Kondycja firm wciąż mocna

W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. średnie i duże firmy zarobiły na czysto blisko 200 mld zł, tj. o 19 proc. więcej niż przed rokiem. W III kwartale wyraźnie jednak wzrosła presja na marże firm, a wynik netto nieznacznie zmalał w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. – wynika z najnowszego raportu ekonomistów Banku Pekao SA.

W III kwartale zyskowność netto średnich i dużych podmiotów (zatrudniających co najmniej 50 pracowników) obniżyła się o blisko 1,5 punktu procentowego (r/r). W efekcie wynik netto spadł o około 1 proc. (r/r). Dane te świadczą o stopniowej zmianie warunków rynkowych i coraz bardziej zacieśniającym się otoczeniu biznesowym firm. Z drugiej strony, osiągnięty wynik (blisko 59 mld zł) był drugim najlepszym w historii, a wykazana przeciętna rentowność netto (4,5 proc.) jedną z wyższych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Rosnąca presja na marże ciąży m.in. na przemyśle, którego wszystkie sekcje PKD odnotowały w III kw. spadek (r/r) zarówno rentowności, jak i nominalnego wyniku netto. Ale w aż siedmiu sekcjach odnotowano w tym czasie poprawę (r/r) obu wskaźników. Głównym źródłem presji na marże sektorów przemysłowych pozostawały w III kw. rosnące (r/r) koszty materiałowe oraz energii.

Jak wskazano w raporcie Banku Pekao S.A., coraz większym wyzwaniem firm jest także rosnące zadłużenie. Zobowiązania średnich i dużych podmiotów osiągnęły na koniec III kw. 2022 r. rekordowy poziom 1,9 bln zł, a czynnikiem napędzającym ich wzrost jest silne zapotrzebowanie na finansowanie obrotowe. Wzrostowi zadłużenia towarzyszy jednak tylko nieznaczne pogorszenie płynności finansowej firm. Z kolei pozytywną informacją jest fakt, iż w III kw. średnie i duże firmy podtrzymały wysoką aktywność inwestycyjną. Ich łączne nakłady wspięły się na rekordowy poziom (jeśli chodzi o wynik III kw.) około 51 mld zł.

Analitycy Banku Pekao S.A oczekują w najbliższych kwartałach zwiększonej presji na marże krajowych przedsiębiorstw, zastrzegając, że ich poziomy zostały mocno wywindowane w poprzednich okresach, charakteryzujących się bardzo dobrą koniunkturą gospodarczą. Głównym źródłem zmartwień dla firm pozostaną w najbliższym czasie, pomimo planowanych działań osłonowych ze strony państwa, znacznie wyższe (r/r) koszty energii. Z uwagi na odwracające się trendy na rynkach surowcowych, z kwartału na kwartał słabnąć powinna natomiast presja ze strony kosztów materiałów. Z kolei większe wyzwania niż ostatnio mogą pojawić się ze strony kosztów pracy.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao SA