Polecaj znajomych i zyskaj nawet 1500 zł z Bankiem Pekao S.A.

Bank Pekao wystartował ze swoim pierwszym programem poleceń – Polecam Przekorzystnie. Bank z roku na rok cieszy się coraz większym zaufaniem swoich klientów. Pokazują to między innymi badania zachowań i preferencji konsumentów przeprowadzane przez firmę doradczą Bain & Company.

Klienci banku szczególnie doceniają Konto Przekorzystne. Osoby, które zdecydowały się na otwarcie rachunku, wysoko oceniają nie tylko samą ofertę, ale także bieżącą współpracę. W efekcie, ponad po­ło­wa z nich poleciłaby usługi Pekao swoim najbliższym. Ten trend jest szczególnie widoczny wśród mło­dych klientów. Blisko 40 proc. osób do 26. roku życia założyło Konto Przekorzystne z polecenia, a wśród starszych użytkowników co piąty otworzył rachunek dzięki rekomendacji bliskich lub zna­jo­mych.

Załącznik