Gala konkursu Instytutu Strat Wojennych na najlepsze prace dyplomowe

MATERIAŁ PRASOWY

                31 sierpnia w siedzibie Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursów na najlepsze prace dyplomowe. Gości powitał Dyrektor Instytutu Pan dr hab. Konrad Wnęk, prof. UJ. Następnie, za pośrednictwem zdalnego połączenia wideo, gratulacje laureatom złożył Pan Wiceminister Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową licencjacką, magisterską i doktorską został ogłoszony wiosną 2023 r. Stosownie do werdyktu Kapituły Konkursu Dyrektor Instytutu wręczył przybyłym nagrody i wyróżnienia.

W kategorii najlepszej pracy doktorskiej

I. nagrodę otrzymał Pan dr Bartłomiej Ługowski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za rozprawę zatytułowaną: „Administracja gmin wiejskich w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944”. Komisja nie przyznała II. i III. nagrody w konkursie rozpraw doktorskich.

W kategorii najlepszych prac magisterskich:

- I. nagrodę otrzymała Pani mgr Karolina Morgiel z Wyższej Szkoły Administracji
i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni za pracę pt.: „Realizacja reparacji wojennych dla Polski w kontekście prawa międzynarodowego w latach 1945-1991”;

- II. nagrodą uhonorowano Panią Małgorzatę Musiał z Uniwersytetu Szczecińskiego, za pracę pt.: „Klasyfikacja i opis źródeł pisanych w życiu codziennym jeńców Stalagu II D w Stargardzie
w latach 1939-1945”;

III. nagrodę otrzymał Pan Jakub Zapędowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za pracę: pt.: „Konzentrationslager Warschau jako nie-miejsce pamięci: spory i konflikty dotyczące upamiętnienia dawnego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na terenie Warszawy”.

Specjalne wyróżnienie  przyznano Panu Patrykowi Tomaszewskiemu
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za pracę pt.: „„Rasa aryjska” przed sądem
w Norymberdze i dalsze losy oskarżonych”.

W kategorii najlepszych prac licencjackich:

- I. nagrodę przyznano Pani Karolinie Pieniążek z Politechniki Łódzkiej za pracę pt.: „[NIE]WIDZIALNY. Projekt budynku użyteczności publicznej oraz koncepcja przebudowy zespołu budynków w celu komemoracji obozu prewencyjnego dla małoletnich Polaków przy ulicy Przemysłowej w Łodzi”;

- II. nagrodą uhonorowano Pana Krzysztofa Oleksiaka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za pracę p.t. „Unikatowe materialne pozostałości II wojny światowej na terenie Warszawy. Sposób ich konserwacji, ochrony i prezentacji na wybranych przykładach”;

- III. nagrodę  otrzymał Pan Jakub Kuliś z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt.: „Rozliczenie z II wojną światową na łamach „Tygodnika Powszechnego” w pierwszych latach istnienia pisma”.

                Po ceremonii wręczenia nagród laureaci mieli możliwość porozmawiać z Dyrekcją Instytutu
w swobodniejszej i mniej oficjalnej atmosferze. Laureaci i osoby im towarzyszące z pierwszej ręki poznały specyfikę pracy, zadania oraz wyzwania, jakie stoją przed Instytutem Strat Wojennych.

Gala konkursu na najlepsze prace dyplomowe | Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego w Warszawie