Komunikaty

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC

Zaprasza do konkursu na wyłonienie oferenta do wykonania dokumentacji technicznej i wykonania robót budowlanych dla zadania pn.:„Budowa odcinka kanalizacji tłocznej z likwidacją istniejącego odcinka na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.


zobacz PDF

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2357 ha, składającej się z kompleksu działek ewidencyjnych: nr 654/4 o powierzchni 0,0623 ha, nr 810 o powierzchni 0,0509 ha, nr 654/6 o powierzchni 0,0335 ha, nr 668/1 o powierzchni 0,0109 ha, nr 665 o powierzchni 0,0154 ha, nr 667/1 o powierzchni 0,0126 ha, nr 667/2 o powierzchni 0,0302 ha, nr 669/2 o powierzchni 0,0134 ha, nr 666 o powierzchni 0,0048 ha, nr 668/2 o powierzchni 0,0014 ha, nr 670/2 o powierzchni 0,0003 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00190161/9, położonej w obrębie S-22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przy ul. Olszeckiej Nr 41, zabudowane budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi.
  cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6 000 000 zł brutto
 2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0584 ha, składającej się z niezabudowanych działek nr 196/6 o powierzchni 0,0247 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00193111/5 i nr 196/9 o powierzchni 0,0014 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00053879/3 oraz działki ewidencyjnej nr 195 o powierzchni 0,0323 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00193111/5, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, położonych w obrębie P-28, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Grochowej Nr 36.
  cena wywoławcza wynosi: 625 000,00 zł brutto
 3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 8 o powierzchni użytkowej 67,22 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Szerokiej Nr 33 wraz z udziałem wynoszącym 196/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 33/4 o powierzchni 0,0321 ha, położona w obrębie S-12 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00186216/9.
  cena wywoławcza wynosi: 480 000,00 zł
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej zwolniona jest z podatku VAT.


zobacz PDF

Prezydent Miasta Krakowa odwołuje ogłoszony na dzień 2 sierpnia 2018 r. przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,6367 ha, położonej w obrębie 21, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa, składającej się z działek oznaczonych nr 76/3 o powierzchni 0,0039 ha, 76/4 o powierzchni 0,0026 ha, 76/5 o powierzchni 1,5517 ha, objętych KW KR1P/00039504/0, 77/2 o powierzchni 0,0265 ha, 77/3 o powierzchni 0,5829 ha, 77/4 o powierzchni 0,4270 ha, objętych KW KR1P/00108655/8, 78/3 o powierzchni 0,0421 ha, objętej KW KR1P/00183219/9.

Odwołanie przetargu następuje z uwagi na konieczność przeanalizowania zasadności zbycia opisanej wyżej nieruchomości i ewentualnego pozostawienia jej w zasobie nieruchomości gminnych.


zobacz PDF

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2357 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, składającej się z kompleksu działek ewidencyjnych: nr 654/4 o powierzchni 0,0623 ha, nr 810 o powierzchni 0,0509 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P/00190161/9, nr 654/6 o powierzchni 0,0335 ha, nr 668/1 o powierzchni 0,0109 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P/00249186/9, nr 665 o powierzchni 0,0154 ha, nr 667/1 o powierzchni 0,0126 ha, nr 667/2 o powierzchni 0,0302 ha, nr 669/2 o powierzchni 0,0134 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P/00195069/9, nr 666 o powierzchni 0,0048 ha, nr 668/2 o powierzchni 0,0014 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P/00200870/6, nr 670/2 o powierzchni 0,0003 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00258509/6, położonej w obrębie S-22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przy ul. Olszeckiej Nr 41, zabudowane budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6 000 000,00 zł brutto, w tym:

cena zabudowanych dz. nr 654/4, 810 i 654/6 których sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT wynosi:
 3 350 000,00 zł (tj. 55,83% ceny wywoławczej),
cena niezabudowanych dz. nr: 668/1, 665, 667/1, 667/2, 669/2, 666, 668/2, 670/2 wynosi:
 2 650 000,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT (tj. 44,17% ceny wywoławczej)

wadium wynosi: 300 000,00 zł


zobacz PDF

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,6166 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 472/4 o powierzchni 0,1042 ha, 472/8 o powierzchni 1,2584 ha, 473/6 o powierzchni 0,0115 ha, 473/8 o powierzchni 0,0093 ha, 474/5 o powierzchni 0,1353 ha, 474/7 o powierzchni 0,0620 ha, 475/5 o powierzchni 0,0246 ha, 475/7 o powierzchni 0,0113 ha, położonej w obrębie 40, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Radzikowskiego, objętej księgą wieczystą KR1P/00180390/0.

Cena wywoławcza wynosi: 15 500 000,00 zł
Wadium wynosi: 780 000,00 zł


zobacz PDF

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, o łącznej powierzchni 0,1833 ha, składającej się z kompleksu działek ewidencyjnych: nr 286, o powierzchni 0,0643 ha, objętej KW KR1P/00175456/3, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Wiktora Heltmana Nr 58, nr 278, o powierzchni 0,0459 ha, objętej KW KR1P/00081966/5, zabudowanej budynkiem użytkowym oraz niezabudowanych, oznaczonych nr działek 276/2, o powierzchni 0,0458 ha, objętej KW KR1P/00081965/8 i nr 270/2, o powierzchni 0,0273 ha, objętej KW KR1P/00081964/1, położonej w obrębie 51, jednostka ewidencyjna Podgórze.

Cena wywoławcza wynosi: 1 202 000,00 zł, w tym:
 572 000,00 zł – cena zabudowanych dz. nr 286 i nr 278, których sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o VAT),
 630 000,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT – cena niezabudowanych dz. nr 276/2 i nr 270/2.

Proporcje w cenie wywoławczej odnośnie części opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych z tego podatku zostaną zachowane w cenie ustalonej w wyniku przetargu.
Wadium: 121 000,00 zł


zobacz PDF

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

1.pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, oznaczonego Nr 3 o powierzchni użytkowej 77,02 m², położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Garbarskiej Nr 6 wraz z  oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 11.07.2102 r. udziału wynoszącego 200/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 133/1 o powierzchni 0,0200 ha, położonej w obrębie 60 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00095447/2.

Cena wywoławcza wynosi: 548 000,00 zł
w tym wartość udziału w nieruchomości gruntowej 78 414,00 zł 
cena lokalu mieszkalnego wynosi: 469 586,00 zł
Wadium: 55 000,00 zł

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, oznaczonego Nr 8 o powierzchni użytkowej 104,35 m², położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 58 objęty KW KR1P/00498640/0 wraz z udziałem wynoszącym 104/1959 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 317 o powierzchni 0,0710 ha, położona w obrębie 46 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00017760/2.

Cena wywoławcza wynosi: 600 000,00 zł
Wadium: 60 000,00 zł

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, oznaczonego Nr 5 o powierzchni użytkowej 123,68 m², położony w budynku mieszkalnym przy ul. Zacisze Nr 12 wraz z udziałem wynoszącym 12368/127883 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 75 o powierzchni 0,0487 ha, położona w obrębie 120, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00183421/8

Cena wywoławcza wynosi: 997 000,00 zł
Wadium: 100 000,00 zł

4. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, oznaczonego Nr 13 o powierzchni użytkowej 82,52 m², położony w budynku mieszkalnym przy ul. Starowiślnej Nr 53 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 9.06.2102 r. udziału wynoszącego 57/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 86 o powierzchni 0,1124 ha, położonej w obrębie 11 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00010990/4

Cena wywoławcza wynosi: 586 000,00 zł
w tym wartość udziału w nieruchomości gruntowej 125 600,00 zł
cena lokalu wynosi: 460 400,00 zł
Wadium: 59 000,00 zł


zobacz PDF

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

1. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2250 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 214/4 o powierzchni 0,0637 ha objętej KW KR1P/00216702/3, 215/2 o powierzchni 0,0436 ha objętej KW KR1P/00075431/1, oraz 317/2 o powierzchni 0,1177 ha objętej KW KR1P/00219953/8, położonej w obrębie 8, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Wita Stwosza Nr 4.

Cena wywoławcza wynosi: 7 200 000,00 zł
Wadium: 720 000,00 zł

2. nieruchomości gruntowej składającej się działek oznaczonych nr 15/2 o powierzchni 0,0415 ha, objętej KW KR1P/00173179/3, nr 16 o powierzchni 0,0125 ha, objętej KW KR1P/00003889/1, nr 17 o powierzchni 0,0149 ha, objętej KW KR1P/00199797/9, położonej w obrębie 46, jednostka ewidencyjna Krowodrza, zabudowanej budynkiem mieszkalnym Nr 55 przy Alei Kijowskiej.

Cena wywoławcza wynosi: 1 301 000,00 zł
Wadium wynosi: 130 000,00 zł

3. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,6965 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 85/13, o powierzchni 0,6917 ha, objętej KW KR1P/00458768/1 oraz nr 89/4, o powierzchni 0,0048 ha, objętej KW KR1P/00186757/3, położonej w obrębie 29, jednostka ewidencyjna Podgórze, zabudowanej budynkami użytkowymi przy ul. Wielickiej Nr 16,

Cena wywoławcza wynosi: 10 000 000,00 zł
Wadium wynosi: 1 000 000,00 zł

4. nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,6367 ha, położonej w obrębie 21, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa, składającej się z działek oznaczonych nr 76/3 o powierzchni 0,0039 ha, 76/4 o powierzchni 0,0026 ha, 76/5 o powierzchni 1,5517 ha, objętych KW KR1P/00039504/0, 77/2 o powierzchni 0,0265 ha, 77/3 o powierzchni 0,5829 ha, 77/4 o powierzchni 0,4270 ha, objętych KW KR1P/00108655/8, 78/3 o powierzchni 0,0421 ha, objętej KW KR1P/00183219/9.

Cena wywoławcza wynosi: 472 500,00 zł
Wadium wynosi: 47 000,00 zł


zobacz PDF

Proces tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich na przykładzie planów dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego

W dniu 20 stycznia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie obwieścił o przystąpieniu do sporządzenia kolejnych projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

zobacz PDF

OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z 12 grudnia 2017

o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego.

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r., poz. 2205) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r., poz. 1405), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego.

Załączony do niniejszego ogłoszenia wykaz jest dostępny do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie: http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html (zakładka: Zawiadomienia i obwieszczenia).

Z wykazem oraz treścią wniosków wraz z opisem przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej można się też zapoznać w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 091 44 03 268, 91 44 03 238).

Wykaz będzie dostępny do ostatniego dnia wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Szczecińskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z 12 grudnia 2017

o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Kamieńskiego.

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r., poz. 2205) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r., poz. 1405), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Kamieńskiego.

Załączony do niniejszego ogłoszenia wykaz jest dostępny do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie: http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html (zakładka: Zawiadomienia i obwieszczenia).

Z wykazem oraz treścią wniosków wraz z opisem przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej można się też zapoznać w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, pok. nr 106, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 091 44 03 268, 091 44 03 238).

Wykaz będzie dostępny do ostatniego dnia wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych) dla Zalewu Kamieńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE Płatne Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z 4 grudnia 2017

zobacz PDF

pobierz Word Doc

OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Kamieńskiego, zwanego dalej „projektem planu” oraz prognozy oddziaływania na środowisko do tego planu.

zobacz PDF


OGŁOSZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z 20 stycznia 2017 r.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego, zwanego dalej „projektem planu” oraz prognozy oddziaływania na środowisko do tego planu.

zobacz PDF

-->