Kontakt

e-mail:
redakcja@gpcodziennie.pl

Adres:
ul. Filtrowa 63/43,
02-056 Warszawa

faks
+48 (22) 825 12 25

tel.:
+48 (22) 290 29 58

Redaktor naczelny:
Tomasz Sakiewicz

Zastępcy red. nacz.:
Katarzyna Gójska,
Olga Doleśniak-Harczuk

Wydawca numeru:
Paweł Woźniak

Sekretarz redakcji:
Katarzyna Rzuczkowska

Z-cy:
Joanna Szczurowska, Małgorzata Ablewska,
Katarzyna Szol, Piotr Łukasik

Polska:
Dorota Kania (kier.), Igor Szczęsnowicz (z-ca)

Świat:
Olga Alehno (kier.), Konrad Wysocki (z-ca)

Obrona narodowa:
Igor Szczęsnowicz

Publicystyka:
Piotr Lisiewicz (kier.),
Wojciech Mucha (p.o. z-cy kier.)

Gospodarka:
Marek Michałowski (p.o. kier.)

Kultura:
Sylwia Kołodyńska (kier.),
Anna Krajkowska (z-ca kier.)

Sport:
Artur Szczepanik (kier.)

Mazowsze:
Natalia Karcz-Kaczkowska (p.o. kier.)

Dolny Śląsk:
Janusz Wolniak (kier.)

Nadzór graficzny:
Mariusz Troliński (kier.),
Krzysztof Lach-Kubica (z-ca)

DTP:
Paweł Chrzanowski, Aleksander Razcwarkow, Grzegorz Lipka, Paweł Pawluszek, Maciej Kiełkucki

Fotoedycja:
Maja Wójcik, Karolina Jonderko

Wydawca:
Forum SA

Zarząd:
Beata Dróżdż

Rada nadzorcza:
Ryszard Czarnecki (przewodniczący)

Reklama, promocja, ogłoszenia:
reklama@gpcodziennie.pl, tel. (22) 659 01 74

Kontakt z czytelnikami, interwencje w godz. 9-13:
Anna Kazimierczuk, tel. 603 117 483,
Ewa Wójcik, tel. 505 942 224

e-mail:
redakcja@gpcodziennie.pl

Druk:
Seregni Printing Group: Warszawa, Sosnowiec

Prenumerata:
RUCH SA (krajowa i zagraniczna),
Garmond Press SA (krajowa)

Prenumerata e-wydań:
www.gpcodziennie.pl

www.facebook.com/GPCodziennie

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Prze-kazanie „Gazecie Polskiej Codziennie” materiałów do druku oznacza jednoczesną zgodę na ich emisję w internecie.

reklama


#DziękujeMyZaOdwagę