 121 000,00 zł


zobacz PDF

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

1.pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, oznaczonego Nr 3 o powierzchni użytkowej 77,02 m², położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Garbarskiej Nr 6 wraz z  oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 11.07.2102 r. udziału wynoszącego 200/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 133/1 o powierzchni 0,0200 ha, położonej w obrębie 60 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00095447/2.

Cena wywoławcza wynosi: 548 000,00 zł
w tym wartość udziału w nieruchomości gruntowej 78 414,00 zł 
cena lokalu mieszkalnego wynosi: 469 586,00 zł
Wadium: 55 000,00 zł

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, oznaczonego Nr 8 o powierzchni użytkowej 104,35 m², położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 58 objęty KW KR1P/00498640/0 wraz z udziałem wynoszącym 104/1959 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 317 o powierzchni 0,0710 ha, położona w obrębie 46 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00017760/2.

Cena wywoławcza wynosi: 600 000,00 zł
Wadium: 60 000,00 zł

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, oznaczonego Nr 5 o powierzchni użytkowej 123,68 m², położony w budynku mieszkalnym przy ul. Zacisze Nr 12 wraz z udziałem wynoszącym 12368/127883 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 75 o powierzchni 0,0487 ha, położona w obrębie 120, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00183421/8

Cena wywoławcza wynosi: 997 000,00 zł
Wadium: 100 000,00 zł

4. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, oznaczonego Nr 13 o powierzchni użytkowej 82,52 m², położony w budynku mieszkalnym przy ul. Starowiślnej Nr 53 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 9.06.2102 r. udziału wynoszącego 57/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 86 o powierzchni 0,1124 ha, położonej w obrębie 11 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00010990/4

Cena wywoławcza wynosi: 586 000,00 zł
w tym wartość udziału w nieruchomości gruntowej 125 600,00 zł
cena lokalu wynosi: 460 400,00 zł
Wadium: 59 000,00 zł


zobacz PDF

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

1. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2250 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 214/4 o powierzchni 0,0637 ha objętej KW KR1P/00216702/3, 215/2 o powierzchni 0,0436 ha objętej KW KR1P/00075431/1, oraz 317/2 o powierzchni 0,1177 ha objętej KW KR1P/00219953/8, położonej w obrębie 8, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Wita Stwosza Nr 4.

Cena wywoławcza wynosi: 7 200 000,00 zł
Wadium: 720 000,00 zł

2. nieruchomości gruntowej składającej się działek oznaczonych nr 15/2 o powierzchni 0,0415 ha, objętej KW KR1P/00173179/3, nr 16 o powierzchni 0,0125 ha, objętej KW KR1P/00003889/1, nr 17 o powierzchni 0,0149 ha, objętej KW KR1P/00199797/9, położonej w obrębie 46, jednostka ewidencyjna Krowodrza, zabudowanej budynkiem mieszkalnym Nr 55 przy Alei Kijowskiej.

Cena wywoławcza wynosi: 1 301 000,00 zł
Wadium wynosi: 130 000,00 zł

3. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,6965 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 85/13, o powierzchni 0,6917 ha, objętej KW KR1P/00458768/1 oraz nr 89/4, o powierzchni 0,0048 ha, objętej KW KR1P/00186757/3, położonej w obrębie 29, jednostka ewidencyjna Podgórze, zabudowanej budynkami użytkowymi przy ul. Wielickiej Nr 16,

Cena wywoławcza wynosi: 10 000 000,00 zł
Wadium wynosi: 1 000 000,00 zł

4. nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,6367 ha, położonej w obrębie 21, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa, składającej się z działek oznaczonych nr 76/3 o powierzchni 0,0039 ha, 76/4 o powierzchni 0,0026 ha, 76/5 o powierzchni 1,5517 ha, objętych KW KR1P/00039504/0, 77/2 o powierzchni 0,0265 ha, 77/3 o powierzchni 0,5829 ha, 77/4 o powierzchni 0,4270 ha, objętych KW KR1P/00108655/8, 78/3 o powierzchni 0,0421 ha, objętej KW KR1P/00183219/9.

Cena wywoławcza wynosi: 472 500,00 zł
Wadium wynosi: 47 000,00 zł


zobacz PDF

Proces tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich na przykładzie planów dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego

W dniu 20 stycznia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie obwieścił o przystąpieniu do sporządzenia kolejnych projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

zobacz PDF

OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z 12 grudnia 2017

o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego.

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r., poz. 2205) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r., poz. 1405), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego.

Załączony do niniejszego ogłoszenia wykaz jest dostępny do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie: http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html (zakładka: Zawiadomienia i obwieszczenia).

Z wykazem oraz treścią wniosków wraz z opisem przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej można się też zapoznać w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 091 44 03 268, 91 44 03 238).

Wykaz będzie dostępny do ostatniego dnia wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z 12 grudnia 2017

o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Kamieńskiego.

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r., poz. 2205) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r., poz. 1405), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Kamieńskiego.

Załączony do niniejszego ogłoszenia wykaz jest dostępny do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie: http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html (zakładka: Zawiadomienia i obwieszczenia).

Z wykazem oraz treścią wniosków wraz z opisem przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej można się też zapoznać w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 091 44 03 268, 091 44 03 238).

Wykaz będzie dostępny do ostatniego dnia wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Kamieńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Płatne Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z 4 grudnia 2017

zobacz PDF

pobierz Word Doc

OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Kamieńskiego, zwanego dalej „projektem planu” oraz prognozy oddziaływania na środowisko do tego planu.

zobacz PDF


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z 20 stycznia 2017 r.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego, zwanego dalej „projektem planu” oraz prognozy oddziaływania na środowisko do tego planu.

zobacz PDF

reklama


#DziękujeMyZaOdwagę