Ekologiczny kredyt inwestycyjny dla Laude Smart Intermodal

Spółka Laude Smart Intermodal S.A. z Torunia inwestuje w infrastrukturę transportową o wymiernym efekcie ekologicznym. Dzięki wsparciu BOŚ Banku i przyjętej przez spółkę strategii polegającej na rozwoju transportu kolejowego, ograniczona zostanie emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Bank Ochrony Środowiska podpisał z LAUDE SMART INTERMODAL S.A. umowę kredytu inwestycyjnego ekologicznego w kwocie 80 mln PLN na sfinansowanie zakupu innowacyjnych intermodalnych towarowych kontenerów kolejowych (w łącznej ilości 3.980 sztuk), platform wagonowych (w ilości 44 sztuki) oraz dźwigów do rozładunku (w ilości 5 sztuk).

Załącznik