Bankowość korporacyjna Pekao S.A. w III kw.: kilkunastoprocentowa dynamika w kredytach i najwyższy zysk brutto w sektorze

Trzeci kwartał 2019 roku był udany dla bankowości korporacyjnej Banku Pekao. Wzrost akcji kredytowej wśród kluczowych klientów wyniósł 14 proc. Portfel kredytów zwiększył się do prawie 79 mld zł, a zad­łużenie nowo pozyskanych klientów kor­poracyjnych na koniec września wyniosło 2,6 mld zł. Pekao brało udział w największych transakcjach. Po raz kolejny miało najwyższy zysk brutto w bankowości kor­po­ra­cyj­nej w Polsce.

— Somimo zbudowanej przez lata ogromnej bazy klientów udaje nam się ją stale zwiększać i umacniać pozycję lidera w bankowości korporacyjnej w Polsce. Myślę, że naszą przewagą jest kompleksowa oferta dla firm, umie­jęt­ność obsługi złożonych projektów, doradztwo transakcyjne, leasing i faktoring oraz bliskie relacje z klientami. Warto też wymienić wysokie kompetencje naszych pracowników oraz silną bazę kapitałową banku – mówi Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Ban­ko­woś­ci Inwestycyjnej.

Załącznik