Jesienne oszczędzanie z Pekao

Bank Pekao S.A. zachęca do oszczędzania i inwestowania. Na ostatnich produktach inwes­ty­cyj­nych banku z ochroną kapitału, klienci odnotowali zysk na poziomie 5,68 proc. w skali 18-miesięcznego okresu inwestycyjnego, czyli około 3,8 proc. rocznie. Jesienią w Pekao można skorzystać z kilku nowych produktów strukturyzowanych, dających ochronę kapitału i szansę na zysk wyższy niż na produktach depozytowych.

– Jesienią zachęcamy naszych klientów do oszczędzania i inwestowania. Oferujemy produkty atrak­cyjne z punktu widzenia inwestorów, z ograniczonym ryzykiem inwestycyjnym. Warto również pod­kreś­lić, że klienci, którzy korzystali do tej pory z oferowanych przez nas produktów, osiągali często bardzo dobre wyniki inwestycyjne, mimo wysokiej zmienności na rynkach kapitałowych – mówi Grze­gorz Ol­szew­ski, Członek Zarządu Banku Pekao S.A., odpowiedzialny za obszar inwestycji i ubezpieczeń.

Załącznik