Wyniki Banku Pekao po I kwartale 2019 roku

Bank Pekao SA: silny wzrost wyników operacyjnych wsparty najwyższą dynamiką w bankowości detalicznej od dekady. Pozytywny wpływ realizowanej transformacji cyfrowej na efektywność Banku

  • Zysk netto Banku Pekao po pierwszym kwartale po wyłączeniu kosztów regulacyjnych wzrósł o blisko 14 proc. dzięki wyraźnym wzrostom komercyjnym w kluczowych segmentach biznesu oraz dyscyplinie kosztowej. Motorem wzrostów była bankowość detaliczna, która zanotowała dalsze przyśpieszenie przychodów osiągając w pierwszym kwartale największą dynamikę od dekady
  • Nominalnie wynik netto obniżył się do poziomu 242 mln zł – ze względu na wzrost o ponad 200 mln zł opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • Pekao przyśpiesza akcję kredytową odnotowując dwucyfrowy wzrost wolumenów kredytów w kluczowych segmentach biznesowych
  • Utrzymuje wysokie tempo akwizycji nowych klientów – liczba nowo otworzonych rachunków wzrosła w ujęciu rocznym o 40 proc. Z sukcesami realizuje strategię pozyskiwania młodych klientów – największe, 57 proc. tempo wzrostu odnotowuje w grupie młodzieży
  • Pekao realizuje transformację cyfrową – przyspiesza i automatyzuje procesy, stawia na omnikanałowość z większą rolą zdalnych kanałów sprzedaży. Liczba klientów mobilnych Banku wzrosła o 31 proc. r/r do 1,3 mln osób
  • Bank rekomenduje 6,60 zł dywidendy na akcję (1,732 mld zł nominalnie) z zysku za 2018. Kolejny rok z rzędu wypłaci najwyższą dywidendę w sektorze.

Szczegóły dotyczące wyników finansowych Banku Pekao po I kwartale 2019 r. w informacji prasowej w załączniku.

Załącznik