Proces tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich na przykładzie planów dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego

W dniu 20 stycznia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie obwieścił o przystąpieniu do sporządzenia kolejnych projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

Załącznik